Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

eHälsa

Inom avdelningen e-hälsa/MIT arbetar vi med utveckling och digitalisering i gränslandet mellan medicin, sjukvård, tandvård och informationsteknik. 
Vi ingår i regionala och nationella forum för området.

Vi stödjer vården och tandvården med projektledning, förstudier, systemrelaterad verksamhetsutveckling, informationssäkerhet och systeminföranden.
Vi stödjer vården och tandvården i frågor till den systemförvaltning vi ansvarar för; knutna till teknik, nationella tjänster, digitalisering och verksamhetsuppföljning  samt stöd vid upphandling. 

Vi följer den nationella utvecklingen och införandet av nationella e-tjänster till vårdgivare och invånare. Uppdraget ställer stora krav på samverkan med berörda verksamheter och arbetet sker på olika nivåer, nationellt, regionalt (Stockholm/Gotland) och lokalt med bland annat regionens Digitaliseringsavdelning.