Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kom Jobb, enheten HR-stöd
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 91 47
E-post: komjobb@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Vill du bli en av oss?
På denna sida kan du se alla våra lediga tjänster. Hittar du inte den tjänst du letar efter har du möjlighet att skapa en bevakning. Det innebär att du får mail när kriterierna för din bevakning uppfylls.
Registrera din bevakning här: https://recruit.visma.com
Vi ser fram emot din ansökan!
 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Sjuksköterska till basår Hälso- och sjukvård Resursområde Öppen- och slutenvård 2018-10-15 2018-12-16
Lärare åk 4–6 Pedagogiskt arbete Kräklingbo skola 2018-11-06 2018-12-16
Drifttekniker Installation, drift, underhåll Vattenenheten 2018-11-28 2018-12-16
Arbetsledare VA Norr Chefer och verksamhetsledare VA-avdelningen 2018-11-28 2018-12-16
Arbetsledare VA Söder Chefer och verksamhetsledare VA-avdelningen 2018-11-28 2018-12-16
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Habiliteringen 2018-11-23 2018-12-16
Förskollärare Pedagogiskt arbete Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde 2018-11-26 2018-12-16
Barnskötare Pedagogiskt arbete Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde 2018-11-26 2018-12-16
Lärare musik Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2018-11-27 2018-12-16
Arbetsledare, fordonsmekanisk verkstad Chefer och verksamhetsledare Maskinenhet 2018-11-27 2018-12-16
Rehabkoordinator Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Visby Norr 2018-11-22 2018-12-16
Biträdande rektor Chefer och verksamhetsledare Kompetenscentrum Gotland 2018-11-27 2018-12-16
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2018-11-27 2018-12-16
Familjeutredare Socialt arbete HVB utredning föräldrar/­barn 2018-11-27 2018-12-16
Bemanningsassistent Administration, ekonomi, juridik Resursteamet 2018-11-29 2018-12-16
Budget- och skuldrådgivare Administration, ekonomi, juridik Kommunikation & kansligrupper 2018-11-29 2018-12-16
Elevassistent Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2018-11-29 2018-12-16
Fritidspedagog Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2018-12-03 2018-12-23
Enhetschef vårdcentral Chefer och verksamhetsledare Vårdcentralen Hemse 2018-09-13 2018-12-23
Dietist Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2018-10-02 2018-12-23
Chefssekreterare Administration, ekonomi, juridik Resursområde HabRehab/­VAD 2018-12-05 2018-12-23
Elevassistent Pedagogiskt arbete Högby skolområde 2018-12-05 2018-12-23
Verksamhetssamordnare Pedagogiskt arbete Modersmålsundervisning 2018-12-04 2018-12-23
Distriktssköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Visby Norr 2018-12-05 2018-12-30
Lärare ma/­ no/­ tk åk 4–9, särskild undervisningsgrupp Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2018-12-13 2018-12-30
Lärare sv/­ sva Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2018-12-13 2018-12-30
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2018-12-04 2018-12-30
Projektledare Administration, ekonomi, juridik Kansli HSF 2018-12-11 2018-12-30
ST-läkare primärvården Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-11-21 2018-12-30
Verksamhetsutvecklare Administration, ekonomi, juridik Myndighetsavdelningen 2018-11-22 2018-12-30
Sjuksköterska allmän internmedicin Hälso- och sjukvård Medicin 2018-11-29 2018-12-30
Undersköterska/­ skötare Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2018-11-29 2018-12-30
Sjuksköterska ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi 2018-11-29 2018-12-30
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2018-11-29 2018-12-30
Skoladministratör Administration, ekonomi, juridik Väskinde skola 2018-12-13 2018-12-30
Enhetschef inom funktionsvariationsområdet Chefer inom socialt och kurativt arbete Chefer och verksamhetsledare Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2018-11-29 2018-12-30
Enhetschef bygg Chefer och verksamhetsledare Enhet bygg 2018-12-04 2019-01-06
Miljöskyddsinspektör Naturvetenskapligt arbete Enhet miljö- och hälsoskydd 2018-11-30 2019-01-06
Sjuksköterska allmän internmedicin, natt Hälso- och sjukvård Medicin 2018-11-05 2019-01-06
Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2018-12-07 2019-01-06
Sjuksköterska infektions- och lungmedicin Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2018-12-07 2019-01-06
Coach till arbetsmarknadsenheten Socialt arbete Kompetenscentrum Gotland 2018-12-12 2019-01-06
Samordnare feriejobb för unga Administration, ekonomi, juridik Kompetenscentrum Gotland 2018-12-11 2019-01-06
Överläkare/­ specialistläkare obstetrik och gynekologi Hälso- och sjukvård Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik 2018-12-05 2019-01-06
Skolläkare Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2018-12-13 2019-01-13
Badvaktmästare/­ simlärare Säkerhetsarbete Hemsebadet 2018-11-26 2019-01-13
Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2018-11-29 2019-01-27
Verksamhetschef infektion och lungmedicin Chefer och verksamhetsledare Infektions- och lungmedicin 2018-12-11 2019-01-27
Städare, timanställd Sanering och renhållning Städområde 1 2018-11-22 2019-01-31
Lärare åk 4–6 Pedagogiskt arbete Endre skola 2018-11-06 2019-02-03
Sjuksköterska natt, hjärtmedicinsk inrikting Hälso- och sjukvård Kardiologi 2018-11-27 2019-02-03
Specialistläkare dermatologi Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2018-12-13 2019-02-24
Livsmedelsinspektör, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Enhet livsmedel och alkoholtillstånd 2018-11-22 2019-04-30
Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2018-11-14 2019-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2018-11-13 2019-04-30
Röntgensjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Röntgenavdelningen 2018-11-13 2019-04-30
Medicinsk sekreterare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medicinska sekreterare 2018-11-26 2019-04-30
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-12-07 2019-05-19
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-07 2019-06-02

Arbetsledare VA Norr

VA-avdelningen Sök senast: 2018-12-16

Arbetsledare VA Söder

VA-avdelningen Sök senast: 2018-12-16

Arbetsledare, fordonsmekanisk verkstad

Maskinenhet Sök senast: 2018-12-16

Arbetsterapeut

Habiliteringen Sök senast: 2018-12-16

Badvaktmästare/­ simlärare

Hemsebadet Sök senast: 2019-01-13

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-04-30

Barnskötare

Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde Sök senast: 2018-12-16

Bemanningsassistent

Resursteamet Sök senast: 2018-12-16

Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Biträdande rektor

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2018-12-16

Budget- och skuldrådgivare

Kommunikation & kansligrupper Sök senast: 2018-12-16

Chefssekreterare

Resursområde HabRehab/­VAD Sök senast: 2018-12-23

Coach till arbetsmarknadsenheten

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-01-06

Dietist

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2018-12-23

Distriktssköterska

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2018-12-30

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2018-12-16

Drifttekniker

Vattenenheten Sök senast: 2018-12-16

Elevassistent

Romaskolan F-9 Sök senast: 2018-12-16

Elevassistent

Högby skolområde Sök senast: 2018-12-23

Enhetschef bygg

Enhet bygg Sök senast: 2019-01-06

Enhetschef inom funktionsvariationsområdet

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2018-12-30

Enhetschef vårdcentral

Vårdcentralen Hemse Sök senast: 2018-12-23

Familjeutredare

HVB utredning föräldrar/­barn Sök senast: 2018-12-16

Fritidspedagog

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2018-12-23

Förskollärare

Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde Sök senast: 2018-12-16

Livsmedelsinspektör, sommarjobb

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd Sök senast: 2019-04-30

Lärare ma/­ no/­ tk åk 4–9, särskild undervisningsgrupp

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2018-12-30

Lärare musik

Roma skolområde Sök senast: 2018-12-16

Lärare sv/­ sva

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2018-12-30

Lärare åk 4–6

Kräklingbo skola Sök senast: 2018-12-16

Lärare åk 4–6

Endre skola Sök senast: 2019-02-03

Medicinsk sekreterare, sommarjobb

Medicinska sekreterare Sök senast: 2019-04-30

Miljöskyddsinspektör

Enhet miljö- och hälsoskydd Sök senast: 2019-01-06

Projektledare

Kansli HSF Sök senast: 2018-12-30

Rehabkoordinator

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2018-12-16

Röntgensjuksköterska, sommarjobb

Röntgenavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Samordnare feriejobb för unga

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-01-06

Sjuksköterska

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2018-12-30

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-05-19

Sjuksköterska allmän internmedicin

Medicin Sök senast: 2018-12-30

Sjuksköterska allmän internmedicin, natt

Medicin Sök senast: 2019-01-06

Sjuksköterska infektions- och lungmedicin

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-01-06

Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-01-06

Sjuksköterska natt, hjärtmedicinsk inrikting

Kardiologi Sök senast: 2019-02-03

Sjuksköterska ortopedi

Ortopedi Sök senast: 2018-12-30

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2018-12-30

Sjuksköterska till basår

Resursområde Öppen- och slutenvård Sök senast: 2018-12-16

Skoladministratör

Väskinde skola Sök senast: 2018-12-30

Skolläkare

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2019-01-13

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-02

Specialistläkare dermatologi

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2019-02-24

ST-läkare primärvården

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2018-12-30

Städare, timanställd

Städområde 1 Sök senast: 2019-01-31

Undersköterska/­ skötare

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2018-12-30

Verksamhetschef infektion och lungmedicin

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-01-27

Verksamhetssamordnare

Modersmålsundervisning Sök senast: 2018-12-23

Verksamhetsutvecklare

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2018-12-30

Överläkare/­ specialistläkare obstetrik och gynekologi

Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik Sök senast: 2019-01-06

Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2019-01-27

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 29 november 2018
Ansvarig för sidan: Oskar Annas

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?