Kontakt

HR-konsult inom kompetensförsörjning och kontaktperson för läraraspirantanställningar, Region Gotland
Johanna Kempe Lindgren
Telefon: 0498-26 33 69
E-post: johanna.kempe-lindgren@gotland.se

Kontaktlärare
Emma Buskas-Kouadri, kontaktlärare grundskolan
E-post: emma.buskas-kouadri@edu.gotland.se 

Marie Tysklind, kontaktlärare grundskolan
E-post: marie.tysklind@edu.gotland.se

Laila Borwall, kontaktlärare förskolan
E-post: laila.borwall@edu.gotland.se

Kristina Fridell, kontaktlärare förskolan
E-post: kristina.fridell@edu.gotland.se

 

VFU-samordnare i Region Gotland
Jill Bjarneby
Telefon: 0498-26 92 94
E-post: vfu@edu.gotland.se

VFU-koordinator, Uppsala universitet Campus Gotland
Sara Utas Vestling
Telefon: 0498-10 82 16
E-post: sara.utasvestling@uu.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Partnerskolor - samarbete med Uppsala universitet

Sedan hösten 2017 samverkar Region Gotland (genom utbildning- och arbetslivsförvaltningen) med Uppsala universitets lärarutbildningar kring partnerförskolor och partnerskolor. Syftet är att utveckla kontakten mellan universitetet och våra förskolor och grundskolor på Gotland, inom både forskning och lärarutbildning. 

Läs mer om det strategiska partnerskapet på Uppsala Universitets hemsida 

Region Gotland ger förskollärar- och grundlärarstudenter vid Campus Gotland plats i utvalda så kallade partnerskolor.

Verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar)

Studenterna ges möjlighet att vara på sin partnerskola en dag i veckan för att få en tydlig bild av vad läraryrket innebär och göra utbildningen mer verklighetsanknuten. På den verksamhetsintegrerade dagen (VI-dagen) har studenterna ingen undervisning på schemat. Dessutom gör de studerande den verksamhetsförlagda delen av utbildning (VFU) vid partnerskolorna. Studenterna är ett år på samma partnerskola och byter sedan.

Läraraspirantanställning

Grundlärarstudenterna vid Campus Gotland kan som ett alternativ till att komma på VI-dagen, som handlar om auskultation, söka en läraraspirantanställning där de jobbar med lön på sin undervisningsfria dag. Aspirantskolorna ligger på landsbygden. Ansökningsperiod är slutet på augusti till mitten på september.  

Kontaktlärare

Sedan hösten 2021 finns det så kallade kontaktlärare inom förskolan och grundskolan. Kontaktlärarens uppgift är att hålla kontakten med studenterna vid Campus Gotland och medarbetare i våra förskolor och grundskolor, exempelvis VFU-handledarna. Kontaktlärarna bjuder in studenter till nätverkande möten och berättar om exempel från skolornas vardag vid så kallade fältstudiedagar. Kontaktlärarna arbetar aktivt med innehållet i de verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) och säkerställer ett värdeskapande upplägg.

Verksamhetsutveckling och kompetensutveckling för förskollärare och lärare

Samverkan kring partnerskolor ska också bidra till att utveckla skolverksamheten genom att lärare på partnerskolan och forskare initierar forskningsprojekt tillsammans. Dessutom kan detta samarbete mellan universitetet och de gotländska skolorna leda till att skickliga lärare får en del av sin tjänst som adjungerad adjunkt på lärarutbildning och därmed få undervisa på utbildningen.

Partnerförskolor läsåret 2023/24

 • Asken
 • Blå huset
 • Bullerbyn
 • Dalhem
 • Forellen
 • Humlegården/Heden
 • Hemse Mullvaden och Tallen
 • Kabyssen
 • Klinte
 • Västerhejde/Korallen
 • Lärbro
 • Myran/Ängen
 • Roma/Kungsallén
 • Törnekvior
 • Vitkålen
 • Väskinde

Partnerskolor läsåret 2023/24

 • Alléskolan
 • Gråboskolan
 • Humlegårdskolan
 • Klinteskolan
 • Lyckåkerskolan
 • Norrbackaskolan
 • Polhemskolan
 • Romaskolan
 • Solbergaskolan
 • Solklintskolan
 • S:t Hansskolan
 • Södervärnskolan
 • Väskinde skola
 • Västerhejde skola

Aspirantskolor läsåret 2023/24

 • Dalhem
 • Fole
 • Garda
 • Klinte
 • Lärbro
 • Slite Solklintskolan
 • Stånga
 • Vänge
 • Öja

Samordning och koordinering kring VFU

Som en del i en överenskommelse om ett strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland tar partnerförskolorna och partnerskolorna varje år emot ett antal lärarstuderande som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Kontaktuppgifter till ansvariga för läraraspirantanställningar, lärarutbildningarna och VFU, hittar du om du klickar på "Kontakta oss".