Kontakt

Sven Montelius
Smittskyddsläkare/ordförande
Telefon: 0498-26 82 49
E-post: sven.montelius@gotland.se

Maria Sjödahl
Samordnare lokala Strama
Telefon: 0498-26 87 67
E-post: maria.sjodahl02@gotland.se    

Magdalena Öhlund
Chefsapotekare 
Telefon: 0498-26 88 60
E-post: magdalena.ohlund@gotland.se

Funktionsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter