Kontakt

Resursteamet, socialtjänst och omsorg
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: omsorgsjobb@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du sökte? Prenumerera på för dig intressanta lediga tjänster: https://recruit.visma.com 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Resursundersköterska Hälso- och sjukvård Bemanningsenheten 2020-01-09 2020-01-26
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-01-09 2020-01-26
Resursundersköterska natt/­ nattransportör Hälso- och sjukvård Bemanningsenheten 2020-01-09 2020-01-26
Sjuksköterska akutmottagning Hälso- och sjukvård Akutmottagningen 2020-01-10 2020-01-26
Chefssekreterare Administration, ekonomi, juridik Resursområde HabRehab/­VAD 2020-01-10 2020-01-26
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten norraGotland 2020-01-10 2020-01-26
Slöjdlärare textil Pedagogiskt arbete Norrbacka skolområde 2020-01-10 2020-01-26
Stödpedagog Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-01-13 2020-01-26
Lärare på fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Tjelvar skolområde 2020-01-07 2020-01-31
Förskollärare till Klinte förskola Pedagogiskt arbete Roma förskoleområde 2020-01-08 2020-02-02
Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende Hälso- och sjukvård Stuxgården 2019-12-09 2020-02-02
Bemanningsassistent Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2020-01-09 2020-02-02
Sjuksköterska ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi 2019-12-02 2020-02-02
Enhetschef Hemse äldreboende Chefer och verksamhetsledare Äldreomsorg särskilt boende 2019-12-12 2020-02-02
Enhetschef Stuxgården, Fårösund Chefer och verksamhetsledare Äldreomsorg särskilt boende 2019-12-12 2020-02-02
Lokalvårdare till pooltjänster Sanering och renhållning Städområde 1 2019-12-17 2020-02-02
Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård Hälso- och sjukvård Resursområde AnOpIva 2019-10-31 2020-02-02
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-01-14 2020-02-02
Projektledare digitalisering/­ e-hälsa/­ MIT Data/IT Digitalisering 2020-01-16 2020-02-02
Arbetsterapeut hemsjukvården Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-01-16 2020-02-02
Arbetsterapeut hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-01-16 2020-02-09
Vattenmätartekniker Installation, drift, underhåll Vattenenheten 2020-01-17 2020-02-09
Drifttekniker Installation, drift, underhåll Vattenenheten 2020-01-17 2020-02-09
Undersköterska kirurgi/­ urologi/­ bröst Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-01-20 2020-02-09
Sjuksköterska strokeavdelning Hälso- och sjukvård Stroke 2020-01-20 2020-02-09
Upphandlingssamordnare Bygg och anläggning Projektavdelningen 2020-01-16 2020-02-09
Sjuksköterska diabetes- och endokrinologimottagning Hälso- och sjukvård Internmedicin, avdelning/­mottagning 2019-12-19 2020-02-09
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2019-08-13 2020-02-09
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2020-01-20 2020-02-16
Sjuksköterska anestesi Hälso- och sjukvård Operationsavdelningen 2020-01-17 2020-02-16
Sjuksköterska operation Hälso- och sjukvård Operationsavdelningen 2020-01-17 2020-02-16
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Smärtteam 2020-01-14 2020-02-16
Rehabassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2020-01-15 2020-03-01
Fysioterapeut/­ sjukgymnast inriktning infektion Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-11-27 2020-03-01
Fysioterapeut/­ sjukgymnast Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-10-21 2020-03-01
Bemanningsassistent, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2020-01-09 2020-03-15
Sjuksköterska – inriktning förbättringsarbete Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2019-11-11 2020-03-29
Fysioterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Fysioterapeuter 2019-12-02 2020-04-30
Arbetsterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter 2019-12-02 2020-04-30
Dietist, sommarjobb Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-12-02 2020-04-30
Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2019-12-05 2020-04-30
Specialist- eller överläkare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Specialist- eller överläkare 2019-12-12 2020-04-30
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor/­distriktssköterskor primärvården 2019-12-02 2020-04-30
Undersköterska primärvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård HSF sommarjobb usk primärvård 2019-12-02 2020-04-30
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2019-12-05 2020-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-12-02 2020-04-30
Biståndshandläggare SoL, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2019-12-16 2020-04-30
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Socialtjänst/­omsorg vikarier 2019-12-09 2020-04-30
Biomedicinsk analytiker, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2019-12-11 2020-04-30
Livsmedelsinspektör, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Enhet livsmedel och alkoholtillstånd 2019-12-09 2020-04-30
Biståndshandläggare socialpsykiatri/­ LSS, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2019-12-18 2020-04-30
Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-01-02 2020-04-30

Arbetsterapeut

Smärtteam Sök senast: 2020-02-16

Arbetsterapeut hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2020-02-09

Arbetsterapeut hemsjukvården

Hemsjukvården Sök senast: 2020-02-02

Arbetsterapeut, sommarjobb

Arbetsterapeuter Sök senast: 2020-04-30

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2020-04-30

Bemanningsassistent

Bemanningsenheten Sök senast: 2020-02-02

Bemanningsassistent, sommarjobb

Bemanningsenheten Sök senast: 2020-03-15

Biomedicinsk analytiker, sommarjobb

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2020-04-30

Biståndshandläggare socialpsykiatri/­ LSS, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2020-04-30

Biståndshandläggare SoL, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2020-04-30

Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-04-30

Chefssekreterare

Resursområde HabRehab/­VAD Sök senast: 2020-01-26

Dietist, sommarjobb

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-04-30

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor/­distriktssköterskor primärvården Sök senast: 2020-04-30

Drifttekniker

Vattenenheten Sök senast: 2020-02-09

Enhetschef Hemse äldreboende

Äldreomsorg särskilt boende Sök senast: 2020-02-02

Enhetschef Stuxgården, Fårösund

Äldreomsorg särskilt boende Sök senast: 2020-02-02

Fysioterapeut, sommarjobb

Fysioterapeuter Sök senast: 2020-04-30

Fysioterapeut/­ sjukgymnast

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-03-01

Fysioterapeut/­ sjukgymnast inriktning infektion

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-03-01

Förskollärare till Klinte förskola

Roma förskoleområde Sök senast: 2020-02-02

Livsmedelsinspektör, sommarjobb

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd Sök senast: 2020-04-30

Lokalvårdare till pooltjänster

Städområde 1 Sök senast: 2020-02-02

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-02-02

Lärare på fritidshem/­ fritidspedagog

Tjelvar skolområde Sök senast: 2020-01-31

Projektledare digitalisering/­ e-hälsa/­ MIT

Digitalisering Sök senast: 2020-02-02

Rehabassistent, sommarjobb

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-03-01

Resursundersköterska

Bemanningsenheten Sök senast: 2020-01-26

Resursundersköterska natt/­ nattransportör

Bemanningsenheten Sök senast: 2020-01-26

Sjuksköterska akutmottagning

Akutmottagningen Sök senast: 2020-01-26

Sjuksköterska anestesi

Operationsavdelningen Sök senast: 2020-02-16

Sjuksköterska diabetes- och endokrinologimottagning

Internmedicin, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-02-09

Sjuksköterska operation

Operationsavdelningen Sök senast: 2020-02-16

Sjuksköterska ortopedi

Ortopedi Sök senast: 2020-02-02

Sjuksköterska psykiatri

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2020-02-16

Sjuksköterska strokeavdelning

Stroke Sök senast: 2020-02-09

Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende

Stuxgården Sök senast: 2020-02-02

Sjuksköterska – inriktning förbättringsarbete

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-03-29

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2020-04-30

Slöjdlärare textil

Norrbacka skolområde Sök senast: 2020-01-26

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-02-09

Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård

Resursområde AnOpIva Sök senast: 2020-02-02

Specialist- eller överläkare, sommarjobb

Specialist- eller överläkare Sök senast: 2020-04-30

Specialpedagog

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-01-26

Stödpedagog

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-01-26

Undersköterska kirurgi/­ urologi/­ bröst

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-02-09

Undersköterska primärvård, sommarjobb

HSF sommarjobb usk primärvård Sök senast: 2020-04-30

Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2020-04-30

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten norraGotland Sök senast: 2020-01-26

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Socialtjänst/­omsorg vikarier Sök senast: 2020-04-30

Upphandlingssamordnare

Projektavdelningen Sök senast: 2020-02-09

Vattenmätartekniker

Vattenenheten Sök senast: 2020-02-09

Hitta direkt