Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kom Jobb, enheten HR-stöd
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 91 47
E-post: komjobb@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

För att underlätta en kompetensbaserad rekrytering och kvalitetssäkra hela processen använder vi det webbaserade rekryteringsverktyget Visma Recruit. Du söker tjänsten via länken i annonsen.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot spontana ansökningar men återkom gärna till vår webbplats igen, informationen om lediga jobb uppdateras varje vecka.

 

Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Intensivvårdssjuksköterska natt Hälso- och sjukvård Intensivvårdsavdelningen 2018-08-15 2018-10-21
Sjuksköterska natt allmän internmedicin Hälso- och sjukvård Medicin 2018-09-19 2018-10-21
Distriktsköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2018-09-18 2018-10-21
Rehabiliteringsassistent med inriktning mot arbetstereapi Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2018-09-21 2018-10-21
Lärare textilslöjd Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2018-09-20 2018-10-21
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete S:t Hans skolområde 2018-09-25 2018-10-21
Onkologisjuksköterska Hälso- och sjukvård Onkologen 2018-09-18 2018-10-21
Sjuksköterska infektions- och lungmedicin Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2018-09-27 2018-10-21
Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2018-09-28 2018-10-21
Ungdomsbehandlare Socialt arbete Familjestödsenheten 2018-09-26 2018-10-21
Lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2018-10-02 2018-10-21
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2018-10-01 2018-10-21
Kommunikatör Administration, ekonomi, juridik Kommunikation & kansligrupper 2018-10-01 2018-10-21
Socionom/­ kurator Socialt arbete Psykiatrisk öppenvård 2018-10-01 2018-10-21
Ekonom Administration, ekonomi, juridik Ekonomi & upphandling 2018-10-03 2018-10-21
Förste socialsekreterare Socialt arbete Individ- och familjeomsorgen 2018-10-02 2018-10-21
Undersköterska Hälso- och sjukvård Hemse äldreboende 2018-10-04 2018-10-21
Arbetsterapeut hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2018-10-04 2018-10-21
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Rehabavdelning Korpen 2018-10-04 2018-10-21
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Resursteamet 2018-10-02 2018-10-21
Enhetschef maskinenheten Chefer och verksamhetsledare Maskinenhet 2018-10-02 2018-10-28
Socialpedagog Socialt arbete Väskinde skola 2018-10-08 2018-10-28
Lärare åk 1–3 Pedagogiskt arbete Stenkyrka skola 2018-10-11 2018-10-28
Lärare fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete fritidshemmet Stjärnan 2018-10-11 2018-10-28
Enhetschef Almedalsbiblioteket Chefer och verksamhetsledare Bibliotek 2018-10-05 2018-10-28
Mötesledare Socialt arbete Individ- och familjeomsorgen 2018-10-05 2018-10-28
Undersköterska natt Hälso- och sjukvård Bemanningsenheten 2018-10-10 2018-10-28
Socialpedagog i skolan Socialt arbete Stenkyrka skola 2018-10-11 2018-10-28
Samordnare Administration, ekonomi, juridik Familjestödsenheten 2018-10-11 2018-10-28
Löneassistent Administration, ekonomi, juridik Lön 2018-10-12 2018-10-28
Förskollärare Pedagogiskt arbete Stenkyrka förskola 2018-10-01 2018-10-28
Sjuksköterska natt, kardiologisk inriktning Hälso- och sjukvård Kardiologi 2018-09-18 2018-10-28
Förvaltningssekreterare Administration, ekonomi, juridik Kansli HSF 2018-09-26 2018-10-28
Brandman, sommarvikariat Säkerhetsarbete Avdelning räddningstjänst 2018-09-14 2018-10-28
Brandman Säkerhetsarbete Avdelning räddningstjänst 2018-09-14 2018-10-28
Beredskapsbrandman/­ räddningstjänstpersonal i beredskap Säkerhetsarbete Avdelning räddningstjänst 2018-09-14 2018-10-28
Tandhygienist Hälso- och sjukvård Folktandvården Hemse 2018-08-20 2018-10-28
Tandläkare Hälso- och sjukvård Folktandvården Hemse 2018-08-20 2018-10-28
Verksamhetschef internmedicin Chefer och verksamhetsledare Internmedicin 2018-09-10 2018-11-04
Enhetschef vårdcentral Chefer och verksamhetsledare Vårdcentralen Hemse 2018-09-13 2018-11-04
Biträdande rektor Chefer och verksamhetsledare Fårösund skolområde 2018-10-01 2018-11-04
Enhetschef vårdcentralen Slite och BVC Chefer och verksamhetsledare Vårdcentralen Slite 2018-10-15 2018-11-04
Sjuksköterska postoperativ avdelning Hälso- och sjukvård Intensivvårdsavdelningen 2018-10-03 2018-11-04
Utbildningstjänst uroterapeut Hälso- och sjukvård Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik 2018-10-04 2018-11-04
Projektledare regional utvecklingsstrategi Administration, ekonomi, juridik Regional utveckling 2018-10-02 2018-11-04
Dietist Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2018-10-02 2018-11-04
Speciallärare/­ specialpedagog Pedagogiskt arbete Högbyskolan F-9 2018-10-10 2018-11-04
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2018-10-10 2018-11-04
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Lunden 2018-10-10 2018-11-04
Förskollärare Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem förskoleområde 2018-10-15 2018-11-04
Bemanningsassistent Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2018-10-15 2018-11-04
Sjuksköterska allmän internmedicin Hälso- och sjukvård Medicin 2018-10-08 2018-11-04
Sjuksköterska röntgen Hälso- och sjukvård Röntgenavdelningen 2018-10-08 2018-11-04
ST-läkare allmänpsykiatri Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Psykiatri 2018-10-08 2018-11-04
Psykolog/­ PTP-psykolog Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2018-10-08 2018-11-04
Förste kock Hotell, restaurang, storhushåll Folkhögskolan Hemse 2018-10-17 2018-11-04
Utbildningstjänst sjuksköterska barn- och ungdomsmedicin Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsavdelning C2 2018-10-03 2018-11-04
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2018-10-03 2018-11-04
Boendeassistent/­ undesköterska Hälso- och sjukvård Hemtjänst natt 2018-10-18 2018-11-04
Undersköterska natt Hälso- och sjukvård Korttidsenheten 2018-10-16 2018-11-04
Koncerncontroller/­ strateg Administration, ekonomi, juridik Ekonomi 2018-10-16 2018-11-11
PTP-psykolog Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2018-10-19 2018-11-11
Förskole- och skolpsykolog Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2018-10-19 2018-11-11
Skolpsykolog Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2018-10-19 2018-11-11
Sjuksköterska bemanningsenhet Hälso- och sjukvård Bemanningsenheten 2018-10-19 2018-11-11
Lärare sv/­ so år 4–6 Pedagogiskt arbete Norrbacka skolområde 2018-10-08 2018-11-11
Lärare so åk 7–9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2018-10-16 2018-11-11
Undersköterska Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2018-10-15 2018-11-11
Lärare SFI kväll Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2018-10-18 2018-11-11
Lärare SFI dagtid Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2018-10-18 2018-11-11
Lärare matematik/­ IT vuxenutbildning Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2018-10-15 2018-11-11
Handläggare patientnämndens kansli Administration, ekonomi, juridik Social hållbarhet 2018-10-04 2018-11-18
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-05-30 2018-11-25
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2018-10-11 2018-11-25
Neurolog/­ specialist internmedicin Hälso- och sjukvård Internmedicin 2018-10-12 2018-12-02
Sjuksköterska natt, kardiologisk inriktning Hälso- och sjukvård Kardiologi 2018-10-10 2018-12-02
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-09-25 2018-12-02
Sjuksköterska till basår Hälso- och sjukvård Resursområde Öppen- och slutenvård 2018-10-15 2018-12-16

Arbetsterapeut

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2018-11-25

Arbetsterapeut hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2018-10-21

Bemanningsassistent

Bemanningsenheten Sök senast: 2018-11-04

Beredskapsbrandman/­ räddningstjänstpersonal i beredskap

Avdelning räddningstjänst Sök senast: 2018-10-28

Biträdande rektor

Fårösund skolområde Sök senast: 2018-11-04

Boendeassistent/­ undesköterska

Hemtjänst natt Sök senast: 2018-11-04

Brandman

Avdelning räddningstjänst Sök senast: 2018-10-28

Brandman, sommarvikariat

Avdelning räddningstjänst Sök senast: 2018-10-28

Dietist

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2018-11-04

Distriktsköterska

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2018-10-21

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2018-10-21

Ekonom

Ekonomi & upphandling Sök senast: 2018-10-21

Enhetschef Almedalsbiblioteket

Bibliotek Sök senast: 2018-10-28

Enhetschef maskinenheten

Maskinenhet Sök senast: 2018-10-28

Enhetschef vårdcentral

Vårdcentralen Hemse Sök senast: 2018-11-04

Enhetschef vårdcentralen Slite och BVC

Vårdcentralen Slite Sök senast: 2018-11-04

Förskole- och skolpsykolog

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2018-11-11

Förskollärare

Stenkyrka förskola Sök senast: 2018-10-28

Förskollärare

förskolan Lunden Sök senast: 2018-11-04

Förskollärare

Västerhejde/­Eskelhem förskoleområde Sök senast: 2018-11-04

Förste kock

Folkhögskolan Hemse Sök senast: 2018-11-04

Förste socialsekreterare

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2018-10-21

Förvaltningssekreterare

Kansli HSF Sök senast: 2018-10-28

Handläggare patientnämndens kansli

Social hållbarhet Sök senast: 2018-11-18

Intensivvårdssjuksköterska natt

Intensivvårdsavdelningen Sök senast: 2018-10-21

Kommunikatör

Kommunikation & kansligrupper Sök senast: 2018-10-21

Koncerncontroller/­ strateg

Ekonomi Sök senast: 2018-11-11

Lärare fritidshem/­ fritidspedagog

fritidshemmet Stjärnan Sök senast: 2018-10-28

Lärare i fritidshem

Terra Nova skolområde Sök senast: 2018-10-21

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

S:t Hans skolområde Sök senast: 2018-10-21

Lärare matematik/­ IT vuxenutbildning

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2018-11-11

Lärare SFI dagtid

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2018-11-11

Lärare SFI kväll

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2018-11-11

Lärare so åk 7–9

Solberga skolområde Sök senast: 2018-11-11

Lärare sv/­ so år 4–6

Norrbacka skolområde Sök senast: 2018-11-11

Lärare textilslöjd

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2018-10-21

Lärare åk 1–3

Stenkyrka skola Sök senast: 2018-10-28

Löneassistent

Lön Sök senast: 2018-10-28

Mötesledare

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2018-10-28

Neurolog/­ specialist internmedicin

Internmedicin Sök senast: 2018-12-02

Onkologisjuksköterska

Onkologen Sök senast: 2018-10-21

Projektledare regional utvecklingsstrategi

Regional utveckling Sök senast: 2018-11-04

Psykolog/­ PTP-psykolog

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2018-11-04

PTP-psykolog

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2018-11-11

Rehabiliteringsassistent med inriktning mot arbetstereapi

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2018-10-21

Samordnare

Familjestödsenheten Sök senast: 2018-10-28

Sjuksköterska

Rehabavdelning Korpen Sök senast: 2018-10-21

Sjuksköterska

Resursteamet Sök senast: 2018-10-21

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2018-12-02

Sjuksköterska allmän internmedicin

Medicin Sök senast: 2018-11-04

Sjuksköterska bemanningsenhet

Bemanningsenheten Sök senast: 2018-11-11

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2018-11-04

Sjuksköterska infektions- och lungmedicin

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2018-10-21

Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2018-10-21

Sjuksköterska natt allmän internmedicin

Medicin Sök senast: 2018-10-21

Sjuksköterska natt, kardiologisk inriktning

Kardiologi Sök senast: 2018-10-28

Sjuksköterska natt, kardiologisk inriktning

Kardiologi Sök senast: 2018-12-02

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2018-11-04

Sjuksköterska postoperativ avdelning

Intensivvårdsavdelningen Sök senast: 2018-11-04

Sjuksköterska röntgen

Röntgenavdelningen Sök senast: 2018-11-04

Sjuksköterska till basår

Resursområde Öppen- och slutenvård Sök senast: 2018-12-16

Skolpsykolog

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2018-11-11

Socialpedagog

Väskinde skola Sök senast: 2018-10-28

Socialpedagog i skolan

Stenkyrka skola Sök senast: 2018-10-28

Socionom/­ kurator

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2018-10-21

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2018-11-25

Speciallärare/­ specialpedagog

Högbyskolan F-9 Sök senast: 2018-11-04

ST-läkare allmänpsykiatri

Verksamhetsområde Psykiatri Sök senast: 2018-11-04

Tandhygienist

Folktandvården Hemse Sök senast: 2018-10-28

Tandläkare

Folktandvården Hemse Sök senast: 2018-10-28

Undersköterska

Hemse äldreboende Sök senast: 2018-10-21

Undersköterska

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2018-11-11

Undersköterska natt

Bemanningsenheten Sök senast: 2018-10-28

Undersköterska natt

Korttidsenheten Sök senast: 2018-11-04

Ungdomsbehandlare

Familjestödsenheten Sök senast: 2018-10-21

Utbildningstjänst sjuksköterska barn- och ungdomsmedicin

Barn-/­ungdomsavdelning C2 Sök senast: 2018-11-04

Utbildningstjänst uroterapeut

Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik Sök senast: 2018-11-04

Verksamhetschef internmedicin

Internmedicin Sök senast: 2018-11-04

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 5 oktober 2018
Ansvarig för sidan: Oskar Annas

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?