Namn (Sidans namn)

Försäkringar

Roll eller funktion
Telefon
E-post
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Frågor om Region Gotlands försäkringar besvaras av:
Annelie Thomsson, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498- 26 91 92
E-post: annelie.thomsson@gotland.se

Frågor om försäkringar rörande elever, besvaras av:
Jenny Gahnström, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498- 26 95 75
E-post: jenny.gahnstrom@gotland.se