Kontakt

Henrik Hammarskjöld, rektor för St.Hansskolan och Norrbackaskolan
Tfn 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se 

Annika Jakobsson, rektor för Västerhejde skola och Eskelhem skola
Tfn: 0498 - 26 48 26
E-post: annika.jakobsson02@gotland.se

Gun Thomsson, biträdande rektor för Fole skola
Telefon: 0498-20 44 73
E-post: gun.thomsson@gotland.se

Cecilia Lundberg, biträdande rektor för Solklintskolan
Telefon: 0700-83 22 70
E-post: cecilia.lundberg@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lika Olika

Åtta gotländska skolor deltar i ett arbete med att införa Lika Olika-metoden i sina verksamheter. Fokus ligger på att göra förflyttningar kring egna värderingar, fördomar, attityder, konsekvenstänk, beteenden, självkänsla och mycket mer. Ytterst handlar det om att skapa tolerans för varandras olikheter. 

Grundskolorna som deltar är: Norrbackaskolan, St. Hansskolan, Västerhejde skola, Eskelhem skola, Solklintskolan, Fole skola, Lärbro skola och Fårösundskolan. De ska arbeta med Lika Olika-metoden i skolan under tre år.

Så här går arbetet med Lika Olika till i skolorna

I en inledande fas sker så kallade förstudiesamtal med skolorna. Där identifieras varje skolas nuläge, särskilda styrkor, svagheter och behov. Förstudien sker i form av intervjuer med bland annat ledningsgrupp, elevhälsa samt representanter från personalgruppen. Eleverna deltar i förstudien genom att svara på målgruppsanpassade enkäter. Skolan arbetar sedan tillsammans med Lika Olika utifrån en anpassad plan för att skapa nya processer kring deras värdegrundsarbete.

Arbetet med metoden i skolorna på Gotland pågår under tre år från och med 2021 respektive 2023. Fyra skolor har avslutat år två av tre. Inriktningen år två har varit språkbruk och kommunikation. Det tredje året läggs fokuset på relationer med andra och med sig själv.

Lika Olika-metoden omfattar både lärare, elever och vårdnadshavare. Arbetet sker i klassrummen utifrån övningar i en metodbok. Skolorna genomför även exempelvis temaföreläsningar tillsammans med Mary Juusela som är grundare av metoden. 

Inbjudan till öppen föreläsning om LikaOlika den 28 mars

Länsförsäkringar Gotland finns med som Lika Olika-fadder för fem av skolorna. Fadderskapet innebär ett finansiellt stöd för dessa skolor. 

Mer om Lika Olika-metoden

Lika Olika-metoden bygger på en studie som Mary Juusela, utbildare och föreläsare, genomförde mellan åren 2003 och 2013 under det hon bodde hemma hos 700 slumpmässigt utvalda familjer - alla med erfarenhet av adoption. Hon ville undersöka de underliggande psykologiska faktorer som får oss att antingen inkludera eller exkludera andra. Metoden Mary tagit fram handlar om att förebygga diskriminering och utanförskap bland både barn, unga och vuxna.

Läs mer om Lika Olika-metoden

Skolor som medverkar i satsningen

  • Västerhejde skola
  • Eskelhem skola
  • St: Hansskolan, Visby 
  • Norrbackaskolan, Visby
  • Fole Skola 
  • Solklintsskolan 
  • Lärbro skola - start våren 2023
  • Fårösundskolan - start våren 2023

Fler skolor har visat intresse att ansluta framöver.