Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands ungdomsledarpris

Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset är på 10 000 kronor och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare för barn och ungdom som verkar inom föreningsdriven verksamhet på Gotland.

Den nominerade ska:

  • ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare
  • ha medverkat till att föreningen eller organisationen fått en effektivare och utökad verksamhet sett i relation till dess möjligheter
  • vara ett mycket gott föredöme
  • ha mycket goda ledaregenskaper

Alla som arbetar ideellt med barn- och ungdomsarbete i en förening kan nomineras av en privatperson, förening eller distriktsorganisation. Priset kan inte delas på fler personer.

Till skillnad mot tidigare ungdoms- och fritidsledarstipendier kan ledare inom alla föreningar som har ungdomsverksamhet nomineras. Det gäller även om föreningen inte helt uppfyller regionens krav på verksamhetsvolym utifrån nuvarande bidragsbestämmelser. 

Priset kan bara fås en gång och är avsett att stimulera pristagaren till fortsatt ideellt ungdomsarbete. Kultur- och fritidsberedningen utser mottagaren, regionstyrelsen beslutar och sedan delas priset ut av regionfullmäktige vid årets junisammanträde.

 

Tid för nominering: Mellan den 15 mars och den 15 april varje år.

Till e-tjänsten: Ungdomspris - nominering

Hitta direkt