Kontakt

Medicinska fackbiblioteket
Visby lasarett
621 84 Visby
Tel: 0498-268051
fackbibliotek@gotland.se

Personal med passerkort har tillgång till lokalen alla tider.

Personal finns tillgänglig Mån-Tors, 8-12

Övriga tider går bra att boka genom att kontakta biblioteket via e-post eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från fackmedicinska biblioteket, Visby lasarett

Välkommen till Medicinska Fackbiblioteket på Visby lasarett!

Nu har vi bytt bibliotekssystem

Den nya katalogen finns här:

Fackbibliotekets katalog

OBS! På grund av coronaviruset är biblioteket stängt. Vi erbjuder fortfarande våra tjänster men i begränsad kapacitet (vi går till biblioteket en gång i veckan). Maila oss om du behöver hjälp.

Tillgång till databaser

Fackbiblioteket byter system för inloggning till databaser och tidskrifter hemifrån.

Proxive som drivits av Landstinget Dalarna läggs ner och region Gotland har därför valt att implementera OpenAthens.

Biblioteket har som ambition att övergången ska bli så smidig som möjligt, men några saker är viktiga att tänka på:

  • Nu använder vi OpenAthens istället för Proxive. Om ni vill ha ett OpenAthens-konto eller vill aktivera ditt OpenAthens-konto, kontakta oss: fackbibliotek@gotland.se
  • Det kommer inte finnas någon särskild sida att gå till för inloggning. Länk till inloggning till OpenAthens kommer istället dyka upp i rätt kontext, t ex på en webbplats för en tidskrift eller i en databas.
  • Biblioteket kommer att genomföra aktiviteter under hösten för att informera och personal är alltid välkomna att besöka oss eller boka tid för mer information om hur det fungerar.
  • Kom ihåg att du alltid har tillgång till alla biblioteksresurser automatiskt från en dator som är ansluten till regionens administrativa nät.

Uptodate and Clinical Key

  • Här måste man skapa ett konto vid någon av regionens datorer på plats i regionens nät innan man kan komma åt Uptodate/Clinical Key hemifrån/varifrån som helst.

Andra information

Medicinska Fackbiblioteket är beläget i centralkorridorens mitt, invid aulan.

Biblioteket vänder sig till all personal inom HSF och studenter inom vårdämnen

Även privata vårdgivare (organisationer och företag) som verkar på uppdrag av Region Gotland kan använda fackbibliotekets utbud och tjänster. Kontakta biblioteket för mer information.

Medicinska fackbiblioteket

Tillhandahåller litteratur och information inom medicin, vårdvetenskap samt relaterade ämnen. Biblioteket har även ett utbud av vetenskapliga tidskrifter i fulltext och medicinska databaser. Kontakta oss för inloggning samt registrering som låntagare.

På Medicinska Fackbiblioteket arbetar:

  • Mattias Axén, bibliotekarie och verksamhetsansvarig
  •