Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Medicinska Fackbiblioteket

Hitta på sidan

Välkommen till Medicinska fackbiblioteket på Visby lasarett. Biblioteket tillhandahåller litteratur och information inom medicin, vårdvetenskap samt relaterade ämnen.

Biblioteket har även ett utbud av vetenskapliga tidskrifter i fulltext och medicinska databaser. Kontakta oss för inloggning samt registrering som låntagare.

Regionen har nu full tillgång till Dynamed som ersätter Uptodate. Från en regiondator nås Dynamed direkt på www.dynamed.com. För tillgång från annan plats krävs konto i OpenAthens

Fackbibliotekets katalog

Lokaler

 • Medicinska Fackbiblioteket är beläget i centralkorridorens mitt, invid aulan.
 • Tillgång med passerkort via korridoren samt självutlåning.
 • Konferensrummet Pärlan bokas via Outlook.
 • Två datorarbetsplatser.

Kontakta oss

Använd e-post: fackbibliotek@gotland.se för tidsbokning, artikelbeställningar eller andra frågor.

Biblioteket vänder sig till all personal inom HSF och studerande på Sjuksköterskeprogrammet vid Campus Gotland.

Även privata vårdgivare (organisationer och företag) som verkar på uppdrag av Region Gotland kan använda fackbibliotekets utbud och tjänster. Kontakta biblioteket för mer information.

Fackbibliotekets böcker är avsedda för anställda inom sjukvården på Gotland samt sjuksköterskestuderande på Campus Gotland. Kontakta biblioteket för att bli registrerad som låntagare.

Lånetiden är 4 veckor med möjlighet till förlängning. Böckerna lånas om automatiskt i upp till 1 år om ingen står i kö. Du får ett meddelande om boken skall återlämnas.

Lånekort

Personal anställda av HSF eller sjuksköterskestuderande på Uppsala universitet använder ett speciellt lånekonto för Medicinska Fackbiblioteket. Inget fysiskt lånekort behövs.

Reservera böcker

Låntagare är välkomna att reservera böcker för hämtning på biblioteket. Att välja annat ställe för avhämtning kan inte medges. Om du arbetar inom sjukvården kan du kontakta biblioteket, så skickar vi böckerna till dig med internpost.

Återlämning

Låntagare ansvarar för att boken kommer tillbaka till biblioteket. Övriga bibliotek på Gotland har inte ansvar för fackbibliotekets böcker. Du kan inte återlämna böcker på annan plats. Använd internposten om återbesök på biblioteket inte är möjligt.

Avgifter

Om biblioteket inte får tillbaka utlånat material kan du bli ersättningsskyldig.

Vid fjärrlån gäller de regler som meddelas av utlånande bibliotek.

Databaser för HSF:s personal samt användare på uppdrag av Region Gotlands sjukvård. Kontakta fackbibliotek@gotland.se för information samt inloggning.

Samtliga e-prenumerationer:

Artikelbeställningar är endast avsedda för anställda inom HSF och är avgiftsfria. Biblioteket kan dock inte garantera detta. Skicka ett mail till fackbibliotek@gotland.se med så utförliga referenser som möjligt så återkommer vi snarast möjligt.

Du kan även använda vårt snabbverktyg - Klistra in din artikels DOI eller Pubmed-id (PMID). Verktyget tittar igenom en mängd olika kanaler för att ge tillgång till fulltext. Om artikeln ej är tillgänglig får du möjlighet att beställa den.

Som är anställd vid Region Gotland kan du boka handledning med bibliotekarier vid Uppsala universitetsbibliotek. Du kan bland annat få stöd med:

 • Informationssökning
 • Referenshanteringsprogram och källhänvisningar
 • Program för databearbetning och analys

Klicka här för att boka.

 • Browzine
 • Dynamed
 • ClinicalKey
 • Libkey Nomad

Kontakta biblioteket för info om hur du kommer igång med appar.

Som ett samarbete med medicinska biblioteket i Uppsala erbjuder fackbiblioteket på Gotland sjukvården att söka och sammanställa evidens för behandlingar, diagnostiska metoder och medicinsk teknik. Vi kan bistå vid systematiska litteratursökningar och andra typer av sökuppdrag.

Beställ sökuppdrag här: Sökuppdrag UAS

För mer information, kontakta Medicinska fackbiblioteket fackbibliotek@gotland.se

Litteratur

Fackbiblioteket har ett brett utbud av litteratur inom medicin, vårdvetenskap samt relaterade ämnen.

Tidskrifter

 • Dagens medicin
 • Läkartidningen
 • Övrigt

Databaser

Fackbiblioteket abonnerar på ett antal kvalificerade databaser inom medicin och relaterade ämnen. Bland annat:

 • Cinahl
 • Psycinfo
 • Pubmed
 • UpToDate

E-tidskrifter

Fackbiblioteket prenumererar på ett stort antal vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom medicin, vårdvetenskap samt relaterade ämnen.

E-böcker och övriga informationskällor

Fråga biblioteket om detta.

Kontakta Region Gotland

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2024
Dela sidan