Sök

Äldreministern besökte Gotland för att prata sommarbemanning och tillfällig vistelse

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på besök.  Gruppen som träffades står utanför ingången till Region Gotlands lokaler på Visborg.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på besök. Från vänster socialdirektör Marica Gardell, myndighetschef Therese Thomsson, regiondirektör Stefan Hollmark, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, socialnämndens vice ordförande Andreas Vall och socialnämndens ordförande Håkan Ericsson.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besökte på torsdagen Gotland och mötte då bland andra socialdirektör Marica Gardell. Under mötet diskuterades äldreomsorgen under sommaren, både ur perspektivet personalbehov och att Gotland tar emot många sommargäster som önskar få hemtjänst.

– Vi välkomnade ministerns besök. Frågan om tillfällig vistelse är viktig att få ordning på framåt. Vi tror att behovet kommer att öka ännu mer på Gotland, säger socialdirektör Marica Gardell.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje var på Gotland för att besöka Solrosens äldreboende men också för att träffa tjänstepersoner och politiker som arbetar med frågor om äldreomsorgen.

På mötet på Visborg deltog från Region Gotlands sida socialnämndens ordförande och vice ordförande, Håkan Ericsson (S) och Andreas Vall (M), regiondirektör Stefan Hollmark, socialdirektör Marica Gardell och myndighetschef Therese Thomsson,

Gotland har hittills i år tagit emot 70 ansökningar om tillfällig vistelse. Enligt socialtjänstlagen har du som har hemtjänst i din hemkommun rätt att få det även i en kommun där du vistas tillfälligt. I kommuner där befolkningen ökar sommartid kan det innebära utmaningar. Bemanningsläget kan bli ansträngt och det kan vara svårare att utföra insatserna i fritidshus som kanske inte är anpassade.

Regeringen följer just nu upp en enkät från Sveriges kommuner och regioner, SKR, där organisationen frågat kommuner hur de ser på tillfällig vistelse och vad som kan förbättras.

Ministern ställde under mötet många frågor till regionens representanter.

– Stort tack för er beskrivning. Diskussionen visade hur många lager som frågan innehåller och Gotland arbetar framåtlutat för att lösa situationen på bästa sätt. Vi tar med oss den in i vårt fortsatta arbete med frågan. Regeringen gav nyligen Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kommunala ersättningar för hemtjänst i vistelsekommunerna, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00