Kontakt

Frågor angående dispens, vattentillgång och bevattningsförbud med mera kan ställas till e-postadress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vattentunna

Vatten – vårt viktigaste livsmedel!

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför är säkringen av vattentillgången en av Gotlands största utmaningar – både på kort och lång sikt.

Många på Gotland får sitt dricksvatten via Region Gotlands distributionsnät. Det är ytvatten (Tingstäde och Bäste träsk) samt grundvatten från borrade brunnar runt om på ön.

Statusrapport april 2019: Bevattningsförbud över hela ön från 1 april

Från och med måndagen den 1 april infördes bevattningsförbud över hela ön. Detta gäller för abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät, men alla som har enskilda vattentäkter uppmanas till att spara på vattnet!

De stora vattenmagasinen på Gotland har inte återhämtat sig efter fjolåret. Nivån i dessa magasin är fortfarande under eller mycket under det normala. Just nu är dessutom vattennivån i Tingstäde träsk lägre jämfört med samma tid ett normalt år.

Nya bräckvattenverket

Nya bräckvattenverket på södra Gotland kommer i sommar att leverera vatten till delar av södra ön. Även om det nya ledningsnätet från södra ön till Visby då inte är klart, så kommer verket att vara till stöd för Visbys dricksvattenförsörjning. Detta genom att Region Gotland inte behöver pumpa lika stor mängder vatten söderut som tidigare år.

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.