Kontakt

Rekryterings- och bemanningsenheten socialförvaltningen
För hemtjänst och äldreboende
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: rob@gotland.se

Kompetens och bemanningsenheten socialförvaltningen
För omsorg om personer med funktionsnedsättning
Telefon: 0498-20 42 63
E-post: kob@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du söker?
Klicka här för att lämna en intresseanmälan.

Du kan även prenumerera på våra lediga tjänster här.
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Lärare textilslöjd Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2021-02-26 2021-05-23
Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri Hälso- och sjukvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2021-04-15 2021-05-23
Studie- och yrkesvägledare Pedagogiskt arbete Arbetsliv och etablering 2021-05-04 2021-05-23
Samordnare missbruk och beroendevård Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2021-04-23 2021-05-23
GIS-ingenjör Tekniskt arbete Enhet geografisk information 2021-04-29 2021-05-23
Kurator, ungdomsmottagning Socialt arbete Kvinnoavdelningar 2021-04-30 2021-05-23
Verksamhetsutvecklare/­ systemförvaltare Försäljning, inköp, marknadsföring Upphandlingsstöd 2021-05-03 2021-05-23
Lärare ma/­ no, årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2021-05-04 2021-05-23
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri</­Name>4Owner 2021-05-04 2021-05-23
Stadssekreterare Administration, ekonomi, juridik Kansli RSF 2021-05-04 2021-05-23
Lärare, årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Tjelvar skolområde 2021-05-05 2021-05-23
Matematiklärare/­ speciallärare Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2021-05-05 2021-05-23
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2021-05-07 2021-05-23
Socialsekreterare Socialt arbete Stöd- och försörjning 2021-05-07 2021-05-23
Förskollärare Pedagogiskt arbete Terra Nova förskoleområde 2021-05-09 2021-05-23
Tandtekniker, Mun- och Käkcentrum Tekniskt arbete Mun- och käkcentrum 2021-04-26 2021-05-23
Enhetschef avdelning måltid Chefer och verksamhetsledare Måltid 2021-05-11 2021-05-23
Undersköterska kardiologi, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2021-05-11 2021-05-30
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete fritidshemmet Stjärnan 2021-05-12 2021-05-30
Enhetschef funktionshinderenheten Chefer och verksamhetsledare Myndighetsavdelningen 2021-05-12 2021-05-30
Förskollärare Pedagogiskt arbete Sudrets förskoleområde 2021-05-12 2021-05-30
Avdelningschef Avfallsavdelningen Chefer och verksamhetsledare Avfallsavdelningen 2021-05-10 2021-05-30
Sjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, mottagning Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsmottagningen 2021-05-07 2021-05-30
Boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar 2021-05-04 2021-05-30
Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-04-22 2021-05-30
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Akutmottagning psykiatri 2021-04-21 2021-05-30
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2021-04-19 2021-05-30
Läkare internmedicin, infektionsmedicin och akutmottagning, sommarjobb Hälso- och sjukvård Internmedicin 2021-03-22 2021-05-30
Överläkare ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi MedOp 2021-03-30 2021-05-30
Undersköterska/­ boendeassistent äldreomsorgen, sommarjobb Hälso- och sjukvård Socialtjänst/­omsorg vikarier 2020-12-18 2021-05-30
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2021-01-22 2021-05-30
Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2021-01-22 2021-05-30
Lärare, årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2021-05-12 2021-05-30
ST-läkare barn- och ungdomsmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin 2021-05-12 2021-05-30
Överläkare mödrahälsovård, obstetrik och gynekologi Hälso- och sjukvård Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik 2021-05-18 2021-05-30
Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2021-03-01 2021-05-31
Biträdande rektor Chefer och verksamhetsledare Wisbygymnasiet 2021-05-12 2021-06-06
Speciallärare/­ specialpedagog Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2021-05-10 2021-06-06
Distriktssköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Visby Norr 2021-05-10 2021-06-06
Enhetschef hemsjukvården Chefer och verksamhetsledare Hemsjukvården 2021-05-18 2021-06-06
Lärare matematik/­ fysik/­ teknik, årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2021-05-17 2021-06-06
Handläggare Myndighetsavdelningen Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2021-05-18 2021-06-06
Lärare hemkunskap Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2021-05-12 2021-06-06
Lärare SFI Pedagogiskt arbete Folkhögskolan Gotland 2021-05-17 2021-06-06
Administratör Administration, ekonomi, juridik Folkhögskolan Hemse 2021-05-17 2021-06-06
Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg Hälso- och sjukvård C2 norr 2021-05-12 2021-06-06
Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, natt Hälso- och sjukvård C2 norr 2021-05-12 2021-06-06
Undersköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg Hälso- och sjukvård C2 norr 2021-05-17 2021-06-06
Enhetschef för Administration och utveckling inom avfallsverksamheten Chefer och verksamhetsledare Administration- och utvecklingsenheten 2021-05-18 2021-06-06
Sjuksköterska akutmottagning Hälso- och sjukvård Akutmottagningen 2021-05-17 2021-06-06
Undersköterska akutmottagning Hälso- och sjukvård Akutmottagningen 2021-05-17 2021-06-06
Undersköterska intensivvårdsavdelning, sommarjobb Hälso- och sjukvård Intensivvårdsavdelningen 2021-05-17 2021-06-06
Fastighetsreparatör, vikariat Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Visby 2021-05-17 2021-06-06
Sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19 Hälso- och sjukvård Extra resurs - sjuksköterskor 2020-12-11 2021-06-11
Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin 2021-05-12 2021-06-13
Lärare textilslöjd, årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2021-05-18 2021-06-13
Psykolog Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2021-05-10 2021-06-13
Timvikarier städ Sanering och renhållning Städområde 1 2021-01-08 2021-06-27
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-01-19 2021-06-30

Administratör

Folkhögskolan Hemse Sök senast: 2021-06-06

Avdelningschef Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen Sök senast: 2021-05-30

Biträdande rektor

Wisbygymnasiet Sök senast: 2021-06-06

Boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar Sök senast: 2021-05-30

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC

Primärvård BVC Sök senast: 2021-05-30

Distriktssköterska/­ sjuksköterska

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2021-06-06

Enhetschef avdelning måltid

Måltid Sök senast: 2021-05-23

Enhetschef funktionshinderenheten

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2021-05-30

Enhetschef för Administration och utveckling inom avfallsverksamheten

Administration- och utvecklingsenheten Sök senast: 2021-06-06

Enhetschef hemsjukvården

Hemsjukvården Sök senast: 2021-06-06

Fastighetsreparatör, vikariat

Fastighetsservice Visby Sök senast: 2021-06-06

Förskollärare

Terra Nova förskoleområde Sök senast: 2021-05-23

Förskollärare

Sudrets förskoleområde Sök senast: 2021-05-30

GIS-ingenjör

Enhet geografisk information Sök senast: 2021-05-23

Handläggare Myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2021-06-06

Kurator, ungdomsmottagning

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2021-05-23

Läkare internmedicin, infektionsmedicin och akutmottagning, sommarjobb

Internmedicin Sök senast: 2021-05-30

Lärare hemkunskap

Solberga skolområde Sök senast: 2021-06-06

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

fritidshemmet Stjärnan Sök senast: 2021-05-30

Lärare idrott och hälsa

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2021-05-23

Lärare ma/­ no, årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2021-05-23

Lärare matematik/­ fysik/­ teknik, årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2021-06-06

Lärare SFI

Folkhögskolan Gotland Sök senast: 2021-06-06

Lärare textilslöjd

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2021-05-23

Lärare textilslöjd, årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2021-06-13

Lärare, årskurs 1-3

Tjelvar skolområde Sök senast: 2021-05-23

Lärare, årskurs 1-3

Sudrets skolområde Sök senast: 2021-05-30

Matematiklärare/­ speciallärare

Romaskolan F-9 Sök senast: 2021-05-23

Psykolog

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2021-06-13

Samordnare missbruk och beroendevård

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2021-05-23

Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg

C2 norr Sök senast: 2021-06-06

Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, natt

C2 norr Sök senast: 2021-06-06

Sjuksköterska akutmottagning

Akutmottagningen Sök senast: 2021-06-06

Sjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, mottagning

Barn-/­ungdomsmottagningen Sök senast: 2021-05-30

Sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19

Extra resurs - sjuksköterskor Sök senast: 2021-06-11

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri</­Name>4Owner Sök senast: 2021-05-23

Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt

Hemsjukvården Sök senast: 2021-05-30

Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2021-05-31

Sjuksköterska psykiatri

Akutmottagning psykiatri Sök senast: 2021-05-30

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2021-05-30

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2021-06-30

Socialsekreterare

Stöd- och försörjning Sök senast: 2021-05-23

Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin

Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin Sök senast: 2021-06-13

Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatrin Sök senast: 2021-05-23

Speciallärare/­ specialpedagog

Solberga skolområde Sök senast: 2021-06-06

ST-läkare barn- och ungdomsmedicin

Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin Sök senast: 2021-05-30

Stadssekreterare

Kansli RSF Sök senast: 2021-05-23

Studie- och yrkesvägledare

Arbetsliv och etablering Sök senast: 2021-05-23

Tandtekniker, Mun- och Käkcentrum

Mun- och käkcentrum Sök senast: 2021-05-23

Timvikarier städ

Städområde 1 Sök senast: 2021-06-27

Undersköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg

C2 norr Sök senast: 2021-06-06

Undersköterska akutmottagning

Akutmottagningen Sök senast: 2021-06-06

Undersköterska intensivvårdsavdelning, sommarjobb

Intensivvårdsavdelningen Sök senast: 2021-06-06

Undersköterska kardiologi, natt

Kardiologi Sök senast: 2021-05-30

Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2021-05-30

Undersköterska/­ boendeassistent äldreomsorgen, sommarjobb

Socialtjänst/­omsorg vikarier Sök senast: 2021-05-30

Verksamhetsutvecklare/­ systemförvaltare

Upphandlingsstöd Sök senast: 2021-05-23

Överläkare mödrahälsovård, obstetrik och gynekologi

Verksamhet Gynekologi/­Obstetrik Sök senast: 2021-05-30

Överläkare ortopedi

Ortopedi MedOp Sök senast: 2021-05-30

Hitta direkt