Sök

Region Gotland anlägger ny gång- och cykelväg till flygplatsen

Bild på avfart

För att öka tillgängligheten och lättare kunna ta sig till och från flygplatsen i Visby utan bil har Region Gotland beslutat att bygga en ny gång- och cykelbana. Projektet ingår i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 25 som har tagits fram för att stärka Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.

Region Gotland har påbörjat arbetet med att förbereda byggnationen för att anlägga en ny gång- och cykelväg till Visby flygplats. Tillsammans med Swedavia vill Region Gotland förbättra tillgängligheten och öka flödet av trafikanter till och från flygplatsen.

– Målet är en säkrare och förbättrad tillgänglighet till Visby flygplats med olika transportmedel, säger William Forslund, enhetschef trafik- och gataenheten, Region Gotland.

Arbetet är uppdelat i två olika etapper där etapp ett startar nu och beräknas vara klart vecka 27. En ny gång- och cykelväg anläggs från flygplatsen på Flygplatsvägen och ansluter till den befintliga gång- och cykelvägen som finns på den östra sidan av Lummelundsväg. Förutom en ny gång- och cykelväg kommer ett nytt slitlager anläggas på körbanan på Flygplatsvägen.

– Visby Airport har ett pågående omställningsarbete där fler cyklister och gående är en viktig del. Vår ambition är att flygplatsen ska bli lätt att cykla eller gå till. Genom att anlägga en gång- och cykelväg fram till flygplatsen så förbättras alla flöden och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter blir bättre, säger Per Östman, anläggningschef på Swedavia.

Gång och cykelbanan beräknas att vara klar till sommaren.

– Vi ser fram emot att komma igång med anläggandet av etapp ett och bidra till att utveckla framkomligheten! Denna etapp ger oss en försmak av de fördelar och utmaningar som väntar i etapp två, säger Markus Björklund, projektledare på Region Gotland.

Etapp 2

Under 2025 påbörjas byggandet av etapp 2 som är ett större projekt där Region Gotland bland annat planerar att bredda gång- och cykelvägen på den östra sidan av Lummelundsväg mellan Hangarvägen och infarten till flygplatsen (väg 69). En cirkulationsplats med säkra gång- och cykelpassager kommer att anläggas i korsningen mellan Lummelundsväg och infarten av flygplatsen.

– Etapp två kommer att ge oss stora utmaningar. Att lösa framkomligheten till och från flygplatsen under byggtiden är en utav dessa, likväl för de boende och de med verksamheter runt omkring. Detta vill vi såklart lösa på bästa möjliga sätt men ber om tålamod och hänsyn av allmänheten då bygget pågår. Vi är säkra på att slutprodukten kommer att bli väldigt bra, säger Markus Björklund.

– Att anlägga en cirkulationsplats och säkra gång- och cykelpassager är ett viktigt steg för att bygga bort risker i trafiken till och från flygplatsen. Genom den nya cirkulationsplatsen kommer trafiken vid utfarten mot Lummelundsväg att flyta på bättre och säkrare, framför allt på sommaren, säger William Forslund.

Om allt går enligt planerna beräknas projektet vara klart i slutet av 2025.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt