Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busstidtabeller

OBS: Sommartidtabellen 2020 hittar du längre ner på denna sida.

Ordinarie tidtabell –
19 augusti 2019 till 13 juni 2020

 

Hela ordinarie tidtabell 2019/20 som pdf

Stadstrafiken

Landsbygdstrafiken

Sommartidtabell –
14 juni till 15 augusti 2020

Stadstrafiken

Landsbygdstrafiken