Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Yrkesmässiga hygieniska verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder exempelvis massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering.

Anmälningsplikt

Ändring av anmälningsplikten från 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 ändrades anmälningsplikten för yrkesmässiga hygieniska behandlingar. Nu omfattar anmälningsplikten även stickande/skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. 

Exempel på verksamheter som måste anmäla sig:

  • Tatuerare
  • Piercing och verksamheter med öronhåltagning (även håltagningspistol)
  • Akupunktur
  • Medicinsk fotvård
  • Barberare och frisörer som använder rakblad eller rakkniv
  • Nagelsalonger som använder rakblad eller andra stickande/skärande verktyg

Du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. 

Om ni är flera verksamheter som arbetar i samma lokal ska varje verksamhetsutövare anmäla sig själva. Det gäller också om du har en ambulerande verksamhet. 

Använd vår e-tjänst för att anmäla din yrkesmässiga hygieniska verksamhet: 

Anmälan innebär även att vi gör en tillsyn av din egenkontroll och lokalens utformning. Välkommen att kontakta oss om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas.

Tillsyn

Anmälningspliktiga verksamheter får återkommande tillsyn av oss. När vi gör tillsyn diskuterar vi hur ni arbetar med er egenkontroll, rutiner och lokalens utformning.

Vi gör tillsyn utifrån Miljöbalken, och verksamheter betalar en avgift för tjänsten. Läs mer om vår taxa här:

Egenkontroll

Enligt Miljöbalken ska alla verksamheter göra egenkontroller.  En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö, och se till att de följer de olika lagkrav som finns. Kontakta gärna oss om du har frågor om din egenkontroll. 

Att tänka på

Verksamheten kan omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs.