Kontakt

Ring oss på förlossningen: 

- När du har värkar, regelbundna med c:a 5 minuters intervall

- Om du misstänker att vattnet har gått

- Om du får en blödning

- Om du får värkar före vecka 36

- Om det är något annat du undrar över

Telefon

0498-26 80 02

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till förlossning/BB i Visby

Vi har alltid individuellt omhändertagande vilket betyder att vi anpassar vården efter ditt behov.

Varje förlossning är unik och det är svårt att veta innan hur just du kommer att uppleva situationen.

Var öppen för att ta ett steg i taget och skriv gärna ner om du har några särskilda önskemål eller funderingar.

Ring oss om du undrar över något eller är orolig. Det är bättre att du ringer en gång för mycket. Det viktigaste är att du känner dig trygg.

Vi finns till för att hjälpa och stödja er!

Våra restriktioner till följd av pågående Covid-19 pandemi. Vad innebär det?

 
En förutsättning är FRISK partner 
  • Både Du som skall föda och din partner kommer att testas när Ni kommer in.
  • Som partner är Du välkommen att medfölja till förlossningen och Du får även stanna kvar på BB efter förlossningen. Ni skall hålla Er på patientrummet i så stor utsträckning som möjligt. När Ni rör Er utanför ert rum, måste Ni bära munskydd.
  • Frukost: Sprita händer och håll avstånd, därefter hämtar patient/partner själv sin frukost som står uppdukad i luckan. Serveras till kl. 09.00.
  • Lunch: Intas på patientrum. Man kan välja själv att ta med egen lunch eller beställa på avdelningen.
  • Middag: Som ovan.
  • Kaffe/Thé får man hämta själv i dagrummet. Sprita händer och håll avstånd.
  • Besök av syskon får ske utanför avdelningen, i havskorridoren.
Beslut enligt överenskommelse med smittskyddsläkaren.

Viktigt att veta! 

Om partner utvecklar symtom under Förlossningen/BB-vistelse, skall denne genast lämna avdelningen.