Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07:00-17:00
Fax: 0498-20 35 70
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slam, slamavskiljare, slutna tankar

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Det är bara Region Gotland eller den som regionen anlitar som får utföra slamtömningen.

Lättillgängliga

Slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambil och slam/tank/fettavskiljare bör vara så kort som möjligt. Tankar och brunnar ska vara upplåsta vid tömningstillfället. Lock som ska lyftas får inte väga mer än 15 kg.

Hämtning/tömning

Slam från slamavskiljare hämtas normalt en gång per år. Regelbunden tömning aviseras. Extra tömning utförs efter särskild beställning. Tömning av slutna tankar utförs efter särskild beställning, dock minst 1 gång per 2 år. För priser, se Taxor och bestämmelser.

Om aviserad tömning avbeställs och flyttas till annat tillfälle debiteras en avgift på 317 kronor för avbeställningen.

För hämtning som kräver avvikelse från fast tur (extra tömning) utgår följande tilläggsavgifter för beställningen. Tömningsavgiften tillkommer beroende på storleken på brunn/tank.

  • Tilläggsavgift tömning inom 7 dagar. Beställningsdagen räknas ej. Beställning ska ha inkommit senast kl. 16:00 beställningsdagen. 317 kronor
  • Tilläggsavgift tömning inom 3 arbetsdagar. Beställningsdagen räknas ej. Beställning ska ha inkommit senast kl. 16:00 beställningsdagen. 890 kronor
  • Tilläggsavgift akuttömning inom 24 timmar. Räknas från det klockslag beställningen görs. 2 504 kronor
  • Tömning inom intervallet en till fyra veckor (28 dagar) från beställning utförs utan tilläggsavgift.

 

Nya priser i taxa för slamtömning från den 1 januari 2016

I december 2015 beslutade regionfullmäktige att höja priserna (exkl. moms) för slamtjänster i avfallstaxan med sex procent. Höjningen tillsammans med effektiviseringar i verksamheten beräknas ge full kostnadstäckning för tjänsterna från 2016.

Sidan uppdaterad: 8 december 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?