Kontakt

Resursteamet, socialtjänst och omsorg
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: omsorgsjobb@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du söker?
Klicka här för att lämna en intresseanmälan.

Du kan även prenumerera på våra lediga tjänster här.
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende Hälso- och sjukvård Stuxgården 2020-08-17 2020-09-20
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2020-08-25 2020-09-20
Ekonomiassistent Administration, ekonomi, juridik Ekonomiservice 2020-08-27 2020-09-20
Psykolog/­ psykoterapeut Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2020-08-27 2020-09-20
Socialsekreterare Socialt arbete Barn- och familj 2020-08-28 2020-09-20
Lärare årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2020-09-01 2020-09-20
Lärare textilslöjd Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2020-09-01 2020-09-20
Speciallärare Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2020-09-01 2020-09-20
Chefssekreterare Administration, ekonomi, juridik Verksamhetsområde Primärvård 2020-08-31 2020-09-20
Enhetschef kardiologi öppen och slutenvård Chefer och verksamhetsledare Kardiologi 2020-09-01 2020-09-20
Laboratoriebiträde/­ laboratorietekniker/­ undersköterska Hälso- och sjukvård Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2020-08-26 2020-09-20
Tandsköterska Hälso- och sjukvård Folktandvården Wisby 2020-09-07 2020-09-20
Undersköterska primärvård Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2020-09-02 2020-09-20
Undersköterska Hälso- och sjukvård Roma äldreboende 2020-09-03 2020-09-20
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten norra Visby 2020-09-04 2020-09-20
Fastighetstekniker Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Gotland 2020-09-07 2020-09-20
Badvaktmästare/­ simlärare Säkerhetsarbete Solbergabadet 2020-09-07 2020-09-20
Fritidsledare Socialt arbete Ungdomsgårdar 2020-09-07 2020-09-20
Undersköterska för PCR-provtagning och serologisk provtagning Hälso- och sjukvård Bemanningsenheten 2020-09-10 2020-09-20
Administratör, provsvarshantering Covid-19 Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2020-09-10 2020-09-20
Lärare i förskoleklass Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2020-09-08 2020-09-27
Socialsekreterare familjehem Socialt arbete Individ- och familjeomsorgen 2020-09-08 2020-09-27
Socialsekreterare Socialt arbete Stöd- och försörjning 2020-09-11 2020-09-27
Biomedicinsk analytiker/­ laboratorieingenjör/­ molekylärbiolog Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2020-08-26 2020-09-27
Kurator Socialt arbete Rehabenheten lasarettet 2020-08-31 2020-09-27
Fysioterapeut Hälso- och sjukvård Fysioterapimottagning primärvård 2020-08-25 2020-09-27
Logoped Hälso- och sjukvård Logopedmottagningen Korpen 2020-09-14 2020-09-27
Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2020-06-08 2020-09-27
Räddningstjänstpersonal i beredskap Säkerhetsarbete Avdelning räddningstjänst 2020-08-03 2020-09-27
AT-läkare Hälso- och sjukvård AT-läkare 2020-09-01 2020-09-30
Inköpsstrateg Försäljning, inköp, marknadsföring Upphandlingsstöd 2020-09-11 2020-10-04
Stödassistent/­ boendeassistent, norra och södra Gotland Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-09-10 2020-10-04
Sjuksköterska kardiologi, dag/­ kväll Hälso- och sjukvård Kardiologi 2020-09-11 2020-10-04
Sjuksköterska endoskopimottagning Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-09-15 2020-10-04
Yrkeslärare bygg- och anläggningsprogrammet Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2020-09-15 2020-10-04
Primärvårdschef Chefer och verksamhetsledare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2020-09-15 2020-10-04
Stödassistent/­ boendeassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-09-16 2020-10-04
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Visby 2020-09-17 2020-10-04
Psykolog Hälso- och sjukvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2020-09-18 2020-10-04
Fordonsansvarig Försäljning, inköp, marknadsföring Försörjning 2020-09-18 2020-10-04
Sjuksköterska äldreboende Hälso- och sjukvård Åvallegården 2020-09-17 2020-10-11
Sjuksköterska kardiologi, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2020-09-11 2020-10-11
Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-09-01 2020-10-11
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2020-08-14 2020-10-18
Ledsagare/­ kontaktperson Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-09-08 2020-10-18
Verksamhetschef Anestesi/­ Operation/­ IVA Chefer och verksamhetsledare Resursområde AnOpIva 2020-09-17 2020-10-18
Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård Hälso- och sjukvård Resursområde AnOpIva 2020-09-14 2020-10-18
Lärare matematik/­ svenska, resursskolan Hamnen årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2020-09-18 2020-10-18
Lokalvårdare Gotland Sanering och renhållning Städområde 1 2020-06-29 2020-10-25
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2020-08-10 2020-12-27

Administratör, provsvarshantering Covid-19

Bemanningsenheten Sök senast: 2020-09-20

AT-läkare

AT-läkare Sök senast: 2020-09-30

Badvaktmästare/­ simlärare

Solbergabadet Sök senast: 2020-09-20

Biomedicinsk analytiker/­ laboratorieingenjör/­ molekylärbiolog

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2020-09-27

Chefssekreterare

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-09-20

Ekonomiassistent

Ekonomiservice Sök senast: 2020-09-20

Enhetschef kardiologi öppen och slutenvård

Kardiologi Sök senast: 2020-09-20

Fastighetstekniker

Fastighetsservice Gotland Sök senast: 2020-09-20

Fordonsansvarig

Försörjning Sök senast: 2020-10-04

Fritidsledare

Ungdomsgårdar Sök senast: 2020-09-20

Fysioterapeut

Fysioterapimottagning primärvård Sök senast: 2020-09-27

Inköpsstrateg

Upphandlingsstöd Sök senast: 2020-10-04

Kurator

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-09-27

Laboratoriebiträde/­ laboratorietekniker/­ undersköterska

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2020-09-20

Ledsagare/­ kontaktperson

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-10-18

Logoped

Logopedmottagningen Korpen Sök senast: 2020-09-27

Lokalvårdare Gotland

Städområde 1 Sök senast: 2020-10-25

Lärare i förskoleklass

Terra Nova skolområde Sök senast: 2020-09-27

Lärare matematik/­ svenska, resursskolan Hamnen årskurs 4-9

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2020-10-18

Lärare textilslöjd

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2020-09-20

Lärare årskurs 1-3

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2020-09-20

Primärvårdschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sök senast: 2020-10-04

Psykolog

Barn- och ungdomspsykiatrin Sök senast: 2020-10-04

Psykolog/­ psykoterapeut

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2020-09-20

Räddningstjänstpersonal i beredskap

Avdelning räddningstjänst Sök senast: 2020-09-27

Sjuksköterska endoskopimottagning

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-10-04

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2020-09-20

Sjuksköterska kardiologi, dag/­ kväll

Kardiologi Sök senast: 2020-10-04

Sjuksköterska kardiologi, natt

Kardiologi Sök senast: 2020-10-11

Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-10-11

Sjuksköterska psykiatri

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2020-10-18

Sjuksköterska äldreboende

Åvallegården Sök senast: 2020-10-11

Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende

Stuxgården Sök senast: 2020-09-20

Socialsekreterare

Barn- och familj Sök senast: 2020-09-20

Socialsekreterare

Stöd- och försörjning Sök senast: 2020-09-27

Socialsekreterare familjehem

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2020-09-27

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-12-27

Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård

Resursområde AnOpIva Sök senast: 2020-10-18

Speciallärare

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2020-09-20

Stödassistent/­ boendeassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-10-04

Stödassistent/­ boendeassistent, norra och södra Gotland

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-10-04

Tandsköterska

Folktandvården Wisby Sök senast: 2020-09-20

Undersköterska

Roma äldreboende Sök senast: 2020-09-20

Undersköterska för PCR-provtagning och serologisk provtagning

Bemanningsenheten Sök senast: 2020-09-20

Undersköterska primärvård

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2020-09-20

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten norra Visby Sök senast: 2020-09-20

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Visby Sök senast: 2020-10-04

Verksamhetschef Anestesi/­ Operation/­ IVA

Resursområde AnOpIva Sök senast: 2020-10-18

Yrkeslärare bygg- och anläggningsprogrammet

Wisbygymnasiet Sök senast: 2020-10-04

Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2020-09-27

Hitta direkt