Sök

Årets antagning till gymnasiet är klar

Nu är den slutliga antagningen klar till gymnasieskolorna på Gotland läsåret 2024/25. 541 elever har antagits till de 17 program som kommunala Wisbygymnasiet erbjuder och 58 elever har antagits till fristående Gutegymnasiets nio program.

Det är 56 elever (både behöriga och obehöriga) som sökt till utbildningar på fastlandet och 40 av dem rankade fastlandsutbildningar som sitt förstahandsval.

Resultatet visas nu för de sökande eleverna på ansökningswebben. De har tid på sig fram till den 21 juli att svara på om de vill ha den erbjudna platsen eller inte. Den 30 juli påbörjas reservantagningen och fortsätter därefter löpande fram till mitten av september. Den 19 augusti är det skolstart med upprop.

Sammanlagt finns det tio lediga platser till Wisbygymnasiet efter att antagningen blivit klar. Lediga platser finns det också till Gutegymnasiet. Efter att antagningen är gjord står 64 ungdomar på reservplats till sina förstahandsval till Wisbygymnasiet - dock har flera av dessa elever kommit in på ett lägre rankat val.

Nio behöriga elever har inte antagits till något av sina val. Detta på grund av att de inte haft tillräckligt meritvärde i förhållande till övriga sökande till vald utbildning och att eleverna lagt in för få val i sin ansökan. Det finns möjlighet för dessa elever att göra ett sent tillval – det vill säga lägga till ytterligare val i sin nuvarande ansökan. Väljande elever uppmanas att kontakta sin studie- och yrkesvägledare, om frågor och funderingar finns.

Planeringen av antalet utbildningsplatser till kommande läsår har gjorts bland annat utifrån hur eleverna valt till den preliminära antagningen under våren. Det vill säga utifrån sökmönstret. Om det finns fler sökande än platser på ett program vid antagningen görs ett urval utifrån betygspoäng och hur den sökande rangordnat sina val. Den som är behörig och har högst betyg (meritvärde) kommer in först och sedan tas eleverna in i fallande ordning ända tills det att platserna fyllts.

När reservantagningen startar i augusti kan mycket hunnit hända. Något som väger in är att cirka 39 av de elever som antagits till Wisbygymnasiet även har sökt utbildning på fastlandet. Det återstår att se var de till sist väljer att börja sin utbildning.

Folkbokförda elever på Gotland som av olika skäl är obehöriga till nationella program, kommer att erbjudas plats på något av introduktionsprogrammen. Dessa elever kommer att bli kontaktade av studie- och yrkesvägledare/gymnasieskolan innan skolstart.

Ytterligare antagningsstatistik återfinns på www.gotland.se/antagningsstatistik

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt