Kontakt

Enhetschef

Anders Holstensson
Telefon: 0498-26 96 29
E-post: anders.holstensson@gotland.se

Ansvarar för: Amor Ungdomsgård, Ungdomsgården Bubblan, Fårösunds Ungdomsgård, Citygården/City sommar, Hemse Ungdomsgård, Kuff Klintehamn, Puma Ungdomsgård, Fenix ungkulturhus och fältfritidsledarna Gotland.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsgårdar, ungkulturhus och fältfritidsledare

Ungdomsgårdar, ungkulturhus och fältfritidsledare.

Ungdomsenheten på Gotland har verksamheter över hela ön, med 6 ungdomsgårdar, en träffpunkt, ett ungkulturhus och fältfritidsledare som har hela ön som arbetsplats. Vi jobbar med ungas fritid och våra verksamheter är gratis, vi kräver inget medlemskap och har generösa öppettider. Våra ungdomsgårdar och fältfritidsledare riktar sig till ungdomar från årskurs 7 till 19 år och vårt ungkulturhus har 16-25 år som målgrupp.

Personal

Vi i ungdomsenheten strävar alltid efter att vår personal har en eftergymnasial utbildning, vanligtvis som socialpedagog eller fritidsledare. Vi fortbildar oss regelbundet inom aktuella områden såsom hbtq+, sex och relationer, psykisk ohälsa och ungdomstrender.

 

Våra verksamheter

Vi utgår från våra gårdar men vi samarbetar även med föreningar och andra samhällsaktörer. Vi bedriver verksamhet året runt och med särskilt utformade aktiviteter på skollov. 

Våra verksamheter ska erbjuda en meningsfull fritid genom att:

·     Skapa goda möten 

·     främja och stärka relationer 

·     ge inspiration och stimulera kreativitet, fantasi och kritiskt tänkande 

·     erbjuda goda aktiviteter som så långt möjligt är kostnadsfria 

·     stödja och vägleda 

·     vara en trygg mötesplats 

·     stärka unga människors identitet 

”Känns tryggt att veta att min tonåring är på en trygg plats med vettiga vuxna och har kul med kompisar.” 

Hitta direkt