Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Yrkesmässiga hygieniska verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. De verksamheter som måste anmäla sig till oss är tatuering, akupunktur, medicinsk fotvård och piercing.

Anmälningsplikt

Du som arbetar med tatuering, akupunktur, medicinsk fotvård och piercing ska anmäla din verksamhet till Region Gotland. Om ni är flera verksamheter som arbetar i samma lokal ska varje verksamhetsutövare anmäla sig själva. Det gäller också om du har en ambulerande verksamhet. Du som driver verksamheten ansvarar för att förebygga hälsorisker, och vi kan ge tips och råd kring hur du kan arbeta med det. Vi kan också begära förändringar i samband med anmälan. Syftet med vårt arbete är att hindra att smitta och sjukdom sprids. Använd vår e-tjänst för att anmäla din yrkesmässiga hygieniska verksamhet: 

Om du har en verksamhet som erbjuder hygieniska behandlingar som inte gör hål i  huden, exempelvis hårvård, massage eller manikyr behövs ingen anmälan.

Tillsyn

Din verksamhet kommer få årlig tillsyn av oss. När vi gör en tillsyn diskuterar hur ni arbetar med hälsoskydd för er bassäng, kontrollerar verksamhetens rutiner och er egenkontroll. Vi ger också stöd och vägledning.

Vi gör våra tillsyner utifrån Miljöbalken, och verksamheterna betalar en avgift för tjänsten. Läs mer om vår taxa här:

Egenkontroll

Enligt Miljöbalken ska alla verksamheter göra egenkontroller.  En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö, och se till att de följer de olika lagkrav som finns. Kontakta gärna oss om du har frågor om din egenkontroll. 

Att tänka på

Verksamheten kan omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs. Det är verksamhetens ansvar att känna till relevant lagstiftning.