Sök

Östra Hansegatan avstängd – etablering av ny cirkulationsplats

Från och med vecka 15 arbetar Region Gotland med att anlägga en ny cirkulationsplats i korsningen vid Östra Hansegatan och Artillerigatan i Visby. Trafiken påverkas då det är begränsad framkomlighet kring arbetsområdet. Följ anvisningar på plats.

Fyrvägskorsning i stadsmiljö med övergångsställen.

Östra Hansegatan kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet. Parkeringen till Orionskolan kommer att nås via Artillerigatan. Vi kommer att tillfälligt upprätta en utfart från området vid Gotlands tingsrätt som kan nyttjas av boende i området samt för besökare av Tingsrätten och Lantmäteriet. Infart till området vid Tingsrätten finns redan idag från Solbergagatan.

Arbetet med den nya rondellen beräknas vara färdigt 12 juli 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00