Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kom Jobb, enheten HR-stöd
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 91 47
E-post: komjobb@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

För att underlätta en kompetensbaserad rekrytering och kvalitetssäkra hela processen använder vi det webbaserade rekryteringsverktyget Visma Recruit. Du söker tjänsten via länken i annonsen.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot spontana ansökningar men återkom gärna till vår webbplats igen, informationen om lediga jobb uppdateras varje vecka.

 

Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Utredningsledare Socialt arbete HVB utredning föräldrar/­barn 2018-04-26 2018-05-20
Lärare musik Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2018-04-25 2018-05-20
Lärare en/­ty, åk 6-9 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2018-04-25 2018-05-20
Överläkare/­specialistläkare ögonsjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2018-03-27 2018-05-20
Överläkare/­specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2018-03-27 2018-05-20
Medicinsk sekreterare Administration, ekonomi, juridik Sekreterare opererande specialiteter 2018-04-25 2018-05-20
Bibliotekarie med inriktning mot programverksamhet Kultur, media, design Bibliotek Almedalen 2018-04-25 2018-05-20
Bibliotekarie med inriktning mot tillgänglighet Kultur, media, design Bibliotek Almedalen 2018-04-25 2018-05-20
Psykolog/­PTP-psykolog Hälso- och sjukvård Habiliteringen 2018-04-25 2018-05-20
Regionupplysare med samordningsansvar Administration, ekonomi, juridik Medborgarservice 2018-04-18 2018-05-20
Regionarkivarie med samordningsansvar Kultur, media, design Medborgarservice 2018-04-19 2018-05-20
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Korallen 2018-05-03 2018-05-20
Lärare ma/­no/­en, åk 4-6 Pedagogiskt arbete Lyckåkerskolan 2018-05-02 2018-05-20
Förskollärare Pedagogiskt arbete Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde 2018-04-26 2018-05-20
Sjuksköterska bemanningsenhet Hälso- och sjukvård Bemanningsenheten 2018-04-26 2018-05-20
Enhetschef digitalisering Chefer och verksamhetsledare Kvalitet & digitalisering 2018-05-03 2018-05-20
Enhetschef IT-drift Chefer och verksamhetsledare Kvalitet & digitalisering 2018-05-03 2018-05-20
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Tjelvar skolområde 2018-05-03 2018-05-20
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Torpet 2018-05-03 2018-05-20
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Lunden 2018-05-03 2018-05-20
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2018-05-03 2018-05-20
Skolsköterska Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2018-05-07 2018-05-27
Lärare sv/­so, åk 4-6 Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2018-05-07 2018-05-27
Förskollärare Pedagogiskt arbete Fole/­Stenkyrka förskoleområde 2018-05-07 2018-05-27
Löneassistent Administration, ekonomi, juridik Lön 2018-05-07 2018-05-27
Barnskötare Socialt arbete Sudrets förskoleområde 2018-05-08 2018-05-27
Utvecklingsledare e-hälsa Administration, ekonomi, juridik Administrativa enheten 2018-05-07 2018-05-27
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2018-05-03 2018-05-27
Distriktssköterska/­barnsjuksköterska BVC Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2018-05-08 2018-05-27
Lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2018-05-03 2018-05-27
Lärare åk 4-6 Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2018-05-03 2018-05-27
Biträdande HR-chef/­HR-specialist Administration, ekonomi, juridik HR-stöd 2018-05-02 2018-05-27
Enhetschef utredningshem barn och föräldrar Chefer och verksamhetsledare Individ- och familjeomsorgen 2018-05-09 2018-05-27
Sjuksköterska hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2018-05-11 2018-05-27
Medicinsk sekreterare Administration, ekonomi, juridik Vårdcentralen Visby Norr 2018-05-08 2018-05-27
Sjuksköterska kardiologisk inrikting, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2018-04-25 2018-05-27
Förskollärare Pedagogiskt arbete Stånga förskola 2018-04-18 2018-05-27
Förskollärare Pedagogiskt arbete Garda förskola 2018-04-18 2018-05-27
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Tallen 2018-04-18 2018-05-27
Förskollärare Pedagogiskt arbete Havdhem förskola 2018-04-18 2018-05-27
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2018-04-04 2018-05-27
Uroterapeut/­urokonsulent Hälso- och sjukvård Resursområde Öppen- och slutenvård 2018-04-25 2018-05-27
Barnmorska Hälso- och sjukvård Mottagningar gyn/­obstetrik 2018-02-22 2018-05-27
Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2018-01-18 2018-06-03
Fysioterapeut/­sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2018-01-18 2018-06-03
Sjuksköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2018-01-18 2018-06-03
Överläkare/­specialistläkare obstetrik och gynekologi Hälso- och sjukvård Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik 2018-03-08 2018-06-03
Biblioteksutvecklare/­projektledare Kultur, media, design Bibliotek 2018-04-18 2018-06-03
Behandlare MiniMaria Socialt arbete Beroendeenheten 2018-05-03 2018-06-03
Fastighetsekonom Administration, ekonomi, juridik Förvaltningsenheten 2018-04-19 2018-06-03
Modersmålslärare somaliska Pedagogiskt arbete Modersmålsundervisning 2018-05-09 2018-06-03
Modersmålslärare thailändska Pedagogiskt arbete Modersmålsundervisning 2018-05-09 2018-06-03
Fritidspedagog Pedagogiskt arbete Sanda skola 2018-05-09 2018-06-03
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2018-05-14 2018-06-03
Undersköterska/­boendeassistent Socialt arbete Hemtjänst Norra Visby 2018-05-14 2018-06-03
Lärare ma/­no Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2018-05-14 2018-06-03
Lärare sva Pedagogiskt arbete Högbyskolan F-9 2018-05-15 2018-06-03
Lärare ma/­no Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2018-05-14 2018-06-03
Lärare åk 4 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2018-05-14 2018-06-03
Lärare ma/­no Pedagogiskt arbete Högbyskolan F-9 2018-05-15 2018-06-03
Socialsekreterare Socialt arbete Stöd- och försörjning 2018-05-14 2018-06-03
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Storken 2018-05-14 2018-06-03
Lärare hem- och konsumentkunskap Pedagogiskt arbete Solbergaskolan 2018-05-03 2018-06-03
Lärare ma/­no, åk 4-6 Pedagogiskt arbete Solbergaskolan 2018-05-07 2018-06-03
Musiklärare/­lärare fritidshem Pedagogiskt arbete Stånga skola 2018-05-15 2018-06-03
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Asken 2018-05-16 2018-06-03
Fritidsledare Socialt arbete Puma ungdomsgård 2018-05-15 2018-06-03
Administrativ assistent/­samordnare Administration, ekonomi, juridik Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2018-05-16 2018-06-03
Undersköterska kardiologi Hälso- och sjukvård Kardiologi 2018-05-03 2018-06-10
Röntgensköterska Hälso- och sjukvård Röntgenavdelningen 2018-05-15 2018-06-10
Bemanningsassistent Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2018-05-09 2018-06-10
Överläkare psykiatri Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Psykiatri 2018-04-25 2018-06-10
Sjuksköterska korttidsenhet Hälso- och sjukvård Korttidsenheten 2018-04-18 2018-06-10
Sjuksköterska korttidsenhet, natt Hälso- och sjukvård Korttidsenheten 2018-04-18 2018-06-10
Undersköterska/­boendeassistent/­stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Resursteamet sommar 2017-12-12 2018-06-10
Sjuksköterskor till basår Hälso- och sjukvård Resursområde Öppen- och slutenvård 2018-03-01 2018-06-17
Badvaktmästare/­simlärare Säkerhetsarbete Hemsebadet 2018-05-14 2018-06-17
Barnmorska ungdomsmottagning Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2018-05-16 2018-06-17
Sjuksköterska allmän internmedicin Hälso- och sjukvård Medicin 2018-05-07 2018-06-24
Verksamhetschef ÖNH/­ögon/­hud Chefer och verksamhetsledare ÖNH/­ögon/­hud 2018-05-04 2018-06-24
Verksamhetschef infektion och lungmedicin Chefer och verksamhetsledare Infektions- och lungmedicin 2018-03-23 2018-06-24
ST-läkare allmänpsykiatri Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Psykiatri 2018-05-16 2018-07-08
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-01-17 2018-08-26

Administrativ assistent/­samordnare

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2018-06-03

Arbetsterapeut

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2018-05-20

Arbetsterapeut

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2018-06-03

Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2018-06-03

Badvaktmästare/­simlärare

Hemsebadet Sök senast: 2018-06-17

Barnmorska

Mottagningar gyn/­obstetrik Sök senast: 2018-05-27

Barnmorska ungdomsmottagning

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2018-06-17

Barnskötare

Sudrets förskoleområde Sök senast: 2018-05-27

Behandlare MiniMaria

Beroendeenheten Sök senast: 2018-06-03

Bemanningsassistent

Bemanningsenheten Sök senast: 2018-06-10

Bibliotekarie med inriktning mot programverksamhet

Bibliotek Almedalen Sök senast: 2018-05-20

Bibliotekarie med inriktning mot tillgänglighet

Bibliotek Almedalen Sök senast: 2018-05-20

Biblioteksutvecklare/­projektledare

Bibliotek Sök senast: 2018-06-03

Biträdande HR-chef/­HR-specialist

HR-stöd Sök senast: 2018-05-27

Distriktssköterska/­barnsjuksköterska BVC

Primärvård BVC Sök senast: 2018-05-27

Enhetschef digitalisering

Kvalitet & digitalisering Sök senast: 2018-05-20

Enhetschef IT-drift

Kvalitet & digitalisering Sök senast: 2018-05-20

Enhetschef utredningshem barn och föräldrar

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2018-05-27

Fastighetsekonom

Förvaltningsenheten Sök senast: 2018-06-03

Fritidsledare

Puma ungdomsgård Sök senast: 2018-06-03

Fritidspedagog

Sanda skola Sök senast: 2018-06-03

Fysioterapeut/­sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2018-06-03

Förskollärare

förskolan Korallen Sök senast: 2018-05-20

Förskollärare

Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde Sök senast: 2018-05-20

Förskollärare

förskolan Torpet Sök senast: 2018-05-20

Förskollärare

förskolan Lunden Sök senast: 2018-05-20

Förskollärare

Fole/­Stenkyrka förskoleområde Sök senast: 2018-05-27

Förskollärare

Stånga förskola Sök senast: 2018-05-27

Förskollärare

Garda förskola Sök senast: 2018-05-27

Förskollärare

förskolan Tallen Sök senast: 2018-05-27

Förskollärare

Havdhem förskola Sök senast: 2018-05-27

Förskollärare

förskolan Storken Sök senast: 2018-06-03

Förskollärare

förskolan Asken Sök senast: 2018-06-03

Lärare en/­ty, åk 6-9

Fårösundsskolan Sök senast: 2018-05-20

Lärare hem- och konsumentkunskap

Solbergaskolan Sök senast: 2018-06-03

Lärare idrott

Fårösundsskolan Sök senast: 2018-05-27

Lärare ma/­no

Södervärnskolan Sök senast: 2018-06-03

Lärare ma/­no

Romaskolan F-9 Sök senast: 2018-06-03

Lärare ma/­no

Högbyskolan F-9 Sök senast: 2018-06-03

Lärare ma/­no, åk 4-6

Solbergaskolan Sök senast: 2018-06-03

Lärare ma/­no/­en, åk 4-6

Lyckåkerskolan Sök senast: 2018-05-20

Lärare musik

Fårösundsskolan Sök senast: 2018-05-20

Lärare sv/­so, åk 4-6

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2018-05-27

Lärare sva

Högbyskolan F-9 Sök senast: 2018-06-03

Lärare trä- och metallslöjd

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2018-05-27

Lärare åk 4

Romaskolan F-9 Sök senast: 2018-06-03

Lärare åk 4-6

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2018-05-27

Löneassistent

Lön Sök senast: 2018-05-27

Medicinsk sekreterare

Sekreterare opererande specialiteter Sök senast: 2018-05-20

Medicinsk sekreterare

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2018-05-27

Modersmålslärare somaliska

Modersmålsundervisning Sök senast: 2018-06-03

Modersmålslärare thailändska

Modersmålsundervisning Sök senast: 2018-06-03

Musiklärare/­lärare fritidshem

Stånga skola Sök senast: 2018-06-03

Psykolog/­PTP-psykolog

Habiliteringen Sök senast: 2018-05-20

Regionarkivarie med samordningsansvar

Medborgarservice Sök senast: 2018-05-20

Regionupplysare med samordningsansvar

Medborgarservice Sök senast: 2018-05-20

Röntgensköterska

Röntgenavdelningen Sök senast: 2018-06-10

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2018-08-26

Sjuksköterska allmän internmedicin

Medicin Sök senast: 2018-06-24

Sjuksköterska bemanningsenhet

Bemanningsenheten Sök senast: 2018-05-20

Sjuksköterska hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2018-05-27

Sjuksköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2018-06-03

Sjuksköterska kardiologisk inrikting, natt

Kardiologi Sök senast: 2018-05-27

Sjuksköterska korttidsenhet

Korttidsenheten Sök senast: 2018-06-10

Sjuksköterska korttidsenhet, natt

Korttidsenheten Sök senast: 2018-06-10

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2018-05-27

Sjuksköterskor till basår

Resursområde Öppen- och slutenvård Sök senast: 2018-06-17

Skolsköterska

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2018-05-27

Socialsekreterare

Stöd- och försörjning Sök senast: 2018-06-03

Specialpedagog

Tjelvar skolområde Sök senast: 2018-05-20

ST-läkare allmänpsykiatri

Verksamhetsområde Psykiatri Sök senast: 2018-07-08

Undersköterska kardiologi

Kardiologi Sök senast: 2018-06-10

Undersköterska/­boendeassistent

Hemtjänst Norra Visby Sök senast: 2018-06-03

Undersköterska/­boendeassistent/­stödassistent, sommarjobb

Resursteamet sommar Sök senast: 2018-06-10

Uroterapeut/­urokonsulent

Resursområde Öppen- och slutenvård Sök senast: 2018-05-27

Utredningsledare

HVB utredning föräldrar/­barn Sök senast: 2018-05-20

Utvecklingsledare e-hälsa

Administrativa enheten Sök senast: 2018-05-27

Verksamhetschef infektion och lungmedicin

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2018-06-24

Verksamhetschef ÖNH/­ögon/­hud

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2018-06-24

Överläkare psykiatri

Verksamhetsområde Psykiatri Sök senast: 2018-06-10

Överläkare/­specialistläkare obstetrik och gynekologi

Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik Sök senast: 2018-06-03

Överläkare/­specialistläkare ögonsjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2018-05-20

Överläkare/­specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2018-05-20

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 15 maj 2018
Ansvarig för sidan: Oskar Annas

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?