Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kom Jobb, enheten HR-stöd
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 91 47
E-post: komjobb@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Vill du bli en av oss?
På denna sida kan du se alla våra lediga tjänster. Hittar du inte den tjänst du letar efter har du möjlighet att skapa en bevakning. Det innebär att du får mail när kriterierna för din bevakning uppfylls.
Registrera din bevakning här: https://recruit.visma.com
Vi ser fram emot din ansökan!
 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Kock Hotell, restaurang, storhushåll Köksområde 4 2019-01-30 2019-02-17
Verksamhetschef infektion och lungmedicin Chefer och verksamhetsledare Infektions- och lungmedicin 2018-12-11 2019-02-17
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2019-01-09 2019-02-17
VA-handläggare Administration, ekonomi, juridik Berednings- och projekteringsenheten 2019-01-17 2019-02-17
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Humlegården skolområde 2019-01-24 2019-02-17
Ungdomslots Socialt arbete Fenix ungkulturhus 2019-01-22 2019-02-17
Förste kock Hotell, restaurang, storhushåll Köksområde 3 2019-01-28 2019-02-17
Kurator Socialt arbete Habiliteringen 2019-01-25 2019-02-17
Familjerättssekreterare Socialt arbete Individ- och familjeomsorgen 2019-01-25 2019-02-17
Biträdande rektor Chefer och verksamhetsledare Södervärnskolan 2019-01-25 2019-02-17
Sjuksköterska öron-, näsa-, halsmottagning Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hudmottagning 2019-01-25 2019-02-17
Parkarbetare Naturbruk Parkenhet Visby 2019-01-29 2019-02-17
Fastighetstekniker el Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Gotland 2019-01-29 2019-02-17
Systemtekniker IAM Data/IT Kvalitet & digitalisering 2019-01-29 2019-02-17
Lärare träslöjd Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-01-29 2019-02-17
Undersköterska Hälso- och sjukvård Hemse äldreboende 2019-01-29 2019-02-17
Lärare musik årskurs 1–9 Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-01-29 2019-02-17
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Gotland 2019-01-30 2019-02-17
Medicinteknisk ingenjör Tekniskt arbete Medicintekniska avdelningen 2019-01-30 2019-02-17
IT-tekniker Data/IT IT-service 2019-02-01 2019-02-17
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-02-01 2019-02-17
Medicinsk sekreterare Administration, ekonomi, juridik Vårdcentralen Wisby Söder 2019-02-04 2019-02-24
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-01-29 2019-02-24
Lärare årskurs 3 Pedagogiskt arbete Endre skola 2019-01-30 2019-02-24
Servicemedarbetare Hälso- och sjukvård Bemanningsenheten 2019-02-04 2019-02-24
Servicemedarbetare, sommarjobb Hälso- och sjukvård</Name>Platsbanken12 Bemanningsenheten 2019-02-04 2019-02-24
ST-läkare ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi/­rehab 2019-02-07 2019-02-24
Avgiftshandläggare Administration, ekonomi, juridik Avgifts- och BAB-enheten 2019-02-01 2019-02-24
Logoped Hälso- och sjukvård Logopedmottagningen Korpen 2019-02-06 2019-02-24
Enhetschef Abonnent och Ekonomi Chefer och verksamhetsledare VA-avdelningen 2019-01-31 2019-02-24
Enhetschef Projektering och utveckling ledningar Chefer och verksamhetsledare VA-avdelningen 2019-01-31 2019-02-24
Enhetschef Projektering och utveckling verk Chefer och verksamhetsledare VA-avdelningen 2019-01-31 2019-02-24
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Vänge skola 2019-02-01 2019-02-24
Undersköterska Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-01-29 2019-02-24
Naturvärdeshandläggare Naturvetenskapligt arbete Enhet miljö- och hälsoskydd 2019-01-30 2019-02-24
Ögonsjuksköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hudmottagning 2019-01-25 2019-02-24
Specialistläkare dermatologi Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2018-12-13 2019-02-24
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Fältgatan 2019-02-06 2019-02-24
Processledare/­ projektledare Administration, ekonomi, juridik Kansli HSF 2019-02-06 2019-02-24
Undersköterska strokeenhet Hälso- och sjukvård Stroke 2019-02-06 2019-02-24
Kock Hotell, restaurang, storhushåll Köksområde 1 2019-02-07 2019-02-24
Rektor särskolan Chefer och verksamhetsledare Särskolan 2019-02-08 2019-02-24
Strateg, social hållbarhet Administration, ekonomi, juridik Social hållbarhet 2019-02-08 2019-02-24
Förskollärare Pedagogiskt arbete Gråbo förskoleområde 2019-02-08 2019-02-24
Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård norr/­ mellersta Gotland Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-02-11 2019-03-03
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Akutmottagningen 2019-02-11 2019-03-03
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2019-02-06 2019-03-03
Specialpedagog årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-02-07 2019-03-03
Slamchaufför, sommarjobb Transport ÅVC- och slamenhet 2019-02-06 2019-03-03
Kundtjänstassistent, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Kundtjänst TKF 2019-02-07 2019-03-03
Vattenmätartekniker Installation, drift, underhåll Vattenenheten 2019-02-13 2019-03-03
Lärare blockflöjt och piano Pedagogiskt arbete Kulturskolan 2019-02-13 2019-03-03
Lärare Ma/­ No/­ Tk årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-02-13 2019-03-03
Drifttekniker, sommarjobb Installation, drift, underhåll VA-avdelningen 2019-02-13 2019-03-03
Lärare engelska Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-02-13 2019-03-03
Lärare idrott och hälsa årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-02-13 2019-03-03
Lärare tyska/­ engelska Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-02-13 2019-03-03
Lärare musik Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-02-13 2019-03-03
Bemanningsassistent Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2019-02-13 2019-03-03
Vaktmästare, sommarjobb Installation, drift, underhåll Vaktmästeri & transport 2019-02-14 2019-03-03
Verkstadstekniker Installation, drift, underhåll VA-underhåll 2019-02-15 2019-03-03
Lärare spanska Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-02-14 2019-03-03
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Hemtjänsten södra Visby 2019-02-12 2019-03-03
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Glasmästaren 2019-02-15 2019-03-03
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Korallen 2019-02-11 2019-03-03
Stödassistent/­ boendeassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-02-15 2019-03-03
Sjuksköterska allmän internmedicin Hälso- och sjukvård Medicin 2018-11-29 2019-03-03
Psykolog/­ KBT-terapeut Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Hemse 2019-01-29 2019-03-03
Klinikchef Folktandvården Wisby Chefer och verksamhetsledare Folktandvården Gotland 2019-01-15 2019-03-03
Operationssjuksköterska Hälso- och sjukvård Operationsavdelningen 2019-01-11 2019-03-03
Barnmorska Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2019-01-09 2019-03-03
Lärare år 4-6 Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-01-09 2019-03-03
Arbetsledare VA ledningsnät norr Chefer och verksamhetsledare VA-underhåll 2019-02-11 2019-03-03
Utredningstekniker Tekniskt arbete VA-underhåll 2019-02-11 2019-03-03
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Akutmottagning psykiatri 2019-01-30 2019-03-03
Medarbetare till hamnservcie Bygg och anläggning Hamnavdelningen 2019-02-06 2019-03-03
Sjuksköterska onkologi avdelning Hälso- och sjukvård Onkologen 2019-02-01 2019-03-03
Distriktssköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Visby Norr 2019-02-04 2019-03-03
Undersköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Visby Norr 2019-02-07 2019-03-03
AT-läkare Hälso- och sjukvård AT-läkare 2019-01-22 2019-03-10
Lärare/­ utbildare i elinstallation och elkunskap Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-02-15 2019-03-10
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Bullerbyn 2019-02-15 2019-03-10
Psykolog Hälso- och sjukvård Habiliteringen 2019-02-15 2019-03-10
Vård- och omsorgslärare vuxenutbildning Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-02-12 2019-03-10
Samordnare yrkesutbildningar för vuxna Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-02-12 2019-03-10
Pressekreterare Kultur, media, design Kommunikation & kansligrupper 2019-02-13 2019-03-10
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-02-08 2019-03-10
IT-vaktmästare Installation, drift, underhåll Gymnasie/­vuxenutbildning 2019-02-15 2019-03-10
Distriktsköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2019-02-11 2019-03-17
Projektledare bygg Bygg och anläggning Projektavdelningen 2019-02-15 2019-03-17
Projektledare el Bygg och anläggning Projektavdelningen 2019-02-15 2019-03-17
Bemanningsassistent, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2019-02-14 2019-03-17
Lärare/­ utbildare i verkstadsteknik Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-02-15 2019-03-17
Projektledare VA och anläggning Bygg och anläggning Projektavdelningen 2019-02-15 2019-03-17
Vaktmästare, sommarjobb Installation, drift, underhåll Fritidsavdelningen 2019-02-06 2019-03-17
Lokalvårdare, sommarjobb Sanering och renhållning Städområde 1 2019-02-15 2019-03-31
Biomedicinsk analytiker Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2019-02-13 2019-04-21
Sjuksköterska allmän internmedicin, natt Hälso- och sjukvård Medicin 2019-02-08 2019-04-28
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-21 2019-04-30
Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb Hälso- och sjukvård Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-01-03 2019-04-30
Familjeutredare, sommarjobb Socialt arbete HVB utredning föräldrar/­barn 2019-01-14 2019-04-30
Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2018-11-14 2019-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2018-11-13 2019-04-30
Röntgensjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Röntgenavdelningen 2018-11-13 2019-04-30
Livsmedelsinspektör, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Enhet livsmedel och alkoholtillstånd 2018-11-22 2019-04-30
Medicinsk sekreterare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medicinska sekreterare 2018-11-26 2019-04-30
Biomedicinsk analytiker, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2018-12-14 2019-04-30
Arbetsterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter 2018-12-18 2019-04-30
Fysioterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Fysioterapeuter 2018-12-18 2019-04-30
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-12-07 2019-05-19
Undersköterska, barnskötare och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Ekonomibiträde – kökspersonal på vårdavdelning, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb Hälso- och sjukvård Äldreomsorg särskilt boende 2019-02-04 2019-06-01
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-07 2019-06-02
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Resursteamet sommar 2018-12-19 2019-06-09
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
ST-läkare primärvården Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-11-21 2019-06-30

Arbetsledare VA ledningsnät norr

VA-underhåll Sök senast: 2019-03-03

Arbetsterapeut

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-03-10

Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Arbetsterapeut, sommarjobb

Arbetsterapeuter Sök senast: 2019-04-30

AT-läkare

AT-läkare Sök senast: 2019-03-10

Avgiftshandläggare

Avgifts- och BAB-enheten Sök senast: 2019-02-24

Barnmorska

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-03-03

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-04-30

Bemanningsassistent

Bemanningsenheten Sök senast: 2019-03-03

Bemanningsassistent, sommarjobb

Bemanningsenheten Sök senast: 2019-03-17

Biomedicinsk analytiker

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2019-04-21

Biomedicinsk analytiker, sommarjobb

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2019-04-30

Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Biträdande rektor

Södervärnskolan Sök senast: 2019-02-17

Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-04-30

Distriktsköterska

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2019-03-17

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2019-03-03

Distriktssköterska/­ sjuksköterska

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2019-03-03

Distriktssköterska/­ sjuksköterska hemsjukvård norr/­ mellersta Gotland

Hemsjukvården Sök senast: 2019-03-03

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-04-30

Drifttekniker, sommarjobb

VA-avdelningen Sök senast: 2019-03-03

Ekonomibiträde – kökspersonal på vårdavdelning, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2019-05-31

Enhetschef Abonnent och Ekonomi

VA-avdelningen Sök senast: 2019-02-24

Enhetschef Projektering och utveckling ledningar

VA-avdelningen Sök senast: 2019-02-24

Enhetschef Projektering och utveckling verk

VA-avdelningen Sök senast: 2019-02-24

Familjerättssekreterare

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2019-02-17

Familjeutredare, sommarjobb

HVB utredning föräldrar/­barn Sök senast: 2019-04-30

Fastighetstekniker el

Fastighetsservice Gotland Sök senast: 2019-02-17

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Vänge skola Sök senast: 2019-02-24

Fysioterapeut, sommarjobb

Fysioterapeuter Sök senast: 2019-04-30

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Förskollärare

Gråbo förskoleområde Sök senast: 2019-02-24

Förskollärare

förskolan Glasmästaren Sök senast: 2019-03-03

Förskollärare

förskolan Korallen Sök senast: 2019-03-03

Förskollärare

förskolan Bullerbyn Sök senast: 2019-03-10

Förste kock

Köksområde 3 Sök senast: 2019-02-17

IT-tekniker

IT-service Sök senast: 2019-02-17

IT-vaktmästare

Gymnasie/­vuxenutbildning Sök senast: 2019-03-10

Klinikchef Folktandvården Wisby

Folktandvården Gotland Sök senast: 2019-03-03

Kock

Köksområde 4 Sök senast: 2019-02-17

Kock

Köksområde 1 Sök senast: 2019-02-24

Kundtjänstassistent, sommarjobb

Kundtjänst TKF Sök senast: 2019-03-03

Kurator

Habiliteringen Sök senast: 2019-02-17

Livsmedelsinspektör, sommarjobb

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd Sök senast: 2019-04-30

Logoped

Logopedmottagningen Korpen Sök senast: 2019-02-24

Lokalvårdare, sommarjobb

Städområde 1 Sök senast: 2019-03-31

Lärare blockflöjt och piano

Kulturskolan Sök senast: 2019-03-03

Lärare engelska

Södervärnskolan Sök senast: 2019-03-03

Lärare idrott och hälsa

Humlegården skolområde Sök senast: 2019-02-17

Lärare idrott och hälsa årskurs 4-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-03-03

Lärare Ma/­ No/­ Tk årskurs 4-6

Södervärnskolan Sök senast: 2019-03-03

Lärare musik

Södervärnskolan Sök senast: 2019-03-03

Lärare musik årskurs 1–9

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-02-17

Lärare spanska

Södervärnskolan Sök senast: 2019-03-03

Lärare träslöjd

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-02-17

Lärare tyska/­ engelska

Södervärnskolan Sök senast: 2019-03-03

Lärare år 4-6

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-03-03

Lärare årskurs 3

Endre skola Sök senast: 2019-02-24

Lärare årskurs 4-6

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-02-17

Lärare/­ utbildare i elinstallation och elkunskap

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-03-10

Lärare/­ utbildare i verkstadsteknik

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-03-17

Medarbetare till hamnservcie

Hamnavdelningen Sök senast: 2019-03-03

Medicinsk sekreterare

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2019-02-24

Medicinsk sekreterare, sommarjobb

Medicinska sekreterare Sök senast: 2019-04-30

Medicinteknisk ingenjör

Medicintekniska avdelningen Sök senast: 2019-02-17

Naturvärdeshandläggare

Enhet miljö- och hälsoskydd Sök senast: 2019-02-24

Operationssjuksköterska

Operationsavdelningen Sök senast: 2019-03-03

Parkarbetare

Parkenhet Visby Sök senast: 2019-02-17

Pressekreterare

Kommunikation & kansligrupper Sök senast: 2019-03-10

Processledare/­ projektledare

Kansli HSF Sök senast: 2019-02-24

Projektledare bygg

Projektavdelningen Sök senast: 2019-03-17

Projektledare el

Projektavdelningen Sök senast: 2019-03-17

Projektledare VA och anläggning

Projektavdelningen Sök senast: 2019-03-17

Psykolog

Habiliteringen Sök senast: 2019-03-10

Psykolog/­ KBT-terapeut

Vårdcentralen Hemse Sök senast: 2019-03-03

Rektor särskolan

Särskolan Sök senast: 2019-02-24

Röntgensjuksköterska, sommarjobb

Röntgenavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Samordnare yrkesutbildningar för vuxna

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-03-10

Servicemedarbetare

Bemanningsenheten Sök senast: 2019-02-24

Servicemedarbetare, sommarjobb

Bemanningsenheten Sök senast: 2019-02-24

Sjuksköterska

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2019-02-24

Sjuksköterska

Akutmottagningen Sök senast: 2019-03-03

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-05-19

Sjuksköterska allmän internmedicin

Medicin Sök senast: 2019-03-03

Sjuksköterska allmän internmedicin, natt

Medicin Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska onkologi avdelning

Onkologen Sök senast: 2019-03-03

Sjuksköterska psykiatri

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2019-02-17

Sjuksköterska psykiatri

Akutmottagning psykiatri Sök senast: 2019-03-03

Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb

Äldreomsorg särskilt boende Sök senast: 2019-06-01

Sjuksköterska öron-, näsa-, halsmottagning

ÖNH/­ögon/­hudmottagning Sök senast: 2019-02-17

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2019-05-31

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Slamchaufför, sommarjobb

ÅVC- och slamenhet Sök senast: 2019-03-03

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-02

Specialistläkare dermatologi

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2019-02-24

Specialpedagog årskurs 4-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-03-03

ST-läkare ortopedi

Ortopedi/­rehab Sök senast: 2019-02-24

ST-läkare primärvården

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-30

Strateg, social hållbarhet

Social hållbarhet Sök senast: 2019-02-24

Stödassistent/­ boendeassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-03-03

Systemtekniker IAM

Kvalitet & digitalisering Sök senast: 2019-02-17

Undersköterska

Hemse äldreboende Sök senast: 2019-02-17

Undersköterska

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2019-02-24

Undersköterska

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2019-03-03

Undersköterska strokeenhet

Stroke Sök senast: 2019-02-24

Undersköterska, barnskötare och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2019-05-31

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Gotland Sök senast: 2019-02-17

Undersköterska/­ boendeassistent

Fältgatan Sök senast: 2019-02-24

Undersköterska/­ boendeassistent

Hemtjänsten södra Visby Sök senast: 2019-03-03

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Resursteamet sommar Sök senast: 2019-06-09

Ungdomslots

Fenix ungkulturhus Sök senast: 2019-02-17

Utredningstekniker

VA-underhåll Sök senast: 2019-03-03

VA-handläggare

Berednings- och projekteringsenheten Sök senast: 2019-02-17

Vaktmästare, sommarjobb

Vaktmästeri & transport Sök senast: 2019-03-03

Vaktmästare, sommarjobb

Fritidsavdelningen Sök senast: 2019-03-17

Vattenmätartekniker

Vattenenheten Sök senast: 2019-03-03

Verksamhetschef infektion och lungmedicin

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-02-17

Verkstadstekniker

VA-underhåll Sök senast: 2019-03-03

Vård- och omsorgslärare vuxenutbildning

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-03-10

Ögonsjuksköterska/­ sjuksköterska

ÖNH/­ögon/­hudmottagning Sök senast: 2019-02-24

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 20 december 2018
Ansvarig för sidan: Marie Johansson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?