Sök

Klipp häcken och öka säkerheten i trafiken

Illustration där ett barn med cykelhjälm sticker ut bakom en buske.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms på grund av häckar och buskar. Du som är fastighetsägare är enligt lag skyldig att se till att sikten är fri längs med din tomtgräns. Genom att klippa och hålla efter häckar och skymmande växtlighet minskar du risken för olyckor orsakade av skymd sikt.

Under sommarsäsongen växer grönskan i trädgårdarna i snabb takt. Du kan enkelt göra livsviktiga insatser för att förbättra tryggheten och säkerheten i din närmiljö. Detta gäller framförallt dig som är tomtägare på bostadsgata, och framförallt för dig som äger en hörntomt i dessa områden.

Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer vägmärken och skymmer gatubelysning, vilket påverkar tillgängligheten.

Detta gäller för dig som är fastighetsägare:

Du som har utfart mot gata:

  • Se till att dina växter inte är högre än 80 cm vid utfarten.
  • Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

  • Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata ska växterna inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.

Du som har tomt intill gata:

  • Häck och buskar bör växa inom ett eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Tillsammans skapar vi trygga och säkra vägar på Gotland.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00