Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Vill du bli en av oss?
På denna sida kan du se alla våra lediga tjänster. Hittar du inte den tjänst du letar efter har du möjlighet att skapa en bevakning. Det innebär att du får mail när kriterierna för din bevakning uppfylls.
Registrera din bevakning här: https://recruit.visma.com
Vi ser fram emot din ansökan!
 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Sjuksköterska ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi 2019-02-19 2019-04-28
Sjuksköterska ortopedi, natt Hälso- och sjukvård Ortopedi 2019-02-19 2019-04-28
Sjuksköterska allmän internmedicin, natt Hälso- och sjukvård Medicin 2019-02-08 2019-04-28
Kurator, sommarjobb Socialt arbete Rehabenheten lasarettet 2019-03-05 2019-04-28
Kock, sommarjobb Hotell, restaurang, storhushåll Folkhögskolan Hemse 2019-03-15 2019-04-28
Lärare musik årskurs 1–9 Pedagogiskt arbete Solklintsskolan F-9 2019-03-18 2019-04-28
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Habiliteringen 2019-04-03 2019-04-28
Undersköterska röntgenavdelning, sommarjobb Hälso- och sjukvård Röntgenavdelningen 2019-03-27 2019-04-28
Lärare/­ utbildare restaurang/­ hotell och turism Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-03-29 2019-04-28
Digitaliserande samhällsplanerare Administration, ekonomi, juridik Enhet plan 2019-03-28 2019-04-28
Medicinsk sekreterare Administration, ekonomi, juridik Sekreterare medicinska specialiteter/­psykiatri/­rehab 2019-04-02 2019-04-28
Undersköterska/­ skötare Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-03-11 2019-04-28
Enhetschef, geografisk information Chefer och verksamhetsledare Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-03 2019-04-28
Sjuksköterska psykiatrisk heldygnsvård, natt Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-04-04 2019-04-28
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Väskinde skola 2019-04-04 2019-04-28
Lärare årskurs F-3 Pedagogiskt arbete Väskinde skola 2019-04-04 2019-04-28
Lärare Idrott Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-04-08 2019-04-28
Arbetsterapeut hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-04-08 2019-04-28
Kontaktsjuksköterska Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2019-04-08 2019-04-28
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-04-08 2019-04-28
Enhetschef distriktsbiblioteken Chefer och verksamhetsledare Bibliotek 2019-04-08 2019-04-28
Lärare piano/­ musik Pedagogiskt arbete Kulturskolan 2019-04-10 2019-04-28
Bilförare, sommarjobb Transport Vaktmästeri & transport 2019-04-09 2019-04-28
Enhetschef individ- och familjeomsorg Chefer och verksamhetsledare Individ- och familjeomsorgen 2019-04-16 2019-04-28
Lärare fordonsteknik Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-04-10 2019-04-28
Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt Hälso- och sjukvård Infektions- och lungmedicin 2019-04-10 2019-04-28
Fastighetstekniker el Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Gotland 2019-04-11 2019-04-28
Anestesisjuksköterska Hälso- och sjukvård Operationsavdelningen 2019-04-09 2019-04-28
Lärare matematik Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-04-09 2019-04-28
Förskollärare Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem förskoleområde 2019-04-12 2019-04-28
Chef Almedalsbiblioteket Chefer och verksamhetsledare Bibliotek 2019-04-08 2019-04-29
Lokalvårdare, sommarjobb Sanering och renhållning Folkhögskolan Hemse 2019-02-22 2019-04-30
Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb Socialt arbete Myndighetsavdelningen 2018-11-14 2019-04-30
Barnmorska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2018-11-13 2019-04-30
Röntgensjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Röntgenavdelningen 2018-11-13 2019-04-30
Livsmedelsinspektör, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Enhet livsmedel och alkoholtillstånd 2018-11-22 2019-04-30
Medicinsk sekreterare, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Medicinska sekreterare 2018-11-26 2019-04-30
Biomedicinsk analytiker, sommarjobb Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2018-12-14 2019-04-30
Arbetsterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter 2018-12-18 2019-04-30
Fysioterapeut, sommarjobb Hälso- och sjukvård Fysioterapeuter 2018-12-18 2019-04-30
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-21 2019-04-30
Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb Hälso- och sjukvård Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2019-01-03 2019-04-30
Familjeutredare, sommarjobb Socialt arbete HVB utredning föräldrar/­barn 2019-01-14 2019-04-30
Elevassistent Pedagogiskt arbete Fole skola 2019-04-12 2019-05-05
Spolbilschaufför/­ vattenrörläggare Bygg och anläggning VA-underhåll 2019-04-15 2019-05-05
Skolläkare Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2019-04-04 2019-05-05
Förskole- och skolpsykolog Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2019-04-04 2019-05-05
Kurator vuxenutbildning Socialt arbete Kompetenscentrum Gotland 2019-04-16 2019-05-05
Lärare årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Fole skola 2019-04-12 2019-05-05
Ekonom Administration, ekonomi, juridik Ekonomi & upphandling 2019-04-15 2019-05-05
Lärare årskurs 4 Pedagogiskt arbete Dalhem skola 2019-04-15 2019-05-05
Logoped Hälso- och sjukvård Logopedmottagningen Korpen 2019-04-17 2019-05-05
Undersköterska/­ boendeassistent Hälso- och sjukvård Pjäsen 2019-04-17 2019-05-05
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Vitkålen 2019-04-17 2019-05-05
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Blå huset 2019-04-17 2019-05-05
Lärare årskurs 4-6 Ma/­ NO Pedagogiskt arbete S:t Hans skolområde 2019-04-17 2019-05-05
Förste socialsekreterare Socialt arbete Barn- och familj 2019-04-18 2019-05-05
Socialsekreterare med placeringsansvar Socialt arbete Barn- och familj 2019-04-18 2019-05-12
Lärare årskurs 4-6 Ma/­ NO/­ idrott Pedagogiskt arbete Norrbacka skolområde 2019-04-17 2019-05-12
Lärare årskurs 4-9 bild Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2019-04-18 2019-05-12
Socialsekreterare, ensamkommande flyktingbarn Socialt arbete Barn- och familj 2019-04-18 2019-05-12
Sjuksköterska LSS Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-04-17 2019-05-12
Biträdande rektor Chefer och verksamhetsledare Wisbygymnasiet 2019-04-24 2019-05-12
Lärare årskurs 4 ma/­ no Pedagogiskt arbete Humlegården skolområde 2019-04-23 2019-05-12
Ekonomiassistent, sommarjobb Administration, ekonomi, juridik Ekonomiservice 2019-04-24 2019-05-12
Rekryteringsadministratör Administration, ekonomi, juridik Bemanningsenheten 2019-04-24 2019-05-12
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Humlegården skolområde 2019-04-25 2019-05-12
Lärare ma/­ no årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Högby skolområde 2019-04-09 2019-05-12
Regionupplysare med samordningsansvar Administration, ekonomi, juridik Medborgarservice 2019-04-12 2019-05-12
Skötare/­ undersköterska psykiatri, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2019-04-12 2019-05-12
Undersköterska kirurgi/­ infektion/­ rehabilitering/­ internmedicin, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2019-04-12 2019-05-12
Lärare bild/­ media Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2019-04-10 2019-05-12
Enhetschef projektering och utveckling verk Chefer och verksamhetsledare VA-avdelningen 2019-04-04 2019-05-12
Upphandlingschef Chefer och verksamhetsledare Ekonomi 2019-04-03 2019-05-12
VA-ingenjör Bygg och anläggning Berednings- och projekteringsenheten 2019-04-02 2019-05-12
Fastighetstekniker, inriktning el Installation, drift, underhåll Fastighetsservice Sjukvården 2019-02-27 2019-05-12
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-02-08 2019-05-12
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-12-07 2019-05-19
Sjuksköterska intensivvård, natt Hälso- och sjukvård Intensivvårdsavdelningen 2019-03-13 2019-05-19
Samordnare Administration, ekonomi, juridik Infektions- och lungmedicin 2019-04-10 2019-05-19
Enhetschef Abonnent och Ekonomi Chefer och verksamhetsledare VA-avdelningen 2019-04-24 2019-05-19
Förskollärare Pedagogiskt arbete Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde 2019-04-17 2019-05-19
Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsavdelning C2 2019-04-15 2019-05-19
Lärare årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Humlegården skolområde 2019-04-17 2019-05-19
Barnsköterska Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsavdelning C2 2019-04-17 2019-05-19
Förskollärare Pedagogiskt arbete Stenkyrka förskola 2019-04-18 2019-05-19
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Habiliteringen 2019-04-24 2019-05-19
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2018-12-14 2019-05-31
Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb Hälso- och sjukvård Äldreomsorg särskilt boende 2019-02-04 2019-06-01
Specialist i allmänmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-12-07 2019-06-02
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2019-03-05 2019-06-02
Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Slite 2019-04-02 2019-06-02
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Resursteamet sommar 2018-12-19 2019-06-09
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-01-07 2019-06-09
Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård Hälso- och sjukvård Resursområde AnOpIva 2019-04-24 2019-06-09
ST-läkare primärvården Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-11-21 2019-06-30
Lokalvårdare Sanering och renhållning Städområde 1 2019-04-25 2019-07-28
Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende Hälso- och sjukvård Stuxgården 2019-04-03 2019-08-25

Anestesisjuksköterska

Operationsavdelningen Sök senast: 2019-04-28

Arbetsterapeut

Habiliteringen Sök senast: 2019-04-28

Arbetsterapeut

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-05-12

Arbetsterapeut hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-04-28

Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Arbetsterapeut, sommarjobb

Arbetsterapeuter Sök senast: 2019-04-30

Barnmorska, sommarjobb

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2019-04-30

Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning

Barn-/­ungdomsavdelning C2 Sök senast: 2019-05-19

Barnsköterska

Barn-/­ungdomsavdelning C2 Sök senast: 2019-05-19

Bilförare, sommarjobb

Vaktmästeri & transport Sök senast: 2019-04-28

Biomedicinsk analytiker, sommarjobb

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2019-04-30

Biståndshandläggare SoL/­ LSS, sommarjobb

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Biträdande rektor

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-05-12

Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2019-04-30

Chef Almedalsbiblioteket

Bibliotek Sök senast: 2019-04-29

Digitaliserande samhällsplanerare

Enhet plan Sök senast: 2019-04-28

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2019-06-02

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-04-30

Distriktssköterska/­ sjuksköterska, sommarjobb

Vårdcentralen Slite Sök senast: 2019-06-02

Ekonom

Ekonomi & upphandling Sök senast: 2019-05-05

Ekonomiassistent, sommarjobb

Ekonomiservice Sök senast: 2019-05-12

Elevassistent

Fole skola Sök senast: 2019-05-05

Enhetschef Abonnent och Ekonomi

VA-avdelningen Sök senast: 2019-05-19

Enhetschef distriktsbiblioteken

Bibliotek Sök senast: 2019-04-28

Enhetschef individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2019-04-28

Enhetschef projektering och utveckling verk

VA-avdelningen Sök senast: 2019-05-12

Enhetschef, geografisk information

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sök senast: 2019-04-28

Familjeutredare, sommarjobb

HVB utredning föräldrar/­barn Sök senast: 2019-04-30

Fastighetstekniker el

Fastighetsservice Gotland Sök senast: 2019-04-28

Fastighetstekniker, inriktning el

Fastighetsservice Sjukvården Sök senast: 2019-05-12

Fysioterapeut, sommarjobb

Fysioterapeuter Sök senast: 2019-04-30

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Förskole- och skolpsykolog

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2019-05-05

Förskollärare

Västerhejde/­Eskelhem förskoleområde Sök senast: 2019-04-28

Förskollärare

förskolan Vitkålen Sök senast: 2019-05-05

Förskollärare

förskolan Blå huset Sök senast: 2019-05-05

Förskollärare

Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde Sök senast: 2019-05-19

Förskollärare

Stenkyrka förskola Sök senast: 2019-05-19

Förste socialsekreterare

Barn- och familj Sök senast: 2019-05-05

Kock, sommarjobb

Folkhögskolan Hemse Sök senast: 2019-04-28

Kontaktsjuksköterska

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-04-28

Kurator vuxenutbildning

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-05-05

Kurator, sommarjobb

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-04-28

Livsmedelsinspektör, sommarjobb

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd Sök senast: 2019-04-30

Logoped

Logopedmottagningen Korpen Sök senast: 2019-05-05

Lokalvårdare

Städområde 1 Sök senast: 2019-07-28

Lokalvårdare, sommarjobb

Folkhögskolan Hemse Sök senast: 2019-04-30

Lärare bild/­ media

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-05-12

Lärare fordonsteknik

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-04-28

Lärare Idrott

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-04-28

Lärare idrott och hälsa

Väskinde skola Sök senast: 2019-04-28

Lärare idrott och hälsa

Humlegården skolområde Sök senast: 2019-05-12

Lärare ma/­ no årskurs 7-9

Högby skolområde Sök senast: 2019-05-12

Lärare matematik

Wisbygymnasiet Sök senast: 2019-04-28

Lärare musik årskurs 1–9

Solklintsskolan F-9 Sök senast: 2019-04-28

Lärare piano/­ musik

Kulturskolan Sök senast: 2019-04-28

Lärare årskurs 1-3

Fole skola Sök senast: 2019-05-05

Lärare årskurs 1-3

Humlegården skolområde Sök senast: 2019-05-19

Lärare årskurs 4

Dalhem skola Sök senast: 2019-05-05

Lärare årskurs 4 ma/­ no

Humlegården skolområde Sök senast: 2019-05-12

Lärare årskurs 4-6 Ma/­ NO

S:t Hans skolområde Sök senast: 2019-05-05

Lärare årskurs 4-6 Ma/­ NO/­ idrott

Norrbacka skolområde Sök senast: 2019-05-12

Lärare årskurs 4-9 bild

Solberga skolområde Sök senast: 2019-05-12

Lärare årskurs F-3

Väskinde skola Sök senast: 2019-04-28

Lärare/­ utbildare restaurang/­ hotell och turism

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2019-04-28

Medicinsk sekreterare

Sekreterare medicinska specialiteter/­psykiatri/­rehab Sök senast: 2019-04-28

Medicinsk sekreterare, sommarjobb

Medicinska sekreterare Sök senast: 2019-04-30

Regionupplysare med samordningsansvar

Medborgarservice Sök senast: 2019-05-12

Rekryteringsadministratör

Bemanningsenheten Sök senast: 2019-05-12

Röntgensjuksköterska, sommarjobb

Röntgenavdelningen Sök senast: 2019-04-30

Samordnare

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-05-19

Sjuksköterska

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-05-19

Sjuksköterska allmän internmedicin, natt

Medicin Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska infektions- och lungmedicin, natt

Infektions- och lungmedicin Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska intensivvård, natt

Intensivvårdsavdelningen Sök senast: 2019-05-19

Sjuksköterska LSS

Hemsjukvården Sök senast: 2019-05-12

Sjuksköterska ortopedi

Ortopedi Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska ortopedi, natt

Ortopedi Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska psykiatrisk heldygnsvård, natt

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-04-28

Sjuksköterska äldreomsorg, sommarjobb

Äldreomsorg särskilt boende Sök senast: 2019-06-01

Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende

Stuxgården Sök senast: 2019-08-25

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2019-05-31

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-09

Skolläkare

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2019-05-05

Skötare/­ undersköterska psykiatri, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2019-05-12

Socialsekreterare med placeringsansvar

Barn- och familj Sök senast: 2019-05-12

Socialsekreterare, ensamkommande flyktingbarn

Barn- och familj Sök senast: 2019-05-12

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-02

Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård

Resursområde AnOpIva Sök senast: 2019-06-09

Specialpedagog

Habiliteringen Sök senast: 2019-05-19

Spolbilschaufför/­ vattenrörläggare

VA-underhåll Sök senast: 2019-05-05

ST-läkare primärvården

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-30

Undersköterska kirurgi/­ infektion/­ rehabilitering/­ internmedicin, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2019-05-12

Undersköterska röntgenavdelning, sommarjobb

Röntgenavdelningen Sök senast: 2019-04-28

Undersköterska/­ boendeassistent

Pjäsen Sök senast: 2019-05-05

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Resursteamet sommar Sök senast: 2019-06-09

Undersköterska/­ skötare

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-04-28

Upphandlingschef

Ekonomi Sök senast: 2019-05-12

VA-ingenjör

Berednings- och projekteringsenheten Sök senast: 2019-05-12

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 22 mars 2019
Ansvarig för sidan: Marie Johansson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?