Sök

Felanmälan

Har du sett något i vår offentliga miljö som behöver åtgärdas? Hjälp oss genom att rapportera in exempelvis fel och skador i park, gator, trafik, vid återvinngsstationer, vatten och avlopp.

Här kan du snabbt och enkelt rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i den offentliga miljön på Gotland. Felanmälan Gotland finns som app för iPhone och Android men du kan också felanmäla via chatt, mejl eller ringa till Region Gotlands kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Vid akuta fel som innebär samhällsfara, ring direkt till Region Gotland på 0498-26 90 00.

Det här kan du rapportera in:

  • Hål i gatan
  • Nedfallna träd
  • Trasig gatubelysning
  • Lekplatser
  • Fel på vatten- och avloppsledningar i gata
  • Fulla papperskorgar
  • Gotlands kollektivtrafik
  • Överfullt på återvinningsstationerna
  • ...och mycket mer.

Du kan även bifoga ett foto på det du vill felanmäla som ett komplement till din anmälan.

Vad händer med min felanmälan?

Din anmälan skickas automatiskt till vårt felanmälningssystem för snabbast möjliga hantering. Du som felanmälare kan välja att få återkoppling via e-post eller sms. På så sätt kan du följa ärendets gång från det att anmälan mottagits till att den åtgärdas.

Finns det redan ett ärende?

I kartan eller listan kan du se ärenden som redan kommit in till oss. Om vi redan fått in ett ärende på det du vill anmäla kan du, genom att klicka på nålen, välja att få återkoppling på det ärendet i stället för att göra en ny anmälan.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00