Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson
Tel: 0498-26 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programansvarig
Aina Lindqvist
Tel: 070-788 78 96
 

Biträdande rektor
Karin Lekander
Tel: 0498-26 95 44
E-post: karin.lekander@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Estetiska programmet

På det estetiska programmet utvecklar du din kreativitet och din konstnärlig förmåga och färdigheter samtidigt som du få en bred grund att stå på inför framtiden och vidare studier  på universitet eller högskola. Programmet vänder sig särskilt till dig som vill arbeta inom  områden där kultur, kreativitet och kommunikation står i centrum.

Om utbildningen
Vi erbjuder inriktningarna: bild och formgivning respektive musik. Under utbildningen tränas du i de estetiska uttrycksformerna, den kreativa processen, att arbeta från idé till färdigt resultat och att kommunicera med andra. I de teoretiska ämnena tränas du bland annat i att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, att reflektera, kritiskt granska och att analysera. Du kommer att delta både självständigt och tillsammans med andra i olika utställningar, konserter, scenframträdanden och andra publika arrangemang inom den inriktning du valt. 

Färdighetsprover
Elever som söker till det estetiska programmet kallas till ett färdighetsprov där vi bedömer och poängsätter dina färdigheter på området. Då får vi också chans att lära känna varandra lite bättre, berätta mer om utbildningen och hur vi arbetar.

Efter gymnasiet
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom de flesta inriktningar på högskola och universitet till exempel juridik, konst, kultur, statsvetenskap, beteendevetenskap, humaniora och pedagogik.

Exempel på yrken efter högre studier 
Jurist, statsvetare, psykolog, journalist, lärare. Du kan också satsa på olika yrken inom konst, reklam, formgivning, musik, film och spel.

Följ Estetiska programmet på Instagram

wisbygymnasiet_es 

Eleverna berättar om programmet