Sök

Risk för mer släke på Gotlands stränder i sommar

Stenstrand med mycket släke och en gulvit hund

I år har Region Gotland fått mindre stöd från Länsstyrelsen för att rensa bort släke från stränderna runt om på ön. Detta kan i längden innebära att man får prioritera vilka stränder som ska rensas. Region Gotland håller nu på att ta fram en åtgärdsplan på hur rensningen är tänkt att finansieras och utföras.

Gotlands stränder fylls varje år av släke. Årligen har Region Gotland rensat stränderna på ön på de ställen där släken har drivit i land. Med hjälp av bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, LOVA-bidrag, som söks och fördelas via Länsstyrelsen har Region Gotland lyckats fått bukt med problemet tidigare somrar.

I år ansökte Region Gotland om ett extra stöd då ytterligare två stränder har tillkommit, som tidigare skötts av en arrendator. Länsstyrelsen har nu beslutat om att bidra med 20 procent av den summa som Region Gotland sökt i bidrag. Detta kan komma att påverka i vilken omfattning regionen har möjlighet att rensa bort släke från stränderna runt om på Gotland.

– Vi har de två senaste åren fått upp kvalitén på rensningen och därför i år lagt till ytterligare stränder att hantera. Det och det faktum att det är ett knapert år ekonomiskt gör att stödet blev extra viktigt. Nu får vi prioritera från tillfälle till tillfälle, helt beroende på hur behovet av rensning ser ut på de olika stränderna men det är högst sannolikt att det kommer finnas släke på stränderna i högre omfattning i år än tidigare år, säger Christian Strängborn, enhetschef på parkenheten Region Gotland.

Minskad budget från Havs- och vatten­myndigheten

Från Länsstyrelsens håll säger man att det minskade LOVA-bidraget till Region Gotland beror på att budgeten från Havs- och vattenmyndigheten i år har minskat och då måste en prioritering göras bland de som söker stöd.

– Budgeten fördelas bland de LOVA-ansökningar som kommer in, varav Region Gotlands släkesrensning är en. I år fick vi mindre pengar att fördela än vad vi har fått varit tidigare. Vi behövde därför göra en avvägning i bidragsutdelningen. Att Region Gotland får ett lägre bidrag i år jämfört med förra året är med andra ord en dominoeffekt av att Länsstyrelsen har fått mindre pengar från Havs- och vattenmyndigheten, säger Stefan Persson, enhetschef på miljö- och vatten, Länsstyrelsen.

– De har sina prioriteringar precis som vi och det är oturligt att vi inte har rustat oss för detta, stränderna är en del av det som gör Gotland till en magisk plats och därmed lockar till sig besökare och betyder mycket för besöksnäringen. Släke brukar dra ner intrycket vid en dag på stranden med både lukt och konsistens. Sen vet vi att nyttan med att få ur det ur havet är dubbel, både för att reglera gödningshalten i havet men också för att spridas som gödning på åkrar, säger Christian Strängborn.

Ambitionen från Region Gotland är dock att rensa så mycket som möjligt på ständerna som är Region Gotlands. Parkenheten tittar just nu på att ta fram en åtgärdsplan på hur rensningen är tänkt att finansieras, samt hur man kan utföra åtgärden i egen regi med egen personal.

Badplatser som ägs av regionen och rensas på släke:

 1. Badhusparken Fårösund
 2. Bungeviken
 3. Gustavsvik
 4. Kappelshamns västra bad
 5. Lickershamn
 6. Norderstrands bad
 7. Nybro bad/Grötlingboudd
 8. Ronehamn
 9. Sandviken, Östergarn
 10. Slite bad
 11. Snäckvikens bad
 12. Tingstäde träsk
 13. Visby havsbad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00