Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress: 
Norra Hansegatan 6B
​621 82 Visby
 
Samordnare för feriejobb

Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: feriejobb@gotland.se

Annica Rieem
Telefon: 0498-20 36 67
E-post: feriejobb@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två tjejer som håller om varandra och gör ett hjärta med sina händer.

Feriejobb för ungdomar

Varje sommar erbjuder Region Gotland feriejobb för ungdomar. Syftet är att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet och att få prova på olika arbetsuppgifter och därmed få en yrkesorientering. Feriejobb är också ett sätt att introducera välfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare.

Aktuell information

Ansökningsperioden för sommarens feriejobb är nu avslutad och matchning pågår. Det går inte längre att söka feriejobb till sommaren 2023. 

Vad händer efter att du ansökt?

Du får ett första besked via e-post och Mina Sidor under mars månad om du blivit erbjuden ett feriejobb. Om du inte får ett erbjudande i mars kan du få ett erbjudande senare under våren. Alla som sökt feriejobb får ett besked via e-post senast i slutet av april, oavsett om man har fått ett erbjudande eller ej.

Det är viktigt att tacka ja till ett erbjudande om feriejobb på Mina Sidor. Om vi inte får ett svar från dig innan sista svarsdagen kommer platsen att gå till någon annan. Vänligen svara alltid ja eller nej om du vill ha jobbet eller inte.

Mina Sidor 

Målgruppen

Du som bor på Gotland och är född 2005-2007 kan söka feriejobb under ansökningstiden i februari. Ungdomar som tillhör det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kan söka oavsett ålder. Platserna kommer att tillsätts utifrån en prioriteringsordning där ungdomar födda år 2007 samt ungdomar som tillhör KAA är prioriterade.

För att kunna feriejobba hos oss måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. Du som har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska på begäran kunna visa ditt beslut från Migrationsverket.

Har du behov av anpassning på arbetsplatsen?

Om du behöver anpassning på arbetsplatsen, exempelvis tydliga instruktioner eller nära handledarstöd, är det viktigt att du uppger detta i din ansökan. Då kommer en samordnare att kontakta dig för att få mer information om dina anpassningsbehov.

Syftet med informationen är att underlätta en lyckad matchning mot arbetsplats, att vi får en beskrivning av vad som är lämpliga arbetsmiljöer och arbetsuppgifter för dig.

Mina sidor

När du ansökt om feriejobb via webbformuläret får du tillgång till Mina sidor. Där hittar du information om din profil och dina val. Under ansökningstiden kan du fortfarande göra ändringar i din ansökan på Mina sidor. 

Ett erbjudande om feriejobb kommer att skickas ut via e-post samt publiceras på Mina Sidor tidigast under mars månad, men matchningen pågår under hela våren.  När du får ett erbjudande om feriejobb behöver du logga in på Mina Sidor där du också kan tacka ja eller nej. Om du tackar nej eller om vi inte får svar innan svarstiden gått ut kommer vi att erbjuda platsen till någon annan. 

Mina sidor

Arbetstid

Sommaren är uppdelad i tre perioder:

  • Vecka 25-27, 19 juni - 7 juli
  • Vecka 28-30, 10 juli - 28 juli
  • Vecka 31-33, 31 juli - 18 augusti

Information om eventuella undantag från dessa perioder finns under fliken "Jobben vi erbjuder" samt i ansökan om feriejobb.

Som feriejobbare arbetar du vanligtvis sex timmar per dag utöver lunch, sammanlagt maximalt 90 timmar under en treveckorsperiod. Arbetstiden kan variera beroende på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna men ska inte förläggas på kvällar och helger. Som ungdom får du arbeta högst 8 timmar per dag.

Arbetstiden under den första perioden är maximalt 84 timmar då midsommarafton är ledig.

Film om feriejobb sommaren 2022

Under sommaren 2022 togs det fram en film om feriejobbarna. Filmen har producerats i samarbete mellan feriejobbarna på Region Gotland och Daglig verksamhet Kreativ media med stöd av Film på Gotland. 

 

Din lön betalas ut av Region Gotland, oavsett arbetsplats. För att vi ska kunna betala ut din lön behöver du ha ett eget bankkonto.

Lön betalas ut via Nordea. För att få lönen till ditt bankkonto i din bank måste du registrera dina kontouppgifter med Mobilt BankID (Mobilt SäkerhetsID fungerar ej) via Nordeas hemsida.
Ange arbetsgivarnummer för Region Gotland (Gotlands kommun): 602860.

Om du inte anmält ditt bankkonto får du en utbetalningsavi till din hemadress som du kan lösa in hos din bank.

Löneutbetalning sker den 27:e kommande månad, förutsatt att vi fått in din tidrapport.

Om du saknar Mobilt BankID kan du inte registrera ditt konto för löneutbetalning digitalt på Nordeas hemsida. Istället fyller du i dina uppgifter på hemsidan, skriver ut och skickar till Nordeas kontor. Följ instruktionerna på Nordeas hemsida.

Anmäl bankkonto för lön 

Timlön

Lönen för 2023 har två lönenivåer och beräknas utifrån det året du är född, enligt tabellen nedan. Utöver timlönen får du också semesterersättning som betalas ut enligt lag.

 Födelseår 2006-2007

 72 kr/ timmen

 Födelseår 2005 eller tidigare

 81 kr/ timmen


Lönespecifikation
Innan lönen betalas ut kommer du att få din lönespecifikation hemskickat till din folkbokföringsadress.

 

Du rapporterar in dina arbetstimmar via Mina Sidor på MatchaNu. Din lön baseras på de timmar som du rapporterar in till oss. När du har fyllt i din arbetstid på Mina Sidor kommer arbetsplatsen behöva godkänna uppgifterna innan feriejobbsamordnaren kan ta del av informationen och din lön kan betalas ut. 

Instruktioner för hur tidrapporteringen går till hittar du på Mina Sidor under fliken "Tidrapportering" när din arbetsperiod startar. Ha som vana att rapportera in arbetstimmarna dagligen.

Länk till Mina Sidor 

 

Skatteintyg

Om din årliga inkomst för 2023 är lägre än 22 208 kronor behöver du inte betala skatt och det räcker att skicka in ett skatteintyg. För att arbetsgivaren inte automatiskt ska dra skatt måste du fylla i blanketten "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag".

Länk till skatteintyg 

Adress dit intyget ska skickas:
Avdelningen för Arbetsliv och Etablering/ Feriejobb
Norra Hansegatan 6 B
621 82 Visby

Om du tjänar mer

Om din årliga inkomst överstiger 22 208 kronor kan du ansöka om skattejämkning, för att betala mindre skatt än om du till exempel hade arbetat heltid. Du gör ansökan hos Skatteverket via deras e-tjänst eller blankett.

Läs mer om skatteverkets information om sommarjobb här.

 

Har du frågor om din lön skickar du ett mejl till feriejobb@gotland.se

 

Som feriejobbare är du alltid försäkrad via Region Gotland