Sök

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat mot ersättning behöver du ett serveringstillstånd.

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken typ av verksamhet du ska driva och till vem din verksamhet vänder sig.

Du kan själv påverka hur lång tid det tar för din ansökan att bli klar genom att se till att din ansökan är komplett när du lämnar in den. Saknas handlingar till din ansökan behöver vi begära kompletteringar av dig och det gör att det tar längre tid att handlägga ditt ärende.

Handläggningen påbörjas först när din ansökan är komplett.

Vi har gjort checklistor för de olika tillstånden som du kan använda för att pricka av de handlingar som är klara för att lämna in och för att du enkelt ska kunna se till att du inte missar någonting. Den checklista som gäller för ditt tillstånd hittar du om du klickar på den tillståndstyp du ska ansöka om.

Handbok – för dig som redan har ett serveringstillstånd på Gotland.

För dig som redan har ett serveringstillstånd har vi gjort en handbok där vi har samlat de viktigaste bitarna att ha koll på och några bra kom ihåg-punkter. Den kan både du som tillståndshavare och dina anställda läsa.

Handboken finns även översatt till engelska, hör av dig till oss om du vill ha den versionen skickad till dig.

När krävs serveringstillstånd?

Servering av alkoholdrycker får inte ske utan serveringstillstånd. Med begreppet servering avses försäljning av alkoholdrycker mot ersättning. Ersättningen kan bestå av varor, tjänster eller goodwill. Det är med andra ord så att du som ska servera alkohol oftast behöver ansöka om ett serveringstillstånd och det gör du hos oss på tillståndsmyndigheten.

Exempel på när serveringstillstånd behövs:

  • Restaurangverksamhet med alkoholservering.
  • Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag.
  • Tillfälligt serveringstillstånd behövs också vid servering i samband med festivaler, konserter, mässor, företagsmingel och liknande evenemang.

När behövs inte serveringstillstånd?

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen av alkohol:

  • Avser ett enstaka tillfälle av privat karaktär för i förväg bestämda personer,
  • Sker helt utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
  • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Servering till allmänheten

Ett stadigvarande tillstånd kan antingen gälla året runt eller under en viss tid av året, årligen återkommande. Ett exempel på ett årligen återkommande tillstånd är en restaurang som har tillstånd för servering endast under sommarmånaderna.

Serveringstillstånd till allmänheten är alltid kopplat till en viss inomhuslokal med tillräckligt antal sittplatser som du som sökande ska ha rätt att disponera för din verksamhet. Det ska finnas ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, detta innebär att det ska finnas förrätter, huvudrätter och efterrätter.

Verksamheten ska vara registrerad för livsmedelshantering innan serveringstillstånd kan beviljas. Som en del i vår handläggning inhämtar vi uppgifter från Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten.

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är
9 000 kronor. Betalning sker via en länk som skickas i ett sms från din handläggare till det mobilnummer du angivit i ansökan.

Handläggningstiden är cirka 6 veckor under förutsättning att vi får in en ansökan som inte kräver kompletteringar.

Tillfälligt tillstånd ges vid enstaka tillfälle och ska enligt Region Gotlands riktlinjer ingå i ett evenemang som i sig är seriöst. Restriktivitet ska råda vid alkoholservering som riktar sig huvudsakligen till ungdomar. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet.

För att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska lagad eller på annat sätt tillredd mat erbjudas. Sökande ska också ha anmält sin tillfälliga livsmedelshantering.

Observera att tillfälliga tillstånd inte kan beviljas i sådana lokaler där det redan finns ett stadigvarande serveringstillstånd.

Remiss skickas till Polismyndigheten, Skatteverket och ibland även Räddningstjänsten.

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är 2 500 kronor. Betalningen sker via en länk som skickas i ett sms från din handläggare till det mobilnummer du angivit i ansökan.

Handläggningstiden för denna ansökan är cirka 3 veckor.

För anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten gäller att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen gäller i den lokal där provsmakningen ska äga rum. Innan arrangemanget äger rum görs en anmälan till tillståndsmyndigheten.

Om du är en partihandlare som anordnar provsmakningen och inte innehar ett stadigvarande serveringstillstånd ansöker du om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses.

Om du har tillstånd att tillverka alkoholdrycker och de produceras av råvaror från din egen gård och om du också innehar ett stadigvarande serveringstillstånd har du rätt att, efter anmälan till regionen, erbjuda provsmakning av dina egenproducerade drycker vid tillverkningsstället.

Om ett stadigvarande serveringstillstånd saknas, får du som godkänd tillverkare erbjuda provsmakning av dina egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter att du ansökt om tillstånd för provsmakning.

Som en del i vår handläggning inhämtar vi uppgifter från Polismyndigheten, Skatte-verket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten.

Ansökningsavgift för ett provsmakningstillstånd till allmänheten är 4 500 kronor. Betalningen sker via en länk som skickas i ett sms från din handläggare till det mobilnummer som du angivit i ansökan.

Handläggningstiden är cirka 6 veckor under förutsättning att vi får in en ansökan som inte kräver kompletteringar.

Servering till slutna sällskap

För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bland annat att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen och även att medlemmarna har ett gemensamt intresse förutom just den aktuella tillställningen. Innan tillställningen börjar ska du som arrangör veta exakt vilka personer som kommer. Detta innebär att du i förväg på lämpligt sätt tar emot anmälningar från de personer som kommer att delta.

Antalet medlemmar är av betydelse och annonsering i massmedia och liknande är inte tillåtet. Serveringslokalen får under pågående tillställning inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet.

Om medlemskap kan lösas i entrén eller om entréavgifter tas ut är det inte ett slutet sällskap.

Stadigvarande tillstånd ges antingen året runt eller varje år under en viss bestämd tid, exempelvis maj t.o.m. augusti.

Du som sökande ska ha dispositionsrätt till lokalen och lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas.
För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bl.a. att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen och att medlemmarna har ett gemensamt intresse förutom den aktuella tillställningen. Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av utomstående gäster under pågående tillställning.

Verksamheten ska vara registrerad för livsmedelshantering innan serveringstillstånd kan beviljas. Som en del i vår handläggning inhämtar vi uppgifter från Polis-myndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten.

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap är 9 000 kronor. Betalningen sker via en länk som skickas i ett sms från din handläggare till det mobilnummer som du angivit i ansökan.

Handläggningstiden är cirka 6 veckor under förutsättning att vi får in en ansökan som inte kräver kompletteringar.

Ett cateringtillstånd gäller endast till slutna sällskap. Samma villkor beträffande matutbud och eget kök som gäller restauranger gäller också för den som har ett cateringtillstånd. Vill du ansöka om ett cateringtillstånd ska du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, klicka sedan i rutan "catering".

Varje serveringstillfälle ska anmälas till tillståndsmyndigheten i förväg. Detta görs kostnadsfritt i e-tjänsten.

Verksamheten ska vara registrerad för livsmedelshantering innan cateringtillstånd kan beviljas. Som en del i vår handläggning inhämtar vi uppgifter från Polis-myndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Räddningstjänsten.

Ansökningsavgift för ett stadigvarande cateringtillstånd är 9 000 kronor. Betalningen sker via en länk som skickas i ett sms från din handläggare till det mobilnummer som du angivit i ansökan.

Handläggningstiden är cirka 6 veckor under förutsättning att vi får in en ansökan som inte kräver kompletteringar.

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap kan beviljas vid ett fåtal tillfällen per år. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas.

Remiss kan skickas till Polismyndigheten för inhämtande av uppgifter.

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är 700 kronor per tillfälle. Betalningen sker via en länk som skickas i ett sms från din handläggare till det mobilnummer som du angivit i ansökan.

Handläggningstiden för denna ansökan är cirka 5 arbetsdagar.

Kontakta Region Gotland

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak

Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

Betalningsuppgifter
Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00