Kontakt

Resursteamet, socialtjänst och omsorg
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: omsorgsjobb@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du söker?
Klicka här för att lämna en intresseanmälan.

Du kan även prenumerera på våra lediga tjänster här.
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2020-06-12 2020-07-05
Barnskötare Socialt arbete Stenkyrka förskola 2020-06-12 2020-07-05
Lärare SO Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-06-12 2020-07-05
Socialsekreterare Socialt arbete Barn- och familj 2020-06-16 2020-07-05
Avlösarservice och korttidsfamilj Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-06-22 2020-07-05
Elevassistent Pedagogiskt arbete Särskolan 2020-06-23 2020-07-05
Barnskötare Socialt arbete Sudrets förskoleområde 2020-06-29 2020-07-06
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Gotland 2020-06-29 2020-07-12
Speciallärare/­ lärare särskolan Pedagogiskt arbete Särskolan 2020-06-29 2020-07-12
Psykolog primärvård Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2020-06-29 2020-07-12
Lärare handelsprogrammet Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2020-06-24 2020-07-12
Lärare musik årskurs 3–9 Pedagogiskt arbete Högbyskolan F-9 2020-06-26 2020-07-12
Lärare tyska Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2020-06-22 2020-07-12
Lärare NO årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete S:t Hansskolan 2020-06-04 2020-07-12
Lärare grundskola Pedagogiskt arbete Kräklingbo skola 2020-06-08 2020-07-12
Markingenjör Bygg och anläggning Mark och stadsmiljöenheten 2020-05-04 2020-07-12
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Socialtjänst/­omsorg vikarier 2019-12-09 2020-07-15
Sjuksköterska strokeavdelning Hälso- och sjukvård Stroke 2020-06-16 2020-07-19
Lärare idrott årskurs 1-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2020-07-01 2020-07-19
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2020-06-22 2020-07-26
Elevassistent lågstadiet Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2020-06-29 2020-07-26
Lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Solbergaskolan 2020-06-22 2020-07-26
Ekonomidirektör Chefer och verksamhetsledare Region Gotland 2020-06-18 2020-08-09
Verksamhetschef kirurgi/­ urologi Chefer och verksamhetsledare Kirurgi/­urologi 2020-06-18 2020-08-09
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2020-02-11 2020-08-09
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2020-06-01 2020-08-09
Sjuksköterska beroendemottagning Hälso- och sjukvård Psykiatrisk beroendemottagning 2020-06-01 2020-08-09
Psykolog MHV/­ BHV Hälso- och sjukvård Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin 2020-07-03 2020-08-09
Arbetslivscoach Administration, ekonomi, juridik Arbetsmarknad- och integrationsenheten 2020-07-03 2020-08-09
Avdelningschef hemsjukvården Chefer och verksamhetsledare Socialförvaltningen 2020-07-03 2020-08-16
Innovationslots Administration, ekonomi, juridik Kvalitet och utbildning 2020-06-26 2020-08-16
Stödassistent/­ boendeassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-06-29 2020-08-16
Sjuksköterska kardiologi, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2020-06-22 2020-08-23
Lokalvårdare Gotland Sanering och renhållning Städområde 1 2020-06-29 2020-08-23
Beställarchef hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefer och verksamhetsledare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2020-07-02 2020-08-30
Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2020-06-08 2020-08-30
Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-06-16 2020-08-30
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2020-06-09 2020-08-31

Arbetslivscoach

Arbetsmarknad- och integrationsenheten Sök senast: 2020-08-09

Avdelningschef hemsjukvården

Socialförvaltningen Sök senast: 2020-08-16

Avlösarservice och korttidsfamilj

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-07-05

Barnskötare

Stenkyrka förskola Sök senast: 2020-07-05

Barnskötare

Sudrets förskoleområde Sök senast: 2020-07-06

Beställarchef hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sök senast: 2020-08-30

Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2020-07-05

Ekonomidirektör

Region Gotland Sök senast: 2020-08-09

Elevassistent

Särskolan Sök senast: 2020-07-05

Elevassistent lågstadiet

Fårösundsskolan Sök senast: 2020-07-26

Innovationslots

Kvalitet och utbildning Sök senast: 2020-08-16

Lokalvårdare Gotland

Städområde 1 Sök senast: 2020-08-23

Lärare grundskola

Kräklingbo skola Sök senast: 2020-07-12

Lärare handelsprogrammet

Wisbygymnasiet Sök senast: 2020-07-12

Lärare idrott

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2020-07-26

Lärare idrott årskurs 1-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2020-07-19

Lärare musik årskurs 3–9

Högbyskolan F-9 Sök senast: 2020-07-12

Lärare NO årskurs 4-6

S:t Hansskolan Sök senast: 2020-07-12

Lärare SO

Solberga skolområde Sök senast: 2020-07-05

Lärare trä- och metallslöjd

Solbergaskolan Sök senast: 2020-07-26

Lärare tyska

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2020-07-12

Markingenjör

Mark och stadsmiljöenheten Sök senast: 2020-07-12

Psykolog MHV/­ BHV

Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin Sök senast: 2020-08-09

Psykolog primärvård

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2020-07-12

Sjuksköterska beroendemottagning

Psykiatrisk beroendemottagning Sök senast: 2020-08-09

Sjuksköterska kardiologi, natt

Kardiologi Sök senast: 2020-08-23

Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-08-30

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2020-08-31

Sjuksköterska psykiatri

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2020-08-09

Sjuksköterska strokeavdelning

Stroke Sök senast: 2020-07-19

Socialsekreterare

Barn- och familj Sök senast: 2020-07-05

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-08-09

Speciallärare/­ lärare särskolan

Särskolan Sök senast: 2020-07-12

Stödassistent/­ boendeassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-08-16

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Gotland Sök senast: 2020-07-12

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Socialtjänst/­omsorg vikarier Sök senast: 2020-07-15

Verksamhetschef kirurgi/­ urologi

Kirurgi/­urologi Sök senast: 2020-08-09

Överläkare/­ specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2020-08-30

Hitta direkt