Sök

Lika Olika

Hitta på sidan

En skuggbild som visar två händer som sträcker sig mot varandra

Åtta gotländska skolor deltar i ett projekt arbete med att införa Lika Olika-metoden i sina verksamheter.

Fokus ligger på att göra förflyttningar kring egna värderingar, fördomar, attityder, konsekvenstänk, beteenden, självkänsla och mycket mer. Ytterst handlar det om att skapa tolerans för varandras olikheter.

Grundskolorna som deltar arbetar med Lika Olika-metoden i skolan under tre år.

Så här går arbetet med Lika Olika till i skolorna

I en inledande fas sker så kallade förstudiesamtal med skolorna. Där identifieras varje skolas nuläge, särskilda styrkor, svagheter och behov. Förstudien sker i form av intervjuer med bland annat ledningsgrupp, elevhälsa samt representanter från personalgruppen. Eleverna deltar i förstudien genom att svara på målgruppsanpassade enkäter. Skolan arbetar sedan tillsammans med Lika Olika utifrån en anpassad plan för att skapa nya processer kring deras värdegrundsarbete.

Arbetet med metoden i skolorna på Gotland pågår under tre år från och med 2021 respektive 2023. Fyra skolor har avslutat år två av tre. Inriktningen år två har varit språkbruk och kommunikation. Det tredje året läggs fokuset på relationer med andra och med sig själv.

Lika Olika-metoden omfattar både lärare, elever och vårdnadshavare. Arbetet sker i klassrummen utifrån övningar i en metodbok. Skolorna genomför även exempelvis temaföreläsningar tillsammans med Mary Juusela som är grundare av metoden.

Länsförsäkringar Gotland finns med som Lika Olika-fadder för fem av skolorna. Fadderskapet innebär ett finansiellt stöd för dessa skolor.

Skolor som medverkar i satsningen

  • Västerhejde skola
  • Eskelhem skola
  • St: Hansskolan, Visby
  • Norrbackaskolan, Visby
  • Fole skola
  • Solklintsskolan
  • Lärbro skola
  • Fårösundskolan

Fler skolor har visat intresse att ansluta framöver.

Mary Juusela_likaOlika-metoden

Mer om Lika Olika-metoden

Lika Olika-metoden bygger på en studie som Mary Juusela, utbildare och föreläsare, genomförde mellan åren 2003 och 2013 under det hon bodde hemma hos 700 slumpmässigt utvalda familjer - alla med erfarenhet av adoption. Hon ville undersöka de underliggande psykologiska faktorer som får oss att antingen inkludera eller exkludera andra. Metoden Mary tagit fram handlar om att förebygga diskriminering och utanförskap bland både barn, unga och vuxna.

Fakta

Projektnamn: Lika Olika
Ärende-nr: BUN 2021/1095
Löptid: 2021-01-01 - 2026-01-01
Beslutande organisation och stödmottagare: Grundskolan, Region Gotland
Finansiär: Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland
Nettobeviljat belopp från extern part: 50 000 kronor per år och skola

Anna Hammarhjelm
Rektor, Norrbackaskolan, St Hansskolan, Polhemskolan
Annika Jakobsson
Rektor, Eskelhem skola och Västerhejde skola
Gun Thomsson
Biträdande rektor, Lärbro skola
Cecilia Lundberg
Biträdande rektor, Solklintskolan
Sara Ströberg
Biträdande rektor, Fole skola
Susanne Granat Ahlstrand
Rektor för norra Gotlands skolområde

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024
Dela sidan