Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07:00-17:00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunalt vatten och avlopp

Regionens vatten- och avloppsförsörjning utgörs av drygt 40 vatten resp avloppsreningsverk samt ett hundratal avloppspumpstationer. Därtill kommer drygt 80 mil ledningsnät.

Stopp i avloppet? Är ni osäker på var problemet är ska Region Gotland kontaktas. I det fall att det är stopp i avloppet kommer Region Gotland att skicka en spolbil som rensar avloppet och konstaterar var stoppet uppkommit. Om stoppet ligger på Region Gotlands sida står Regionen för samtliga kostnader för spolbilen. Om stoppet är på kundsidan faktureras kunden kostnaden för spolbilen. Klicka på ”Felanmälan” nedan så hittar ni kontaktuppgifter.

Hitta direkt