Sök

Skolpsykologerna ger verktyg för att möta klimatkänslor

Världshälsoorganisationen WHO klassar klimatförändringar som det största hotet mot människors hälsa. Därför utbildar nu Region Gotland sina medarbetare i klimatpsykologi.

Under våren utbildar Vera Mårtens och Caroline Svensson i hur medarbetare kan bemöta klimatkänslor och öka engagemanget i klimatfrågan. Framöver inleder de också ett samarbete med Gotlands skolor kring hur det går att jobba med klimatkänslor i undervisningen.

– Vuxna behöver visa på hur vi kan göra skillnad och vara förebilder för våra barn. Vi behöver bekräfta deras känslor och föra samtal om dem, säger Vera Mårtens.

– Man har sett en koppling mellan konstruktivt hopp och att få känslor bekräftade. Det är jätteviktigt att barnen känner sig lyssnade på, men också att vi hjälper unga att hitta sammanhang där de får agera, avslutar Caroline Svensson.

Metoden som används i arbetet kommer från Terra-Pi. Terra-Pi är ett arvfondsfinansierat projekt från Folkuniversitetet, som drivs tillsammans med Klimatpsykologerna.

Till Terra-Pis webbplats för mer information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00