Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sprututbytesmottagning

Du som injicerar droger intravenöst och är 18 år eller äldre är välkommen till oss för att byta dina sprutor och kanyler/nålar. Du kan också få vissa tillbehör, såsom alkoswab och filter i samband med ditt besök. På mottagningen råder sekretess även mot andra vårdgivare.

Inför besöket
Du behöver inte boka tid för att besöka oss. Vi har drop-in under mottagningens öppettider måndag och torsdag mellan kl. 13.00-15.30. Vi finns på Psykiatriska jourmottagningen på Norra Hansegatan 4.

Vi nås på telefon 0498-20 42 25 under kontorstid. Övrig tid kan du ringa via Psykiatriska jourmottagningen 0498-26 80 05.

Du som vill byta verktyg hos oss måste regelbundet testa dig för hepatit och hiv. För att kunna få byta verktyg är det viktigt att du tar med dig dina använda till mottagningen.

Under besöket
Första gången du besöker oss får du lämna blodprov för hepatit B och C men också hiv. Du får även svara på några frågor rörande din situation, beroende och riskbeteende. Om det behövs erbjuds du vaccin för hepatit A och B.
Ditt inskrivningsbesök tar minst 15-20 minuter.

Vi erbjuder rådgivning och stödjande samtal till drogfrihet, kontakt med infektionskliniken, beroendevård, socialtjänst samt barnmorska vid behov.


Efter besöket
Vi är väldigt måna om vår verksamhet och ber därför dig som besökare att inte uppehålla dig i närområdet efter besöket. Om du injicerar eller skräpar ner riskerar du att bli avstängd från sprututbytet.

Det tar  tar 1-1,5 vecka innan provsvar kommer. Vi lämnar på grund av sekretessen inte ut några provsvar över telefon utan vi vill att du kommer tillbaka och får dem personligen av oss. När du är inskriven är du välkommen att besöka oss så ofta du behöver.

Varmt välkommen!