Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jobba hos oss

Välkommen till Region Gotland, öns största arbetsgivare. Hos oss är du en del av någonting stort.

Vi har över 6 500 medarbetare som möter gotlänningarna i livets alla skeden, räddar liv, släcker bränder, sköter om våra idrottshallar, ser till att parkerna blommar, säkrar vattenförsörjningen, lär barn läsa och skriva, tar hand om gamla och sjuka, jobbar med miljöfrågor och mycket, mycket mer.

Du blir en del i en större helhet där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar varje dag och där din utveckling blir vår framgång.

 

Hitta direkt