Sök

Världsarv i Sverige – 15 unika platser som tillsammans kan göra ännu mer skillnad

Vy över Visby innerstad.

Hansestaden Visby medverkar i en ny nationell satsning på hållbar platsutveckling.

Tillväxtverket beviljar 800 000 kronor till projektet ”Världsarv i Sverige – platser som gör skillnad”. Det är en satsning på hållbar platsutveckling med de fyra sydligaste världsarven i Sverige; Hansestaden Visby, Grimetons Radiostation, Södra Ölands odlingslandskap och Örlogsstaden Karlskrona.

– Världsarv handlar om att samarbeta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det känns bra att Hansestaden Visby är en del av det här projektet och vi kommer att ha nytta av resultatet i flera olika sammanhang framöver. I informationsmaterial, utställningar, kunskapsdagar och mycket mer, säger Louise Hoffman Borgö, världsarvssamordnare för Hansestaden Visby.

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Att berätta om världsarven är så viktigt att det finns med i världsarvskonventionen, som Sverige skrev under 1985.

De 15 världsarven i Sverige främjar hållbar utveckling genom lokala initiativ som skapar värde för befolkningen och inspirerar till hållbart agerande. Nu inleds arbetet med att stärka världsarvens arbete på nationell nivå genom att utveckla en nationell platsberättelse för världsarven i Sverige och samla in och lyfta fram goda exempel på hållbar platsutveckling. Den nationella berättelsen ska på lokal nivå kunna vävas in och bli del av världsarvens unika platsberättelser.

Stiftelsen Världsarvet Grimeton är projektägare och Region Gotland (Hansestaden Visby), Mörbylånga kommun (Södra Ölands odlingslandskap) och Karlskrona kommun (Örlogsstaden Karlskrona) är samarbetspartners i projektet och bidrar med arbetstid.

De medverkande världsarven:

  • Grimetons radiostation, Varberg, är världens bästa plats för att uppleva utvecklingen av trådlös kommunikation, från hur tekniken såg ut i sin vagga och ända till idag, då radiostationen aldrig tystnat och fortfarande används.
  • Hansestaden Visby är ett fantastiskt exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad från tidigt 1200-tal. Det inkluderar inte bara ringmuren, packhusen och ruinerna utan också den levande staden innanför muren.
  • Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.
  • Örlogsstaden Karlskrona är 1600-talskungens storslagna vision och dröm med breda gator och stora torg. En enastående örlogsstad än i dag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00