Sök

Det tillfälliga vattenverket är igång och levererar vatten

Bilden visar en container med texten Mobile Water Solutions på sidan

Det tillfälliga vattenverket i Visby är nu igång och producerar dricksvatten med godkänd livsmedelskvalitet till Visbys abonnenter.
– Det innebär att vi går in i sommaren 2024 med normalproduktion av vatten till Visby med omnejd, säger VA-chefen Susanne Bjergegaard Pettersson.

Det tillfälliga vattenverket har installerats i Visby som en effekt av vattenlarmet hösten 2023. Det består av flera containrar och renar alltså råvattnet bland annat från den vattentäkt i vilken man vid provtagning upptäckte bakterien Clostridium perfringens i november ifjol. Detta utbrott gjorde att abonnenter i Visby med omnejd i flera veckor fick koka sitt dricksvatten innan konsumtion.

Omfattande jobb

Driftoptimering av det tillfälliga vattenverket sker fortlöpande. Verket kommer att finnas på plats åtminstone till 2027 för att säkerställa att dricksvattnet som levereras ut i Visbys vattenledningsnät håller livsmedelsgodkända nivåer. I samband med en omfattande uppgradering av gamla vattenverket i Visby ska ett nytt reningssteg för råvatten var klart.

– Det har varit ett komplext och intensivt arbete för att integrera tillfälliga anläggningar i befintlig produktion. Många har gjort ett fantastiskt jobb på ganska kort tid, säger Jonas Carlsson som är programansvarig för Visby framtida vattenförsörjning.

Ingen Clostridium sedan januari

Sägas bör att inga nya prover sedan januari i år visar att Clostridium perfringens finns i den aktuella vattentäkten. Prover tas kontinuerligt. Detta tillfälliga vattenverk måste ändock installeras för att klimatsäkra vattenverket. Källan till utbrottet har inte heller hittas, trots långtgående undersökningar. Det myckna regnandet under den aktuella perioden ifjol tros dock ha påverkat.

– Vi är nöjda med att åter kunna leverera vatten på ett tillräckligt sätt. Men vi måste fortsätta med bevattningsförbudet för annars klarar vi oss inte och vi måste tänka på att använda vårt dricksvatten hållbart för framtidens generationer. Kranvattnet är primärt vårt viktigaste livsmedel, avslutar Susanne Bjerregaard Pettersson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt