Sök

Stiftelser och fonder

Hitta på sidan

Region Gotland är förvaltare av ett antal stiftelser.

Socialförvaltningen delar ut bidrag från följande stiftelser.

  • Elsa Berglunds stiftelse
  • Gotlands kommuns sociala samstiftelse
  • Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse

Stiftelserna är till för att hjälpa personer som har en ekonomi som bara räcker till det absolut nödvändigaste.

Ansökningsblanketter och anvisningar finns tillgängliga på den här sidan eller via telefon:

Socialförvaltningen

Telefon: 0498-20 46 11, 0498-26 88 80 eller 0498-26 34 22

Regionstyrelseförvaltningen delar ut bidrag från följande stiftelser.

  • Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
  • Hilma och Axel Gustafsons minne

Ansökningsblanketter och anvisningar finns tillgängliga på den här sidan eller via telefon:

Regionstyrelseförvaltningen

Telefon: 0498-26 91 12

Elsa Berglunds stiftelse

Bidrag ur Elsa Berglunds stiftelse kan i första hand sökas av personer inom Sjonhems församling folkbokförda och bosatta sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan även sökas av sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp och som är folkbokförda och bosatta i Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar.

Gotlands kommuns Sociala samstiftelse

Sociala samstiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till behövande som är folkbokförda på Gotland. Bidrag delas ut i juni.

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse

Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut till jul till äldre behövande ensamma damer folkbokförda i Visby församling. Med äldre menas fyllda 65 år.

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Är du född och skriven i Västergarn eller Sanda, och fyller högst 23 år.
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn- och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har mist en eller båda av sina föräldrar. Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.

Hilma och Axel Gustafsons minne

Stiftelsens ändamål är att utdela hjälp för praktisk utbildning på såväl Gotland som fastlandet till obemedlade, begåvade och skötsamma ynglingar(= pojkar), vilka inte fyllt 21 år och äro födda och uppfostrade inom Gotlands län och med goda betyg avgått från folkskola, eventuellt fortsättningsskola, och vilka visa håg och läggning för praktiskt yrke inom industri, hantverk och handel. Företräde bör ges åt föräldralösa.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024
Dela sidan