Sök

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det politiska ansvaret över den kommunala gymnasieskolan, folkhögskolan, vuxenutbildningen, arbetet med arbetsmarknadsinsatser, den samlade studie- och yrkesvägledningen, mottagandet och etableringen av nyanlända invandrare och kvotflyktingar, den öppna ungdomsverksamheten samt de kommunala sommarjobben för ungdomar i åldern 13–18 år.

Mål- och budgetskrivelsen för nämnderna ger besked om vad nämndernas mål och prioriteringar - vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finansieras med statliga och kommunala medel. Budget för 2024 omsluter drygt 385 miljoner kronor.

Under nämnden finns utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som driver vissa av de verksamheter som nämnden ansvarar över. Förvaltningens tjänstemän har uppdraget att ta fram de underlag som behövs för att kunna fatta olika beslut och verkställer också de beslut nämnden fattar.

Sammanträdesdagar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder följande dagar under 2024:

  • 8 februari (arbetsutskott 18 januari)
  • 21 mars (arbetsutskott 5 mars)
  • 16 april (arbetsutskott 9 april)
  • 4 juni (arbetsutskott 16 maj)
  • 18 september (arbetsutskott 22 augusti)
  • 22 oktober (arbetsutskott 2 oktober)
  • 18 november (arbetsutskott 7 november)

Ledamöter mandatperioden 2023-2026

M Rolf Öström, ordförande
M Roger Wärn

S Lena Broén, 1:a vice ordförande
S Erik Bäckström
S Jan-Håkan Lindqvist
S Patrik Gardelin

C Anna Andersson. 2:a vice ordförande
C Dan Rådström
C Hilda Glansholm

V Victoria Öjefors Quinn

SD Per Vretling

Ersättare

S Anette Sjöberg
S Thomas Klang
S Caroline Kalass

M Aydin Akyüz
M Petter Rodebjer
M Angelica Cia Zita Dahlström

C Tuss Almgren
C John Unosson
L Aina Mattsson

V Lars Åkerlund

SD Michael Stenberg

Arbetsutskott

M Rolf Öström
C Anna Andersson
S Lena Broén
S Erik Bäckström
V Victoria Öjefors Quinn

Möteshandlingar från 2022 och tidigare

Senare under 2024 kommer du kunna hämta äldre möteshandligar genom Region Gotlands e-arkiv. Tills vidare kan du begära ut kallelser och protokoll från 2022 och tidigare genom att skicka e-post till regiongotland@gotland.se.

Synpunkter, klagomål och beröm

Har du synpunkter på nämndens verksamhet? Det är möjligt att lämna synpunkter via vår e-tjänst. Du kan också kontakta politikerna direkt i en fråga du har.

Kontakta Region Gotland

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Rolf Öström (M)
Telefon: 070-378 19 58
E-post: rolf.ostrom@gotland.se

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00