Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arrangera evenemang och möten

Evenemang och möten är viktiga för Gotland. De bidrar till att stärka Gotlands attraktivitet som plats att besöka, bo och driva företag på. Gotland kan idag visa upp ett brett och varierat utbud av upplevelser året om men det finns självklart plats för fler.

Ska du arrangera ett publikt evenemang eller önskar stå värd för ett möte på Gotland? Då finns det hjälp att få. Vi finns här för att underlätta för dig. Vi vet vad du behöver tänka på som arrangör för att kunna genomföra ett så framgångsrikt evenemang eller möte som möjligt. 
Du kan få kostnadsfri service och hjälp med att få tag på rätt kontakter för att utveckla ditt evenemang. 

Hos Gotland Convention Bureau får företag, organisationer, föreningar och myndigheter kostnadsfritt råd och stöd inför att arrangera ett möte på Gotland.

Gotland Convention Bureau tillhör Region Gotland i samverkan med Gotlands Besöksnärings AB.