Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolutvecklingsarbete

Region Gotland driver olika typer av skolutvecklingsarbete som ska gynna elevers lärande och utveckling och leda till goda resultat i skolan.

Utvecklingsarbetet sker på olika sätt och inom olika områden. I undermenyn kan du läsa mer om en del av det arbete som bedrivs just nu. Vi arbetar exempelvis med digitalisering, tillgängliga lärmiljöer, matematik- och språkutveckling, natur och teknik för alla, jämlika fritidshem, fullföljd utbildning, skapande skola och Lika Olika.

Därutöver har vi ett antal förstelärare som driver på det pedagogiska utvecklingsarbetet för att stärka kvaliteten i undervisningen.

Förnyelsepriset

Under årens lopp har vårt utvecklingsarbete i verksamheterna nominerats och prisats under Region Gotlands Förnyelsedag. Bland annat har bidragen handlat om läsutveckling, byggandet av hälsosam ljudmiljö, utvecklandet av en matematikapplikation, arbetet med likabehandling och värdegrund m.m.

För året 2021 hade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen hela sex nominerade bidrag till Förnyelsepriset. Ett av de nominerade bidragen vann kvalitetspriset – Bokstart Gotland, som är ett samarbete mellan biblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan för att stärka små barns språkutveckling.

Juryns motivering löd: ”Vinnaren har genom systematiskt arbete, en fullfjädrad förvaltningsöverskridande samverkan och ett utforskande reflekterande förhållningssätt nått goda effekter av sitt arbete. Genom att involvera föräldrar, sänka tröskeln till läsupplevelser, språket och litteraturen samt att öka förståelsen för läsningens betydelse, har arbetet lett till mer interaktiv läsning mellan föräldrar/barn samt ökad anknytning. Följeforskningen visar goda resultat och Bokstart är en bra förebyggande insats med samarbete över förvaltningsgränser för social hållbarhet.”

Vinnare av kvalitetspriset 2021:
Bokstart Gotland - samverkan mellan biblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan

Youtube video