Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du söker?
Klicka här för att lämna en intresseanmälan.

Du kan även prenumerera på våra lediga tjänster här.
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Samordnare familjestödsenheten Socialt arbete Familjestödsenheten 2020-11-11 2020-11-25
Lärare förskoleklass Pedagogiskt arbete S:t Hansskolan 2020-11-10 2020-11-29
Sjuksköterska/­ stomisjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2020-11-10 2020-11-29
Anhörigkonsulent Socialt arbete Förebyggande och hälsofrämjande enheten 2020-11-11 2020-11-29
Steriltekniker Hälso- och sjukvård Sterilcentralen 2020-11-11 2020-11-29
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2020-10-19 2020-11-29
Sjuksköterska ortopedi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2020-10-19 2020-11-29
Lärare film/­ media och drama/­ teater Pedagogiskt arbete Kulturskolan 2020-11-13 2020-11-29
Arbetskonsulent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2020-11-13 2020-11-29
Lärare matematik årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2020-10-29 2020-11-29
Enhetschef hemsjukvård Chefer och verksamhetsledare Hemsjukvården 2020-11-13 2020-11-29
Sjuksköterska till basår medicin och kirurgi Hälso- och sjukvård Internmedicin, avdelning/­mottagning 2020-10-13 2020-11-30
Elevassistent Pedagogiskt arbete Väskinde skolområde 2020-11-16 2020-12-06
Lärare årskurs 4-6 Pedagogiskt arbete Väskinde skola 2020-11-16 2020-12-06
Undersköterska/­ boendeassistent, förstärkning äldreomsorg Hälso- och sjukvård Rekrytering- och bemanningsenheten 2020-11-16 2020-12-06
Sjuksköterska vårdavdelning, dag/­ kväll/­ helg Hälso- och sjukvård C2 norr 2020-11-17 2020-12-06
Speciallärare/­ lärare slöjd Pedagogiskt arbete Särskolan 2020-11-18 2020-12-06
Undersköterska/­ boendeassistent hemtjänsten Hälso- och sjukvård Hemtjänsten 2020-11-19 2020-12-06
Elevassistent Pedagogiskt arbete Särskolan 2020-11-19 2020-12-06
ST-läkare radiologi Hälso- och sjukvård Röntgen 2020-11-19 2020-12-06
HR-specialist Administration, ekonomi, juridik HR-stöd 2020-11-19 2020-12-06
Elevassistent Pedagogiskt arbete Särskolan 2020-11-19 2020-12-06
Elevassistent Pedagogiskt arbete Särskolan 2020-11-20 2020-12-06
Elevassistent Pedagogiskt arbete Särskolan 2020-11-20 2020-12-06
Chefsassistent Administration, ekonomi, juridik Hemtjänsten 2020-11-20 2020-12-06
Skötare/­ undersköterska Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2020-11-20 2020-12-06
Undersköterska Hälso- och sjukvård Fältgatan 2020-11-23 2020-12-06
Brandman Säkerhetsarbete Avdelning räddningstjänst 2020-11-10 2020-12-10
Studie- och yrkesvägledare Pedagogiskt arbete Arbetsmarknad- och integrationsenheten 2020-11-25 2020-12-13
Skolkurator Socialt arbete Särskolan 2020-11-24 2020-12-13
Undersköterska Hälso- och sjukvård Operationsavdelningen 2020-11-24 2020-12-13
Fastighetstekniker, elektriker Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Sjukvården 2020-11-25 2020-12-13
Kurator Socialt arbete Rehabenheten lasarettet 2020-11-24 2020-12-13
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2020-11-18 2020-12-13
Lokalvårdare Gotland Sanering och renhållning Städområde 1 2020-06-29 2020-12-26
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2020-08-10 2020-12-27
Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar Hälso- och sjukvård Infektion/­lungmedicin 2020-10-01 2020-12-31
Barnmorska/­ barnmorska ultraljudsmottagning Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2020-10-19 2020-12-31
Extra resurs sjuksköterska, med anledning av Covid-19 Hälso- och sjukvård Extra resurs - sjuksköterskor 2020-11-13 2020-12-31
Extra resurs undersköterska, med anledning av Covid-19 Hälso- och sjukvård Extra resurs - undersköterskor 2020-11-13 2020-12-31
Överläkare/­ specialistläkare ögonsjukdomar Hälso- och sjukvård ÖNH/­ögon/­hud 2020-10-12 2021-01-10

Anhörigkonsulent

Förebyggande och hälsofrämjande enheten Sök senast: 2020-11-29

Arbetskonsulent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2020-11-29

Arbetsterapeut

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-12-13

Barnmorska/­ barnmorska ultraljudsmottagning

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2020-12-31

Brandman

Avdelning räddningstjänst Sök senast: 2020-12-10

Chefsassistent

Hemtjänsten Sök senast: 2020-12-06

Elevassistent

Väskinde skolområde Sök senast: 2020-12-06

Elevassistent

Särskolan Sök senast: 2020-12-06

Elevassistent

Särskolan Sök senast: 2020-12-06

Elevassistent

Särskolan Sök senast: 2020-12-06

Elevassistent

Särskolan Sök senast: 2020-12-06

Enhetschef hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2020-11-29

Extra resurs sjuksköterska, med anledning av Covid-19

Extra resurs - sjuksköterskor Sök senast: 2020-12-31

Extra resurs undersköterska, med anledning av Covid-19

Extra resurs - undersköterskor Sök senast: 2020-12-31

Fastighetstekniker, elektriker

Fastighetsservice Sjukvården Sök senast: 2020-12-13

HR-specialist

HR-stöd Sök senast: 2020-12-06

Kurator

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2020-12-13

Lokalvårdare Gotland

Städområde 1 Sök senast: 2020-12-26

Lärare film/­ media och drama/­ teater

Kulturskolan Sök senast: 2020-11-29

Lärare förskoleklass

S:t Hansskolan Sök senast: 2020-11-29

Lärare matematik årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2020-11-29

Lärare årskurs 4-6

Väskinde skola Sök senast: 2020-12-06

Samordnare familjestödsenheten

Familjestödsenheten Sök senast: 2020-11-25

Sjuksköterska ortopedi, dag/­ kväll/­ natt

Ortopedi Sök senast: 2020-11-29

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2020-11-29

Sjuksköterska till basår medicin och kirurgi

Internmedicin, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-11-30

Sjuksköterska vårdavdelning, dag/­ kväll/­ helg

C2 norr Sök senast: 2020-12-06

Sjuksköterska/­ stomisjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2020-11-29

Skolkurator

Särskolan Sök senast: 2020-12-13

Skötare/­ undersköterska

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2020-12-06

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2020-12-27

Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar

Infektion/­lungmedicin Sök senast: 2020-12-31

Speciallärare/­ lärare slöjd

Särskolan Sök senast: 2020-12-06

ST-läkare radiologi

Röntgen Sök senast: 2020-12-06

Steriltekniker

Sterilcentralen Sök senast: 2020-11-29

Studie- och yrkesvägledare

Arbetsmarknad- och integrationsenheten Sök senast: 2020-12-13

Undersköterska

Fältgatan Sök senast: 2020-12-06

Undersköterska

Operationsavdelningen Sök senast: 2020-12-13

Undersköterska/­ boendeassistent hemtjänsten

Hemtjänsten Sök senast: 2020-12-06

Undersköterska/­ boendeassistent, förstärkning äldreomsorg

Rekrytering- och bemanningsenheten Sök senast: 2020-12-06

Överläkare/­ specialistläkare ögonsjukdomar

ÖNH/­ögon/­hud Sök senast: 2021-01-10

Hitta direkt