Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg Idrott och fritid
Telefon: 0498- 26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Sofia Nordström
Föreningskonsulent fritid
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bilda ny förening

Gotland är ett av de föreningstätaste länen i landet. Det är något vi ska vara stolta över. Vilken grupp som helst får bilda förening och bedriva verksamhet. Förening är den minsta formen för demokrati som vi har i vårt land. 

För att söka regionalt stöd och få subventionerad hyra behöver föreningen vara godkänd av Region Gotland och vara en del av regionens föreningsregister. Det vill säga att föreningen kan visa upp stadgar och årsmötesprotokoll för att visa sin demokratiska uppbyggnad och verksamhet. Varje förening ska varje år skicka in sina årsmöteshandlingar för att fortsätta vara bidragsberättigad.

Som hjälp vid bildande av föreningar har kultur- och fritidsavdelningen tagit fram ett häfte som heter "Att bilda en förening". Den finns för nedladdning längst ner på sidan.

För att registrera din förening kan du ansöka här: Ansöka om registrering av ideell förening

 

 

To form an association in Sweden

Anyone can form an association, but you need to be at least three people. Many activities in Sweden are run by the form of non-profit association. The administration around it makes it democratic, by the rules of transparacy and possibillity to influense the activities.

Read more about it by the links.