Kontakt

Provinlämning
Telefonnummer 0498 - 26 84 30

AKUTA  förfrågningar dygnet runt
Telefonnummer 0498 - 26 84 40

Faxnummer kemlab
0498 - 24 85 44

Besöksadress
S:t Göransgatan 5, Visby lasarett.

Postadress
Visby lasarett, 621 84 Visby

Helena Ström
Enhetschef
Telefon: 0498 - 26 84 31

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (LMCG)

LMCG omfattar enheterna Kemlab, Transfusionsmedicin, Mikrobiologen, Fyslab och Vattenlab


LMCG är ackrediterat för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin.

Vår vision är följande:

”Med laboratorieteknik och kompetens i framkant vara en väl känd och eftertraktad del i Region Gotlands serviceutbud.”

Detta uppnås genom:

  • Att all verksamhet genomsyras av hållbarhetsperspektiv.
  • En personalpolitik som belönar utveckling och utbildning vilket ger motiverad personal
  • Behovsanpassade analyser med modern maskinpark och anpassade lokaler

 

Våra verksamhetsmål beskrivs nedan:

  • Nöjda patienter, blodgivare och kunder
  • Medarbetare som trivs
  • Effektiva flöden, korta väntetider
  • Effektiv hantering av avvikelser
  • Kvalitet i verksamheten
  • Hållbar ekonomi