Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare med elever i Kräklingbo skola

Jobba i förskola och skola

Hur är det att jobba i våra förskolor och skolor?

Beroende på vem du är och vilken arbetsvardag du söker kan du välja att arbeta på en större eller mindre skola - i Visby eller på landsbygden. Vi har 39 kommunala förskolor och 31 kommunala grundskolor runt om på ön. I Visby finns Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen. På ön finns också folkhögskola och kulturskola. 

När vi frågar våra medarbetare ser vi att de allra flesta upplever att det är kul att gå till jobbet, att det man gör känns meningsfullt och att det finns ett bra samarbete. Det är ett gott resultat som vi är glada över.

Se filmen med Daniel som är lärare på Terra Novaskolan, där han delar med sig av sina tankar:

Vilka möjligheter att påverka och utvecklas har jag?

På Gotland har vi nära till varandra - kollegor och verksamheter - vilket skapar många olika möjligheter att få vara med och påverka, driva skolutveckling och utvecklas tillsammans. Några saker vi valt att satsa extra mycket på är att arbeta med genusfrågor, jämställdhet, språkutveckling och tillgängliga lärmiljöer. Alla elever ska ha möjlighet att lyckas.

Läs mer om vårt utvecklingsarbete i förskola och skola.

Här delar Emma, som är förskollärare, med sig av sin upplevelse:


Funderar du på att bli lärare?

På plats på Gotland kan du läsa till förskollärare och till grundskollärare upp till årskurs 6. Utbildning till ämneslärare, yrkeslärare och lärare i fritidshem erbjuds av olika högskolor runt om i landet, en del även på distans.

Här kan du läsa om lärarutbildningar på Campus Gotland och om möjligheten att arbeta som läraraspirant i Region Gotland parallellt med studierna.

Vägen till läraryrket är dessutom kanske kortare än du tror? Du kan läsa om olika vägar till läraryrket i Lärarutbildningsguiden

Här delar Ellinor och Susanne, båda yrkeslärare, med sig av sina upplevelser av att karriärväxla till lärare: