Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunalt vatten och avlopp

På Gotland försörjs en stor andel, cirka 40 procent av hushållen eller 14 000 hushåll, med vatten från egna brunnar. Det beror på att många bor utanför tätorterna där allmänt vatten och avlopp saknas. Öns särpräglade geologi och hydrologi skapar särskilda förutsättningar och utmaningar gällande tillgången till vatten av god kvalitet.

Följ oss på instagram: @gotlandvattenochavfall

Har du egen brunn är det du själv som ansvarar för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten.

Lika många har enskilt avlopp och är skyldiga att se till att avloppsanläggningen uppfyller de krav lagen ställer och att den fungerar som den ska. Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du först göra en ansökan eller anmälan till Region Gotland.

Största delen av hushållen har vatten och avlopp från allmänna VA-anläggningar. Det finns 25 vattenverk, varav de flesta är grundvattenverk. Två avsaltningsverk är i bruk och två verk renar ytvatten, och ett verk renar vatten från ett stenbrott.

Regionens vattenverk levererar ca 3 900 000 m3/år, men förbrukningen är inte jämnt fördelat över året utan stora säsongsvariationer finns hos de flesta verken, dock inte alla. Högsäsong är under ca 6 veckor från midsommar och framåt då vattenbehovet nästan fördubblas. I den allmänna VA-anläggningen finns 26 stycken avloppreningssanläggningar, både avloppsreningsverk och enklare anläggningar såsom markbädd och biodammar.

Det allmänna ledningsnätet på Gotland utgörs av 1 110 km ledning.

Hitta direkt