Sök

Nytt internationellt samarbete kan stärka Gotlands attraktionskraft

Torsten Flemming.

Torsten Flemming välkomnar ett nytt internationellt samarbete till gotländska skolor. Foto: Region Gotland

Yrkesutbildningarna på Gotland har fått ja till internationella utbyten genom Erasmus+. Det innebär till exempel att gymnasiet, yrkesvux och folkhögskolan kan skicka ut sina elever på praktik utomlands.

– Vi stärker vår yrkeskompetens när vi ser hur andra länder löser sina utmaningar, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör.

Både elever och lärare, men även skolledare och annan personal som exempelvis studie- och yrkesvägledare kan delta i utbyten. Möjligheterna med den nya satsningen är många, menar initiativtagaren Ursula Lindehejd, verksamhetsutvecklare och ledningsstöd på Region Gotland.

– Elever kan göra praktik, studera eller delta i yrkestävlingar. Lärare och annan personal kan jobbskugga, undervisa eller gå en kurs. Det finns även möjlighet att bjuda in experter för att utveckla undervisningen och vi kan även erbjuda lärarstudenter praktik i våra verksamheter, säger Ursula.

Bredare syn på kompetens

I takt med att världen krymper och händelser i vår omvärld påverkar bland annat skolor blir internationella samarbeten allt viktigare. Att öka det internationella samarbetet är nödvändigt för att säkra framtidens arbetskraft. Unga människor ut i arbetslivet kräver utblick, menar Torsten Flemming.

– Företag som inte omvärldsspanar blir omsprungna. När vi ökar vår förståelse för andra kulturer breddar vi också vår egen syn på vad som är kompetens. Det är viktigt när vi har stora kompetensutmaningar. Vi behöver många händer i Sverige och på Gotland, avslutar Torsten Flemming.

Läs mer om Erasmus+

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2024
Dela sidan