Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du sökte? Prenumerera på för dig intressanta lediga tjänster: https://recruit.visma.com 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2020-02-21 2020-04-12
Regionupplysare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medborgarservice 2020-03-06 2020-04-12
Lärare matematik årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-03-16 2020-04-12
Lärare NO teknik/­ fysik Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-03-16 2020-04-12
Enhetschef Korttidsenheten Chefer och verksamhetsledare Korttidsenheten 2020-03-17 2020-04-12
Speciallärare årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2020-03-23 2020-04-12
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2020-03-24 2020-04-12
Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-03-24 2020-04-12
Lärare årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Fole skola 2020-03-25 2020-04-12
Sjuksköterska äldreomsorg Hälso- och sjukvård Roma äldreboende 2020-03-24 2020-04-12
Lärare engelska/­ franska/­ spanska Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2020-03-24 2020-04-12
Lärare matematik Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2020-03-24 2020-04-12
Lärare NO/­ teknik årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2020-03-24 2020-04-12
Enhetschef hemtjänsten Chefer och verksamhetsledare Hemtjänsten norra Visby 2020-03-27 2020-04-12
Landskapsarkitekt Tekniskt arbete Mark och stadsmiljöenheten 2020-03-27 2020-04-12
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten västra Visby 2020-03-30 2020-04-12
Enhetschef dagverksamhet Chefer och verksamhetsledare Förebyggande och hälsofrämjande enheten 2020-03-30 2020-04-12
Speciallärare årskurs F-6 Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem skolområde 2020-04-01 2020-04-12
Undersköterska kirurgavdelning Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-03-25 2020-04-13
Psykolog/­ socionom/­ beteendevetare Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2020-03-25 2020-04-13
Distriktssköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Visby Norr 2020-03-25 2020-04-13
Sjuksköterska till basår medicin och kirurgi Hälso- och sjukvård Internmedicin, avdelning/­mottagning 2020-03-12 2020-04-13
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Polhemskolan 2020-03-19 2020-04-19
Enhetschef beroendevård Chefer och verksamhetsledare Individ- och familjeomsorgen 2020-04-03 2020-04-19
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Tingsbrogården 2020-03-30 2020-04-19
Undersköterska rehabavdelning, natt Hälso- och sjukvård Rehabavdelning 2020-03-30 2020-04-19
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Särskolan 2020-04-03 2020-04-19
Speciallärare årskurs 4–9 Pedagogiskt arbete Klinte skola F-9 2020-03-10 2020-04-19
Lärare i matematik/­ NO/­ teknik årskurs 4–9 Pedagogiskt arbete Klinte skola F-9 2020-03-10 2020-04-19
Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Klinte skola F-9 2020-03-12 2020-04-19
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Gotland 2020-03-31 2020-04-19
Stödassistent/­ boendeassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-03-31 2020-04-19
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Visby 2020-03-31 2020-04-19
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem skolområde 2020-04-01 2020-04-19
Lärare årskurs 1 Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem skolområde 2020-04-01 2020-04-19
Lärare årskurs 4 Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem skolområde 2020-04-01 2020-04-19
Arbetsledare fordonsmekanisk verkstad Chefer och verksamhetsledare Maskinenhet 2020-04-01 2020-04-19
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Vitkålen 2020-04-02 2020-04-19
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Klubbsvampen 2020-04-02 2020-04-19
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Persgränd 2020-04-02 2020-04-19
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten korpen 2020-04-06 2020-04-19
Fysioterapeut/­ sjukgymnast Hälso- och sjukvård Rehabenheten korpen 2020-04-06 2020-04-19
Skötare/­ undersköterska Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2020-04-03 2020-04-19
Teknisk förvaltare Tekniskt arbete Förvaltningsenheten 2020-03-30 2020-04-19
Socialsekreterare Socialt arbete Barn- och familj 2020-04-03 2020-04-19
Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsavdelning C2 2020-03-26 2020-04-19
Avdelningschef hemtjänst Chefer och verksamhetsledare Hemtjänsten 2020-04-03 2020-04-20
Kvalitetschef Chefer och verksamhetsledare Socialförvaltningen 2020-04-03 2020-04-20
Upphandlare Försäljning, inköp, marknadsföring Upphandlingsstöd 2020-04-03 2020-04-26
Modersmålslärare Pedagogiskt arbete Modersmålsundervisning 2020-04-06 2020-04-26
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2020-04-06 2020-04-26
Lärare SVA Pedagogiskt arbete Modersmålsundervisning 2020-04-09 2020-04-26
Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-04-07 2020-04-26
Lärare tyska Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2020-04-07 2020-04-26
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2020-04-07 2020-04-26
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2020-04-07 2020-04-26
Förskollärare Roma/­ Klinte Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda förskoleområde 2020-04-08 2020-04-26
Biträdande enhetschef särskilt boende, norra Gotland Chefer och verksamhetsledare Kilåkern 2020-04-08 2020-04-26
Projektledare mark och anläggning Bygg och anläggning Projektavdelningen 2020-04-02 2020-04-26
Musiklärare årskurs 1-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-04-03 2020-04-26
Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2020-03-31 2020-04-26
Projektledare projekt Visborg Bygg och anläggning Projektavdelningen 2020-04-03 2020-04-26
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2020-04-06 2020-04-26
Allergisjuksköterska Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2020-03-05 2020-04-26
Sjuksköterska kardiologi, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2020-03-18 2020-04-26
Lärare årskurs 4 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2020-02-28 2020-04-26
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Fårösund skolområde 2020-02-28 2020-04-26
Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-02-28 2020-04-26
Lärare årskurs 3 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2020-02-28 2020-04-26
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2020-02-28 2020-04-26
Lärare sva årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-03-27 2020-04-26
Lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-03-20 2020-04-26
Lärare SO Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-03-23 2020-04-26
Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Lärare matematik/­ NO årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Lärare idrott årskurs 1-6 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Lärare idrott årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-23 2020-04-26
Grundskollärare Pedagogiskt arbete Vänge skola 2020-03-23 2020-04-26
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Vänge skola 2020-03-23 2020-04-26
Medicinsk sekreterare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medicinska sekreterare 2020-02-03 2020-04-30
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2019-12-05 2020-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-12-02 2020-04-30
Fysioterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Fysioterapeuter 2019-12-02 2020-04-30
Arbetsterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter 2019-12-02 2020-04-30
Dietist, sommarjobb Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-12-02 2020-04-30
Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2019-12-05 2020-04-30
Specialist- eller överläkare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Specialist- eller överläkare 2019-12-12 2020-04-30
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor/­distriktssköterskor primärvården 2019-12-02 2020-04-30
Undersköterska primärvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård HSF sommarjobb usk primärvård 2019-12-02 2020-04-30
Biståndshandläggare SoL, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2019-12-16 2020-04-30
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Socialtjänst/­omsorg vikarier 2019-12-09 2020-04-30
Biomedicinsk analytiker, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2019-12-11 2020-04-30
Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-01-02 2020-04-30
Lärare i trä-och metallslöjd årskurs 1-9 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-30 2020-05-03
Lärare i textilslöjd årskurs 1-9 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2020-03-31 2020-05-03
Lärare resursskola, tal- och språk årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-04-06 2020-05-03
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2020-04-03 2020-05-03
Lärare särskild undervisningsgrupp årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-04-07 2020-05-03
Lärare musik årskurs 1-6 Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2020-04-06 2020-05-10
Lärare idrott årskurs F-6 Pedagogiskt arbete Dalhem skola 2020-04-07 2020-05-10
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete Dalhem skola 2020-04-07 2020-05-10
Lokalvårdare, sommarjobb Sanering och renhållning Städområde 1 2020-03-26 2020-05-17
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2020-02-26 2020-05-31
ST-läkare primärvården Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2020-01-31 2020-06-13
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-01-21 2020-06-30
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-01-21 2020-06-30
Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-01-21 2020-06-30
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2020-02-11 2020-08-09

Allergisjuksköterska

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2020-04-26

Arbetsledare fordonsmekanisk verkstad

Maskinenhet Sök senast: 2020-04-19

Arbetsterapeut

Rehabenheten korpen Sök senast: 2020-04-19

Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2020-06-30

Arbetsterapeut, sommarjobb

Arbetsterapeuter Sök senast: 2020-04-30

Avdelningschef hemtjänst

Hemtjänsten Sök senast: 2020-04-20

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2020-04-30

Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning

Barn-/­ungdomsavdelning C2 Sök senast: 2020-04-19

Biomedicinsk analytiker, sommarjobb

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2020-04-30

Biståndshandläggare SoL, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2020-04-30

Biträdande enhetschef särskilt boende, norra Gotland

Kilåkern Sök senast: 2020-04-26

Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-04-30

Dietist, sommarjobb

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-04-30

Distriktssköterska/­ sjuksköterska

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2020-04-13

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor/­distriktssköterskor primärvården Sök senast: 2020-04-30

Enhetschef beroendevård

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2020-04-19

Enhetschef dagverksamhet

Förebyggande och hälsofrämjande enheten Sök senast: 2020-04-12

Enhetschef hemtjänsten

Hemtjänsten norra Visby Sök senast: 2020-04-12

Enhetschef Korttidsenheten

Korttidsenheten Sök senast: 2020-04-12

Fysioterapeut, sommarjobb

Fysioterapeuter Sök senast: 2020-04-30

Fysioterapeut/­ sjukgymnast

Rehabenheten korpen Sök senast: 2020-04-19

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2020-06-30

Förskollärare

förskolan Vitkålen Sök senast: 2020-04-19

Förskollärare

förskolan Klubbsvampen Sök senast: 2020-04-19

Förskollärare

förskolan Persgränd Sök senast: 2020-04-19

Förskollärare Roma/­ Klinte

Klinte/­Sanda förskoleområde Sök senast: 2020-04-26

Grundskollärare

Vänge skola Sök senast: 2020-04-26

Kvalitetschef

Socialförvaltningen Sök senast: 2020-04-20

Landskapsarkitekt

Mark och stadsmiljöenheten Sök senast: 2020-04-12

Lokalvårdare, sommarjobb

Städområde 1 Sök senast: 2020-05-17

Lärare engelska/­ franska/­ spanska

Wisbygymnasiet Sök senast: 2020-04-12

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Södervärnskolan Sök senast: 2020-04-12

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Polhemskolan Sök senast: 2020-04-19

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Särskolan Sök senast: 2020-04-19

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Västerhejde/­Eskelhem skolområde Sök senast: 2020-04-19

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Fårösund skolområde Sök senast: 2020-04-26

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Vänge skola Sök senast: 2020-04-26

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

Dalhem skola Sök senast: 2020-05-10

Lärare i matematik/­ NO/­ teknik årskurs 4–9

Klinte skola F-9 Sök senast: 2020-04-19

Lärare i textilslöjd årskurs 1-9

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-05-03

Lärare i trä-och metallslöjd årskurs 1-9

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-05-03

Lärare idrott

Fårösundsskolan Sök senast: 2020-04-26

Lärare idrott och hälsa

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare idrott årskurs 1-6

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare idrott årskurs 7-9

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare idrott årskurs F-6

Dalhem skola Sök senast: 2020-05-10

Lärare matematik

Wisbygymnasiet Sök senast: 2020-04-12

Lärare matematik årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2020-04-12

Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-04-12

Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6

Klinte skola F-9 Sök senast: 2020-04-19

Lärare matematik/­ NO årskurs 4-6

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare matematik/­ NO årskurs 7-9

Romaskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare musik årskurs 1-6

Roma skolområde Sök senast: 2020-05-10

Lärare NO teknik/­ fysik

Solberga skolområde Sök senast: 2020-04-12

Lärare NO/­ teknik årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2020-04-12

Lärare resursskola, tal- och språk årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2020-05-03

Lärare SO

Solberga skolområde Sök senast: 2020-04-26

Lärare SVA

Modersmålsundervisning Sök senast: 2020-04-26

Lärare sva årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2020-04-26

Lärare särskild undervisningsgrupp årskurs 7-9

Solberga skolområde Sök senast: 2020-05-03

Lärare trä- och metallslöjd

Solberga skolområde Sök senast: 2020-04-26

Lärare tyska

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2020-04-26

Lärare årskurs 1

Västerhejde/­Eskelhem skolområde Sök senast: 2020-04-19

Lärare årskurs 1-3

Fole skola Sök senast: 2020-04-12

Lärare årskurs 3

Fårösundsskolan Sök senast: 2020-04-26

Lärare årskurs 4

Västerhejde/­Eskelhem skolområde Sök senast: 2020-04-19

Lärare årskurs 4

Fårösundsskolan Sök senast: 2020-04-26

Lärare årskurs 4-6

Terra Nova skolområde Sök senast: 2020-04-26

Lärare årskurs 4-6

Terra Nova skolområde Sök senast: 2020-04-26

Medicinsk sekreterare, sommarjobb

Medicinska sekreterare Sök senast: 2020-04-30

Modersmålslärare

Modersmålsundervisning Sök senast: 2020-04-26

Musiklärare årskurs 1-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-04-26

Projektledare mark och anläggning

Projektavdelningen Sök senast: 2020-04-26

Projektledare projekt Visborg

Projektavdelningen Sök senast: 2020-04-26

Psykolog/­ socionom/­ beteendevetare

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2020-04-13

Regionupplysare, sommarjobb

Medborgarservice Sök senast: 2020-04-12

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2020-05-03

Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt

Hemsjukvården Sök senast: 2020-04-26

Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2020-04-26

Sjuksköterska kardiologi, natt

Kardiologi Sök senast: 2020-04-26

Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-04-26

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2020-05-31

Sjuksköterska till basår medicin och kirurgi

Internmedicin, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-04-13

Sjuksköterska äldreomsorg

Roma äldreboende Sök senast: 2020-04-12

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2020-04-30

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2020-06-30

Skötare/­ undersköterska

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2020-04-19

Socialsekreterare

Barn- och familj Sök senast: 2020-04-19

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-08-09

Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2020-04-12

Specialist- eller överläkare, sommarjobb

Specialist- eller överläkare Sök senast: 2020-04-30

Speciallärare årskurs 4-9

Södervärnskolan Sök senast: 2020-04-12

Speciallärare årskurs 4–9

Klinte skola F-9 Sök senast: 2020-04-19

Speciallärare årskurs F-6

Västerhejde/­Eskelhem skolområde Sök senast: 2020-04-12

ST-läkare primärvården

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-06-13

Stödassistent/­ boendeassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-04-19

Teknisk förvaltare

Förvaltningsenheten Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska kirurgavdelning

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-04-13

Undersköterska primärvård, sommarjobb

HSF sommarjobb usk primärvård Sök senast: 2020-04-30

Undersköterska rehabavdelning, natt

Rehabavdelning Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2020-04-30

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten västra Visby Sök senast: 2020-04-12

Undersköterska/­ boendeassistent

Tingsbrogården Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Gotland Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Visby Sök senast: 2020-04-19

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Socialtjänst/­omsorg vikarier Sök senast: 2020-04-30

Upphandlare

Upphandlingsstöd Sök senast: 2020-04-26

Hitta direkt