Sök

Klart med ny operatör för färjetrafiken

Blåeld vid klintkanten, nedanför havet och en färja.

Trafikverket har idag meddelat att Alvina Shipping tilldelas kontraktet för färjetrafiken till och från Gotland under perioden 2027-2035. Destination Gotland är underleverantören som kommer att bedriva trafiken.

Det danska rederiet Alvina Shipping vann tilldelningen av Gotlandstrafiken. Trafiken kommer att bedrivas av underleverantören Destination Gotland, med svensk flagg, svensk besättning och svenska kollektivavtal.

Efter tilldelningen är det en period på tio vardagar då det är möjligt att överklaga beslutet. Därefter kommer Region Gotland att kunna ta del av avtalet och hur många anbud som kom in.

- Region Gotland har drivit och framfört flera viktiga frågor till Trafikverket. Vi behöver rimliga priser, en trafik som är säkrad i händelse av kris eller krig och en operatör som driver en snabb omställning till fossilfri färjetrafik. Vi hoppas att det nya avtalet ska säkra Gotlands behov inom alla dessa områden och ser fram emot att Region Gotland ska få del av avtalet så att vi kan analysera detaljerna och vad det innebär för Gotland., säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.

Gotlandstrafiken kommer att trafikeras med samma fartyg som idag. Dessutom tas ett nytt fartyg i drift 2028 som bland annat kommer att kunna köras på vätgas. Destination Gotland kommer även fortsättningsvis ansvara för hanteringen av funktionerna för terminal och incheckning samt bemanning av fartyg och kundtjänst.

Region Gotlands arbete för en färjetrafik

Färjetrafiken upphandlas av staten via Trafikverket och Region Gotland har ingen del i avtalet. Region Gotland har arbetat aktivt för att lyfta och belysa Gotlands behov både inför och under Trafikverkets arbete med att ta fram underlaget för upphandlingen. Vägledande för Region Gotlands arbete är de gotländska ståndpunkterna för flyg- och färjetrafiken.

- Som en del i Gotlands Trafikråd har vi varit med och tagit fram de ståndpunkter vi drivit i kontakten med Trafikverket. Vi vet att Destination Gotland har ett ambitiöst klimatarbete och hoppas de ser detta som en chans att utmana och vidareutveckla det arbetet, för att minska koldioxidutsläppen med mer än de 30 procent som Trafikverket definierar i avtalet, säger Meit Fohlin (S).

Gotländska ståndpunkter om kommunikationerna till och från Gotland:

  • Snabba, täta och säkra överfarter med färja
  • Tur och retur med flyg över dagen till hela Sverige
  • Resor och transporter i linje med klimat- och miljömål
  • Konkurrenskraftiga priser
  • En nordlig och en sydlig fastlandshamn, samt en reservhamn på Gotland
  • Ett trafiksystem för beredskap och samhällsnytta
 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00