Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Vuxenutbildningen

Vi erbjuder vuxenutbildning, vägledning och lärcentrumverksamhet. Vi ansvarar också för utbildningen i svenska för invandrare och samhällsintroduktion för nyanlända.

Här drivs även olika projekt med kopplingar till kompetensutveckling, integration samt studie- och yrkesvägledning.

Hitta direkt