Sök

Partnerskolor – samarbete med Uppsala universitet

Hitta på sidan

Region Gotland samverkar med Uppsala universitets lärarutbildningar kring partnerförskolor och partnerskolor.

Syftet med samverkan är att utveckla kontakten mellan universitetet och våra förskolor och grundskolor på Gotland, inom både forskning och lärarutbildning.

Region Gotland ger förskollärar- och grundlärarstudenter vid Campus Gotland plats i utvalda så kallade partnerskolor.

 • Asken
 • Blå huset
 • Bullerbyn
 • Dalhem
 • Forellen
 • Humlegården/Heden
 • Hemse Mullvaden och Tallen
 • Kabyssen
 • Klinte
 • Västerhejde/Korallen
 • Lärbro
 • Myran/Ängen
 • Roma/Kungsallén
 • Törnekvior
 • Vitkålen
 • Väskinde

 • Alléskolan
 • Gråboskolan
 • Humlegårdskolan
 • Klinteskolan
 • Lyckåkerskolan
 • Norrbackaskolan
 • Polhemskolan
 • Romaskolan
 • Solbergaskolan
 • Solklintskolan
 • S:t Hansskolan
 • Södervärnskolan
 • Väskinde skola
 • Västerhejde skola

Verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar)

Studenterna ges möjlighet att vara på sin partnerskola en dag i veckan för att få en tydlig bild av vad läraryrket innebär och göra utbildningen mer verklighetsanknuten. På den verksamhetsintegrerade dagen (VI-dagen) har studenterna ingen undervisning på schemat. Dessutom gör de studerande den verksamhetsförlagda delen av utbildning (VFU) vid partnerskolorna. Studenterna är ett år på samma partnerskola och byter sedan.

Läraraspirantanställning

Grundlärarstudenterna vid Campus Gotland kan som ett alternativ till att komma på VI-dagen, som handlar om auskultation, söka en läraraspirantanställning där de jobbar med lön på sin undervisningsfria dag. Aspirantskolorna ligger på landsbygden. Ansökningsperiod är slutet på augusti till mitten på september.

 • Dalhem
 • Fole
 • Garda
 • Klinte
 • Lärbro
 • Slite Solklintskolan
 • Stånga
 • Vänge
 • Öja

Kontaktlärare

Kontaktlärarens uppgift är att hålla kontakten med studenterna vid Campus Gotland och medarbetare i våra förskolor och grundskolor, exempelvis VFU-handledarna. Kontaktlärarna bjuder in studenter till nätverkande möten och berättar om exempel från skolornas vardag vid så kallade fältstudiedagar. Kontaktlärarna arbetar aktivt med innehållet i de verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) och säkerställer ett värdeskapande upplägg.

Verksamhetsutveckling och kompetensutveckling för förskollärare och lärare

Samverkan kring partnerskolor ska också bidra till att utveckla skolverksamheten genom att lärare på partnerskolan och forskare initierar forskningsprojekt tillsammans. Dessutom kan detta samarbete mellan universitetet och de gotländska skolorna leda till att skickliga lärare får en del av sin tjänst som adjungerad adjunkt på lärarutbildning och därmed få undervisa på utbildningen.

Samordning och koordinering kring VFU

Som en del i en överenskommelse om ett strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland tar partnerförskolorna och partnerskolorna varje år emot ett antal lärarstuderande som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Kontaktuppgifter till ansvariga för läraraspirantanställningar, lärarutbildningarna och VFU.

Johanna Kempe Lindgren
HR-konsult

Johanna svarar på frågor om läraraspirantanställningar och partnerskolesamarbetet

Emma Buskas-Kouadri
Kontaktlärare grundskolan
Marie Tysklind
kontaktlärare grundskolan
Laila Borwall
kontaktlärare förskolan
Kristina Fridell
kontaktlärare förskolan

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023
Dela sidan