Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sociala medier

Region Gotlands kommunikation ska vara tillgänglig och tydlig. Genom sociala medier kan vi ha en dialog med dig som invånare, företagare eller besökare. Här publicerar vi allt från vardagshändelser till evenemang, pågående arbeten och driftstörningar, samt en del nyheter.

Följ oss gärna på:

Kontona bemannas kontorstid 8-16 på vardagar och svarar gör Region Gotlands kommunikatörer samt regionupplysningen.

Kommentarsregler i våra sociala medier

Vi är måna om att alla håller en god ton mot varandra i våra sociala medier. Tänk på att:

 • Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet inte är tillåtet.
 • Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet inom regionen med ditt ärende. Vi tillåter inte att personärenden diskuteras öppet i sociala medier, oavsett om det gäller dig själv eller någon annan.
 • Inlägg eller kommentarer som innehåller rasism, hot, personliga påhopp och kränkningar kommer tas bort.
 • Spam är inte tillåtet och upprepade inlägg kommer att tas bort.
 • Vi har tyvärr inte möjlighet att granska länkar till andra webbplatser och deras saklighet och vi förbehåller oss därför rätten att ta bort dessa länkar. Detsamma kan även ske med gif:ar, bilder eller annat innehåll, där vi inte heller kan granska upphovsrätten.
 • Inlägg och kommentarer som görs ska vara relevanta för ämnet.
 • Inlägg eller kommentarer som innehåller uppmaningar till brott kommer att tas bort.

Region Gotland förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt stänga av användare som bryter mot dessa regler från det sociala mediet i fråga.

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier

 • Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier.
 • När du skriver till Region Gotland via våra sociala mediekanaler, tänk på att det som skrivs på vår tidslinje eller skickas som meddelande till oss blir allmänna handlingar. 
 • Observera att det du skriver i våra sociala medier alltid överförs till tredje part (det vill säga det företag eller den organisation som driver det sociala mediet). Ofta innebär detta också att dina personuppgifter överförs till USA.
 • Allmänna synpunkter hänvisar vi till vår e-tjänst för synpunktshantering 

 • Medborgarförslag kan lämnas vi vår e-tjänst eller blankett