Sök

Stort engagemang under granskningen av översiktsplanen

Illustrerad bild av Gotland

Under våren har förslaget till en ny översiktsplan för Gotland varit ute på granskning. Engagemanget har varit stort och omkring 200 synpunkter har kommit in.

Region Gotland arbetar för att ta fram en ny översiktsplan som handlar om hur Gotland ska utvecklas och bevaras på lång sikt. Under 2022 hade vi samråd om förslaget till översiktsplan Gotland 2040 och fick in över 500 synpunkter. Förslaget justerades efter synpunkterna och under våren 2024 granskades det uppdaterade planförslaget.

200 synpunkter kom in

Efter att granskningen avslutades den 22 maj kan vi summera antalet inkomna yttranden till omkring 200 stycken. Många synpunkter har handlat om vindkraft, vikten av en levande landsbygd och att främja en positiv utveckling över hela ön, med fokus på att kunna bo och verka utanför Visby.

– En översiktsplan tas fram genom en demokratisk process där alla som vill får tycka till. Det är därför glädjande att så många har engagerat sig! Förutom synpunkter på vindkraft har många förslag kommit in om behovet av åtgärder kring vägnätet, trafiksäkerhet och gång- och cykelleder, hur vi kan arbeta med att stärka skolorterna runt om på Gotland, vikten av samverkan, dialog och att främja delaktighet tillsammans med olika aktörer. Det tar vi med oss i det fortsatta arbetet med planförslaget, säger Jenny Sandberg, projektledare för översiktsplan Gotland 2040.

Vi träffade omkring 350 gotlänningar i olika forum runt om på ön under granskningsperioden. Vi var på plats och pratade om granskningsförslaget på Fårö, i Fårösund, Slite, Lokrume, Roma, Östergarn, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, Vamlingbo och olika platser i Visby, bland annat Almedalsbiblioteket, Korpen och Campus Gotland. Därutöver har många tagit del av det digitala materialet.

Nästa steg

– Nu sammanställer vi inkomna yttranden och bemöter synpunkterna. Utifrån det arbetar vi om planen till ett nytt förslag som först kommer gå till regionstyrelsen och därefter till regionfullmäktige för beslut om antagande. Vi siktar på att ärendet ska gå till fullmäktige för beslut i december 2024, fortsätter Jenny.

Synpunkterna som kommit in under granskningen kommer sammanställas och finnas med i ett granskningsutlåtande som tillsammans med antagandehandlingen går till politiken för beslut om antagande. I granskningsutlåtandet redovisas alla inkomna synpunkter och hur dessa har bemötts.

Tack för alla synpunkter och tack till er som har diskuterat förslaget med oss i olika forum!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00