Kontakt

Helena Hagstedt
Stadssekreterare 
Telefon: 0498-26 94 17
E-post: helena.hagstedt@gotland.se

Marie Engström
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 94 19
E-post: marie.engström@gotland.se

Malin Östre
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 96 32
E-post: malin.ostre@gotland-se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens ledamöter

Ordförande: Meit Fohlin (S)
1:e vice ordförande: Andreas Unger (M)
2:e vice ordförande: Eva Nypelius (C)

Ledamöter i regionstyrelsen under mandatperioden 2022-2026.


Ledamöter:

S     Meit Fohlin, Eskelhem, ordförande
S     Filip Reinhag, Eskelhem
S     Aino Friberg-Hansson, Väskinde
S     Thomas Karlström, Sanda
S      Oscar Lindster, Västergarn
M    Andreas Unger, Visby, 1:e vice ordförande
M    Sara Vilhelmsson, Tofta
M    Mariette Nicander, Visby
C     Eva Nypelius, Lokrume, 2:e vice ordförande
C      Johan Malmros, Väskinde
C     Eva Ahlin, Mästerby
KD   Johan Asplund, Sproge
V     Saga Carlgren, Visby
MP  Jennifer Medin, Visby
SD   Lars Engelbrektsson, Visby

Ersättare:

S     Ida Nordahl, Visby
S     Håkan Ericsson, Visby
S     Jenny Larsson, Visby
S     Tommy Gardell, Västerhejde
S     Helena Bogsjö, Lärbro
M    Mikael Blad, Rute
M    Lina Runander, Fröjel
M    Mårten Silvén, Slite
C     Fredrik Gradelius, Lärbro
C     Bibbi Olsson, Rone
C     Malin Åberg, Guldrupe
L     Anna Eklund, Visby
V     Jörgen Benzler, Sjonhem
MP  Robert Hall, Västerhejde
SD  Rune Lundgren, Hejde
 

 

Läs mer om regionstyrelsens arbetsutskott här.