Sök

Kampanjen gör oss bättre på att sortera ut matavfallet

Rött miljöhus med med skylt Gör det inte svårare än det är, 5 personer står utanför.

Numera är det lag på att alla ska sortera ut matavfallet. Därför är det viktigt att alla blir bättre på det. Region Gotlands avfallskampanj som handlar om att vi ska bli bättre på att sortera ut vårt matavfall går bra. Ytterligare ett bostadskvarter hos GotlandsHems kommer nu att delta.

Från 1 januari 2024 är det enligt ny lagstiftning obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter i Sverige att sortera ut sitt matavfall. Region Gotland, avfallsavdelningen, genomför bland annat därför en kampanj som heter ”Gör det inte svårare än vad det är” som innebär att vi ska sortera ut vårt matavfall ännu bättre och inte slänga sådant som kan gå till matavfall i restavfall.

Tillsammans med GotlandsHem har regionen under hösten 2023 gjort en insats i kvarteret Bogen 2 i Visby som innebar att hyresgästerna i kvarteret fick information om källsortering samt en present som uppmuntran och ett uppfräschat miljörum.

Detta slog väl ut. Därför genomförs nu detsamma i kvarteret Vargen i Visby som har 103 lägenheter. Ett miljörum (soprum) har skyltats upp med information och plockanalyser av soporna från rummet görs.

– På GotlandsHem inspireras vi av initiativet. Vi kommer att fortsätta arbetet med hur vi som bostadsbolag kan bidra till en bättre miljö för alla, säger Johan Thun, bovärdschef.

Avfallsutvecklare Ingalill Gerber Lindgren på regionen fortsätter:

– På Gotland ska vi använda de speciellt framtagna matavfallspåsarna av papper. Det finns speciella behållare som är gjorda för att påsen ska luftas och hållas torr. Låt alltid påsen stå i sin rätta behållare och ta med hela behållare till matavfallskärlet när du slänger påsen.

Soprum med skyltar som informerar om källsortering

Mycket slängs i restavfallet

Ungefär 40 procent av det vi slänger i restavfallet (tidigare benämnt som brännbart på Gotland) är felsorterat och mycket av det felsorterade är matavfall. Om matresterna och potatisskalen med mera istället sorteras ut till matavfall kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel.

Visste du till exempel att om 1000 bananskal rötas kan en biogasbil köra 75 kilometer? På fem kilo matavfall som rötas och blir biogas kan en personbil köra nästan 10 km. Rötresterna blir också utmärkt växtnäring.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt