Kontakt

Slite ungdomsgård
Besöksadress: Solklintskolan, Östervallagatan 14, 624 48 Slite
Telefon: 0498-20 44 68
 
Chef för ungdomsavdelningen
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16

E-post: lena.nordstrom@gotland.se Avdelningschef

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ungdomar på sommarläger

Ung på Gotland

Runt om på Gotland erbjuder vi flera verksamheter för ungdomar och unga vuxna från årskurs 7 till och med 25 år.
Du hittar mer information om respektive verksamhet i menyn.

På ön finns flera ungdomsgårdar och ett ungkulturhus. Utöver det finns också en online gård, en mötesplats för motorburen ungdom samt ungdomsavdelningens fältgrupp.

Ungdomsavdelningen arbetar för att erbjuda en meningsfull fritid för ungdomar där de har möjlighet att utvecklas, stärkas, mötas och ges utrymme för sina idéer och tankar. Detta genom ett väl förberett och planerat arbete.

Välkommen att besöka någon av alla våra verksamheter och tveka inte att höra av dig för mer information.

Läs mer om ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningens verksamheter är alkohol, tobak- och drogfria. Dessutom är den religiöst- och partipolitiskt obunden och välkomnar alla.

 

Till dig som vårdnadshavare. 

Vi som jobbar i ungdomsavdelningen är utbildade på olika sätt för att möta ungdomars behov och intressen. Här jobbar vi för en trygg och inkluderade plats för ungdomar att växa och stärkas. Det gör vi genom att ha en väl planerad och genomtänkt verksamhet. 

Alla våra verksamheter jobbar efter riktlinjer och policys som styr verksamhetens innehåll och förhållningsregler. Vi kontaktar dig som vårdnadshavare när vi exempelvis upplever oro, på ungdomars uppmaningar eller när något har hänt.

Vi har också anmälningsplikt vilket innebär att vi vid olika tillfällen både gör orosanmälningar och polisanmälningar. Det här sker i de allra flesta fall i dialog med dig som vårdnadshavare. Det kan exempelvis handla om alkohol, tobak eller psykisk hälsa.  

För oss är kärnan att stärka ungdomen till att ta vettiga och mogna beslut samt ge den bästa förutsättningar att ha en meningsfull fritid. Därför uppmanar vi också ungdomar själva att prata med dig som vårdnadshavare. 

Jobba hos oss? 

Är du intresserad av att jobba som vikarie hos oss på kvällstid? Skriv en kort presentation om dig själv och maila den till ungdom@gotland.se 

Hitta direkt