Kontakt

Enhetschef

Anders Holstensson
Telefon: 0498-26 96 29
E-post: anders.holstensson@gotland.se

Ansvarar för: Amor Ungdomsgård, Bubblans ungdomsgård, Fårösunds Ungdomsgård, Citygården/City sommar, Huggs Ungdomsgård, Kuffs ungdomsgård, Puma Ungdomsgård, Fenix ungkulturhus.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsgårdar och ungkulturhus

De nationella råd som Folkhälsomyndigheten infört med anledning av coronapandemin påverkar flera verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Men under våren 2021 kommer vi att börja öppna upp verksamheterna så smått.

Ungdomsgårdar och Fenix ungkulturhus kommer ha en begränsad verksamhet på plats efter påsklovet och vi fortsätter finnas online via plattformen Discord. 

Detta gäller från den 12 april och tillsvidare. Vi uppdaterar informationen här på sidan utifrån gällande smittskyddsrestriktioner och  Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
Ungdomsgårdarna håller sedan den 15 februari öppet för ungdomar i årskurs 7-9. Men det finns ett maxantal på som mest tio personer per ungdomsgård. Vi kommer snart även att ha en hel del verksamhet utomhus. Våra nya öppettider kommer ligga under respektive gårds egen webbsida.
 
Online-verksamheten för ungdomar från årskurs 7 och upp till 19 år på plattformen Discord är öppen måndag-torsdag kl.15.00-21.00 fredag kl.17.00-23.30. Fenix ungkulturhus online kommer att finnas till hands måndag-onsdag kl.15.00-21.00 för ungdomar 16-25 år.

Ungdomsgårdar, ungkulturhus och uppsökande verksamhet

Vi erbjuder mötesplatser för unga i en drogfri, religiöst- och partipolitiskt obunden miljö för ungdomar oavsett kön, identitet, funktionsvariation eller etnisk bakgrund.

Våra verksamheter syftar till att främja en positiv livsstil genom ett genomtänkt och förberett arbete i mötet med ungdomarna. Vårt huvudsakliga mål är att ge varje ungdom en chans till att må gott.

Under sommarlovet öppnar vi ungdomsgården City sommar och har massor av aktiviteter som du kan läsa mer om under rubriken Sommarverksamhet.

Varmt välkommen till oss!

Öppettider

Öppettider finns på de olika ungdomsgårdarnas sidor. För att kunna vara med i online-verksamheten behövs en inbjudan: följ oss på @fritidsledarnagotland. Skicka ett meddelande så släpper vi in er.

Om ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen på Gotland har verksamheter över hela ön, med 7 ungdomsgårdar, ett ungkulturhus och uppsökande verksamhet som har hela ön som arbetsplats. Vi jobbar med ungas fritid och våra verksamheter är gratis, vi kräver inget medlemskap och har generösa öppettider. Våra ungdomsgårdar och uppsökande verksamhet riktar sig till ungdomar från årskurs 7 till 19 år och vårt ungkulturhus har 16-25 år som målgrupp.

Vi  strävar alltid efter att vår personal har en eftergymnasial utbildning, vanligtvis som socialpedagog eller fritidsledare. Vi fortbildar oss regelbundet inom aktuella områden såsom hbtqia+, sex och relationer, psykisk ohälsa och ungdomstrender.

Jobba hos oss? 

Är du intresserad av att jobba som vikarie hos oss på kvällstid? Skriv en kort presentation om dig själv och maila den till ungdom@gotland.se

Våra verksamheter

Verksamheten utgår från våra gårdar men vi samarbetar även med föreningar och andra samhällsaktörer. Vi bedriver verksamhet året runt och med särskilt utformade aktiviteter på skollov. 

Våra verksamheter ska erbjuda en meningsfull fritid genom att:

  • skapa goda möten 
  • främja och stärka relationer 
  • ge inspiration och stimulera kreativitet, fantasi och kritiskt tänkande 
  • erbjuda goda aktiviteter som så långt möjligt är kostnadsfria 
  • stödja och vägleda 
  • vara en trygg mötesplats 
  • stärka unga människors identitet 

”Känns tryggt att veta att min tonåring är på en trygg plats med vettiga vuxna och har kul med kompisar.” 

Hitta direkt