Kontakt

Resursteamet, socialtjänst och omsorg
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: omsorgsjobb@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du sökte? Prenumerera på för dig intressanta lediga tjänster: https://recruit.visma.com 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Röntgenläkare Hälso- och sjukvård Röntgenavdelningen 2019-10-30 2019-12-15
Fritidsledare Socialt arbete Ungdomsgårdar 2019-11-13 2019-12-15
Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-11-15 2019-12-15
Idrottsplatsvaktmästare Installation, drift, underhåll Fritidsavdelningen 2019-11-25 2019-12-15
Lärare matematik/­ NO Pedagogiskt arbete Högbyskolan F-9 2019-11-20 2019-12-15
Samhällsbyggnadsjurist Administration, ekonomi, juridik Enhet bygg 2019-11-25 2019-12-15
Arkivassistent Administration, ekonomi, juridik Kansli RSF 2019-11-26 2019-12-15
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Gotland 2019-11-27 2019-12-15
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Terra Nova skolområde 2019-11-27 2019-12-15
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-11-25 2019-12-15
Undersköterska Hälso- och sjukvård Hemtjänst natt 2019-11-29 2019-12-15
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2019-11-29 2019-12-15
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Pjäsen 2019-11-29 2019-12-15
Lärare SFI/­ SVA Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-12-04 2019-12-15
ST-läkare infektionsmedicin Hälso- och sjukvård Infektion 2019-12-02 2019-12-22
Lärare/­ speciallärare Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-12-03 2019-12-22
Undersköterska Hälso- och sjukvård Resursteamet 2019-12-03 2019-12-22
Socialsekreterare med uppföljnings- och placeringsansvar Socialt arbete Barn- och familj 2019-12-03 2019-12-22
Elevassistent Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-12-06 2019-12-22
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-12-09 2019-12-22
Lärare idrott årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2019-11-26 2019-12-22
Lärare trä- och metallslöjd Pedagogiskt arbete Solbergaskolan 2019-11-22 2019-12-22
Lärare matematik årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solbergaskolan 2019-11-22 2019-12-22
Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-11-15 2019-12-22
Tandläkare Hälso- och sjukvård Folktandvården Wisby 2019-09-20 2019-12-22
Sjuksköterska – inriktning förbättringsarbete Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2019-11-11 2019-12-29
Timvikarie lokalvård Sanering och renhållning Städområde 1 2019-11-18 2019-12-29
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-11-26 2019-12-29
Barnmorska Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-11-25 2019-12-29
Biståndshandläggare SoL Mottagningsteamet Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2019-12-02 2019-12-29
Sjuksköterska äldreboende Hälso- och sjukvård Hemse äldreboende 2019-12-09 2019-12-29
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-12-10 2019-12-29
Skötare/­ undersköterska Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-12-11 2019-12-29
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten norraGotland 2019-12-11 2019-12-29
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2019-12-02 2019-12-29
Undersköterska ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi 2019-11-28 2019-12-29
Fysioterapeut/­ sjukgymnast inriktning infektion Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-11-27 2019-12-29
Projektutvecklare Administration, ekonomi, juridik Hållbar tillväxt 2019-11-25 2019-12-31
Överläkare/­ specialistläkare ögonsjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2019-10-08 2019-12-31
Fysioterapeut/­ sjukgymnast Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-10-21 2020-01-05
Lärare Svenska och matematik, årskurs1-7, Klinteskolan Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2019-11-04 2020-01-05
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2019-11-06 2020-01-05
Överläkare/­ specialistläkare obstetrik och gynekologi Hälso- och sjukvård Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik 2019-11-14 2020-01-05
Sjuksköterska natt, hjärtmedicin Hälso- och sjukvård Kardiologi 2019-12-09 2020-01-05
Ekonom Administration, ekonomi, juridik Ekonomistöd 2019-12-06 2020-01-05
Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-12-04 2020-01-05
Renhållningsarbetare återvinningsverksamhet Sanering och renhållning ÅVC- och slamenhet 2019-12-04 2020-01-05
Stadssekreterare Administration, ekonomi, juridik Kansli RSF 2019-12-10 2020-01-05
Sjuksköterska äldreomsorg Roma äldreboende Hälso- och sjukvård Roma äldreboende 2019-12-09 2020-01-05
Drifttekniker Installation, drift, underhåll Vattenenheten 2019-12-10 2020-01-05
Markingenjör Bygg och anläggning Mark och stadsmiljöenheten 2019-12-10 2020-01-05
Löneadministratör Administration, ekonomi, juridik Lön 2019-12-11 2020-01-05
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Smärtteam 2019-11-28 2020-01-05
Enhetschef Wisby söder vårdcentral Chefer och verksamhetsledare Vårdcentralen Wisby Söder 2019-11-26 2020-01-05
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2019-12-04 2020-01-05
Förskollärare Sanda förskola Pedagogiskt arbete Roma förskoleområde 2019-12-11 2020-01-05
Socialsekreterare Socialt arbete Barn- och familj 2019-12-11 2020-01-12
Speciallärare Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2019-12-11 2020-01-12
Verksamhetschef HabRehab och Vårdadm Chefer och verksamhetsledare Resursområde HabRehab/­VAD 2019-11-19 2020-01-12
Verksamhetschef kirurgi/­ urologi Chefer och verksamhetsledare Verksamhetsområde Medicinska/­Opererande specialiteter 2019-09-25 2020-01-12
Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård Hälso- och sjukvård Resursområde AnOpIva 2019-10-31 2020-01-13
Överläkare allmänkirurgi Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi 2019-11-14 2020-01-15
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-11-19 2020-01-15
Biomedicinsk analytiker Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2019-12-10 2020-01-19
Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende Hälso- och sjukvård Stuxgården 2019-12-09 2020-02-02
Sjuksköterska ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi 2019-12-02 2020-02-02
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2019-08-13 2020-02-09
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2019-12-05 2020-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-12-02 2020-04-30
Fysioterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Fysioterapeuter 2019-12-02 2020-04-30
Arbetsterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter 2019-12-02 2020-04-30
Dietist, sommarjobb Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-12-02 2020-04-30
Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2019-12-05 2020-04-30
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor/­distriktssköterskor primärvården 2019-12-02 2020-04-30
Undersköterska primärvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård HSF sommarjobb usk primärvård 2019-12-02 2020-04-30
Livsmedelsinspektör, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Enhet livsmedel och alkoholtillstånd 2019-12-09 2020-04-30
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Socialtjänst/­omsorg vikarier 2019-12-09 2020-04-30
Biomedicinsk analytiker, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2019-12-11 2020-04-30

Arbetsterapeut

Smärtteam Sök senast: 2020-01-05

Arbetsterapeut, sommarjobb

Arbetsterapeuter Sök senast: 2020-04-30

Arkivassistent

Kansli RSF Sök senast: 2019-12-15

Barnmorska

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-12-29

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2020-04-30

Biomedicinsk analytiker

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2020-01-19

Biomedicinsk analytiker, sommarjobb

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2020-04-30

Biståndshandläggare SoL Mottagningsteamet

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2019-12-29

Dietist, sommarjobb

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-04-30

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC

Primärvård BVC Sök senast: 2020-01-05

Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-12-22

Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2020-01-05

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor/­distriktssköterskor primärvården Sök senast: 2020-04-30

Drifttekniker

Vattenenheten Sök senast: 2020-01-05

Ekonom

Ekonomistöd Sök senast: 2020-01-05

Elevassistent

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-12-22

Enhetschef Wisby söder vårdcentral

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2020-01-05

Fritidsledare

Ungdomsgårdar Sök senast: 2019-12-15

Fysioterapeut, sommarjobb

Fysioterapeuter Sök senast: 2020-04-30

Fysioterapeut/­ sjukgymnast

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-01-05

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-12-15

Fysioterapeut/­ sjukgymnast inriktning infektion

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-12-29

Förskollärare Sanda förskola

Roma förskoleområde Sök senast: 2020-01-05

Idrottsplatsvaktmästare

Fritidsavdelningen Sök senast: 2019-12-15

Livsmedelsinspektör, sommarjobb

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd Sök senast: 2020-04-30

Lärare idrott och hälsa

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-12-22

Lärare idrott årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2019-12-22

Lärare matematik årskurs 4-9

Solbergaskolan Sök senast: 2019-12-22

Lärare matematik/­ NO

Högbyskolan F-9 Sök senast: 2019-12-15

Lärare SFI/­ SVA

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-12-15

Lärare Svenska och matematik, årskurs1-7, Klinteskolan

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2020-01-05

Lärare trä- och metallslöjd

Solbergaskolan Sök senast: 2019-12-22

Lärare årskurs 4-6

Terra Nova skolområde Sök senast: 2019-12-15

Lärare/­ speciallärare

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-12-22

Löneadministratör

Lön Sök senast: 2020-01-05

Markingenjör

Mark och stadsmiljöenheten Sök senast: 2020-01-05

Projektutvecklare

Hållbar tillväxt Sök senast: 2019-12-31

Renhållningsarbetare återvinningsverksamhet

ÅVC- och slamenhet Sök senast: 2020-01-05

Röntgenläkare

Röntgenavdelningen Sök senast: 2019-12-15

Samhällsbyggnadsjurist

Enhet bygg Sök senast: 2019-12-15

Sjuksköterska

Barn- och ungdomspsykiatrin Sök senast: 2019-12-15

Sjuksköterska

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2019-12-29

Sjuksköterska

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2020-01-15

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-12-29

Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt

Hemsjukvården Sök senast: 2019-12-15

Sjuksköterska natt, hjärtmedicin

Kardiologi Sök senast: 2020-01-05

Sjuksköterska ortopedi

Ortopedi Sök senast: 2020-02-02

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2020-01-05

Sjuksköterska äldreboende

Hemse äldreboende Sök senast: 2019-12-29

Sjuksköterska äldreomsorg Roma äldreboende

Roma äldreboende Sök senast: 2020-01-05

Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende

Stuxgården Sök senast: 2020-02-02

Sjuksköterska – inriktning förbättringsarbete

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-12-29

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2020-04-30

Skötare/­ undersköterska

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-12-29

Socialsekreterare

Barn- och familj Sök senast: 2020-01-12

Socialsekreterare med uppföljnings- och placeringsansvar

Barn- och familj Sök senast: 2019-12-22

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-02-09

Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård

Resursområde AnOpIva Sök senast: 2020-01-13

Speciallärare

Roma skolområde Sök senast: 2020-01-12

Specialpedagog

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-12-29

ST-läkare infektionsmedicin

Infektion Sök senast: 2019-12-22

Stadssekreterare

Kansli RSF Sök senast: 2020-01-05

Tandläkare

Folktandvården Wisby Sök senast: 2019-12-22

Timvikarie lokalvård

Städområde 1 Sök senast: 2019-12-29

Undersköterska

Hemtjänst natt Sök senast: 2019-12-15

Undersköterska

Resursteamet Sök senast: 2019-12-22

Undersköterska ortopedi

Ortopedi Sök senast: 2019-12-29

Undersköterska primärvård, sommarjobb

HSF sommarjobb usk primärvård Sök senast: 2020-04-30

Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2020-04-30

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Gotland Sök senast: 2019-12-15

Undersköterska/­ boendeassistent

Pjäsen Sök senast: 2019-12-15

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten norraGotland Sök senast: 2019-12-29

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Socialtjänst/­omsorg vikarier Sök senast: 2020-04-30

Verksamhetschef HabRehab och Vårdadm

Resursområde HabRehab/­VAD Sök senast: 2020-01-12

Verksamhetschef kirurgi/­ urologi

Verksamhetsområde Medicinska/­Opererande specialiteter Sök senast: 2020-01-12

Överläkare allmänkirurgi

Kirurgi/­urologi Sök senast: 2020-01-15

Överläkare/­ specialistläkare obstetrik och gynekologi

Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik Sök senast: 2020-01-05

Överläkare/­ specialistläkare ögonsjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2019-12-31

Hitta direkt