Sök

Almedalsveckan genomfördes tryggt och säkert

Vajande blå beachflagga med Region Gotlads logotyp och oskarpa personer på ett torg i bakgrunden

Almedalsveckan 2024 är nu avslutad. Samtalen under de många seminarierna och i andra sammanhang har kunnat genomföras på ett öppet och säkert sätt i god Almedalsanda.

Evenemangen under Almedalsveckan sker på offentlig plats, vilket är en utmaning i den förändrade omvärld och samhällsbild som finns idag. Det gemensamma säkerhetsarbetet som föregått årets demokrativecka har varit mycket framgångsrikt och värdefullt menar Region Gotlands Jonatan Ahdrian och polisens kommenderingschef Fredrik Persson. Planeringen har varit gedigen mellan samverkande parter.

– Genomförandet har gått helt enligt plan utan några avvikelser. Insatsen har präglats av god och effektiv samverkan. Allas goda insatser har starkt bidragit till både trygghet och säkerhet hos besökare och arrangörer. Antalet anmälda brott inom ramen för insatsen är få. Enstaka anmälningar om brott mot ordningslagen och brott mot luftfartslagen har upprättats under veckan. Sammanfattningsvis har besökare och arrangörer bidragit till ett tryggt och säkert genomförande, säger Fredrik Persson.

Det är första gången som Almedalsveckan genomförs när Sverige har terrorhotnivå 4. Det är en utmaning och kräver att den kan genomföras på ett så säkert sätt det går för alla arrangörer och deltagare. Målet är att alla ska kunna fortsätta att ses på Visbys gator för att prata samhällsfrågor.

Jonatan Ahdrian, som varit säkerhetsansvarig för arrangemanget Almedalsveckan från Region Gotlands sida, är också mycket nöjd med all samverkan, inte minst med alla arrangörer, som fått säkerhetsutbildning i förebyggande syfte och dagliga uppdateringar om säkerhetsläget.

– Vårt budskap har varit att vara uppmärksam. Ser du något, säg något! Att kunna samverka tillsammans för att skapa trygghet har varit mina ledord i det säkerhetsarbete vi haft före och under årets Almedalsvecka. Det känns bra att få återkoppling från arrangörer att de är nöjda med vårt genomförande, säger Jonatan Ahdrian.

– Jag känner mig mycket stolt över allas engagemang och vilja att årets vecka skulle bli bra på ett säkert sätt. Allas insatser har underlättat vårt arbete. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till er alla som arbetat under Almedalsveckan och som varit besökare, avslutar Jonatan Ahdrian.

Senare i veckan kommer Almedalskontoret att lägga ut statistik från Almedalsveckan 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00