Kontakt

Vattenlaboratoriet
Telefon: 0498-268054 (tisdag - fredag, kl 08.30 - 16.00)
E-post: vattenlaboratoriet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenlaboratoriet

  • Regionen har utökat sina provtagningar för att kunna hitta källan.
  • Laboratoriets belastning har ökat i och med den utökade provtagningen, vilket innebär att provsvaren kommer att dröja. En del av proverna kommer att skickas till fastlandet för att avlasta  laboratoriet i Visby.
  • Vattenprover för privata brunnar kommer inte att kunna tas emot så länge detta arbete pågår. E-tjänsten är därför stängd tills vidare.
  • För de som önskar genomföra vattenprov så finns olika aktörer på fastlandet som genomför analyser.  
Vattenlaboratoriet på Visby lasarett utför ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser. Observera att du först måste beställa vattenanalys via e-tjänsten. Denna tjänst är alltså för närvarande stängd på grund av vattenlarmet i Visby, innan du kan lämna ditt vattenprov till lab.

Beställning och betalning av vattenanalys görs via Regionens E-tjänster

Provinlämning för vattenanalys

Efter att du beställt provtagning via e-tjänsten sker provinlämning direkt till Vattenlab. som är gemensam med LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (beläget på markplan, ingång från huvudentrén).

Prover ska lämnas in mellan kl. 08.00 - 12.00 på måndagar och tisdagar.
Observera att provinlämningsdag kan ändras i samband med storhelger.

Ändringar av provinlämningsdagar 2023

Nationaldagen 6 juni, utgår, stängt.

Vecka 52 stängt, ny inlämningsdag tisdagen den 2 januari 2024.

Priser
Från och med 1 januari 2023 höjs Vattenlaboratoriets priser med 6,8 % enligt index från SKR. Samtliga priser är inklusive moms.

Enskilda brunnar

Mikrobiologisk undersökning 984 kr
Kemisk undersökning 1761 kr 
Båda analyspaketen 2181 kr 
Enstaka analysparametrar som utförs hos LMCG 346 kr 

Företagare, samfälligheter som omfattas av LIVSFS 2022:12

Mikrobiologisk undersökning 1131 kr
Kemisk undersökning 1001 kr 
Båda analyspaketen 1637 kr 
Tillägg för bor (vid samtidig beställning av ordinarie kemipaket) 95 kr 
Tillägg för bor (utanför beställning av ordinarie kemipaket) 493 kr 
Utvidgad mikrobiologisk analys 1496 kr

Bassängbad som omfattas av HSLF-FS 2021:11

Mikrobiologisk undersökning: 785 kr 
Kemisk undersökning: 709 kr 
Båda analyspaketen: 993 kr 

Fakturering

Faktura skickas vanligtvis inom en månad och kommer till din digitala brevlåda om du har kopplat en sådan för myndighetspost. För att undvika att fakturan skickas till ett fritidsboende som lämnats för säsongen, bör kundens fasta adress uppges i fältet faktureringsadress på följesedeln. Vid frågor om fakturor hänvisas till telefon 0498-268065, telefontid 08.30 - 11.30.

Observera att priserna kan justeras.

www.gotland.se/vattenlab eller kontakta Vattenlab på tel: 0498-268054
Telefontid: Tisdag - fredag 08.30 - 16.00

Provsvar

OBS! Provsvar lämnas endast ut till den person som beställt proverna och till den som i beställningen eventuellt angivits som kopiemottagare. 

Svarstider

Bakteriologiska analyser kan ta upp till två veckor och kemiska analyser upp till tre.
Kombinationen bakteriologiska och kemiska analyser kan således ta upp till tre veckor. Om enstaka svar under tiden indikerar otjänligt vatten kontaktas kunden omedelbart.

INFORMATION