Sök

Gemensamt ansvar skapar trygghet under Almedalsveckan

Almedalsveckan ska vara en trygg och öppen mötesplats som bidrar till att de demokratiska samtalen kan fortsätta att hållas i Visby varje år. Därför sker ett nära samarbete mellan Region Gotland, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Almedalsveckan är sedan drygt 50 år en viktig symbol för demokratin och en modell för demokratiska samtal mellan olika grupper i samhället, samtal som äger rum på offentlig plats, i konferenslokaler, i privata trädgårdar eller i en av Visbys gränder. Under de år Almedalsveckan har genomförts, har omvärlden förändrats och likaså arbetet med säkerhet och beredskap. På senare år har säkerhetsfrågorna kring stora evenemang fått ökad uppmärksamhet, mycket med tanke på den generella hotbilden mot offentliga evenemang globalt men också utifrån att Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhetsläge med ett högt terrorhot.

Region Gotland värd för Almedalsveckan

Region Gotland står som värd för Almedalsveckan, som i år genomförs 25–28 juni. För att alla ska kunna fortsätta att ses på Visbys gator för att prata samhällsfrågor under dessa sommardagar, har Region Gotland förstärkt säkerheten i nära samarbete med främst Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

– Den Almedalsanda som skapats under årens lopp har varit en viktig del i att bygga en av Sveriges viktigaste demokratiska mötesplatser och är värd att skydda. Men säkerhet är inte enbart myndigheternas ansvar, utan allas. Jag vill uppmana alla som på olika sätt deltar i veckan att vara uppmärksamma – om du ser något, säg något. Berätta om du sett något avvikande för en polis, en Almedalsvärd eller en arrangör på ett seminarium. Även en liten iakttagelse kan göra stor skillnad för säkerheten, säger Jonatan Ahdrian som är säkerhetsansvarig för arrangemanget Almedalsveckan.

Polismyndighetens uppdrag

Polismyndighetens uppdrag är att säkerställa att Almedalsveckan kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt genom att försvåra, förebygga och förhindra ordningsstörningar. Polisregion Stockholm har i samarbete med andra aktörer planerat polisinsatsen under en lång tid och erfarenheter har dragits från tidigare år. Av säkerhetsskäl kommer åtgärder göras, men målsättningen är att det ska påverka boende och besökare så lite som möjligt. Kameror kommer också att användas på strategiska platser för att kunna arbeta med säkerhetsarbetet i realtid men också i ett utredningssyfte om något brott begås.

– Vi kommer precis som tidigare år finnas på plats i Almedalen för att skapa trygghet och finnas tillgängliga med olika typer av förmågor. Vi kommer också att arbeta uppsökande och kontaktskapande. Kontroller av personer och fordon kommer att utföras som en del i det polisiära arbetet. Samverkan är av vikt för att skapa ett tryggt och säkert genomförande, säger Fredrik Persson som är kommenderingschef för polisinsatsen.

Säkerhetspolisens uppdrag

Inför och under Almedalsveckan bedömer Säkerhetspolisen bland annat hotbilden i stort samt ansvarar för personskyddet för de skyddspersoner som deltar.

– Terrorhotnivån i Sverige är hög och vi hanterar löpande information om hot som riktas mot Sverige. Med det sagt ligger vår hotbedömning för Almedalen inom ramen för det förväntade med ett underrättelsehot från främmande makt och där vi vet att det är en utmaning att förhindra att något kan inträffa vid stora öppna evenemang med många besökare och deltagare. Vårt uppdrag är att förebygga och förhindra dessa hot och att säkerställa att våra skyddspersoner kan delta under trygga och säkra former. Vår samverkan med Polismyndigheten och värden Region Gotland är en viktig del i det arbetet, säger Christoffer Wedelin, biträdande operativ chef vid Säkerhetspolisen.

Ser du något – säg något

  • En liten iakttagelse kan göra stor skillnad för säkerheten!
  • Genom att vara uppmärksamma på det som kanske inte är som det ska kan vi hjälpas åt att skapa ett tryggt sammanhang för alla som vill vara en del av den demokratiska mötesplatsen Almedalsveckan.
  • Säkerhet är allas ansvar. Om du ser något misstänkt, berätta det för någon. Tänk på! Vad som är misstänkt utgår från hur människor beter sig eller vad de gör – inte vilka de är eller hur de ser ut.

Fler åtgärder för att öka tryggheten

  • Almedalsvärdar på stan för att hjälpa besökare
  • Samarbete med MSB och utbildning av arrangörer med fokus på beredskap och säkerhet
  • Frivillig väskinlämning
  • Drönarfritt över Visby
  • Fordonsfritt i Almedalsområdet
  • Avspärrningar och trafikhinder
  • Övervakningskameror

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00