Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunal daglig verksamhet

Region Gotlands dagliga verksamhet finns över hela ön och erbjuder stort mångfald av arbetsuppgifter, innehåll och yrkesområden. Hos oss har du möjlighet att hitta en verksamhet och arbete som passar just dig och dina mål. Vi fungerar som stöd och hjälp för att du genom din dagliga verksamhet skall kunna lära dig nya saker, utvecklas, ha roligt och träffa arbetskamrater.

Gruppverksamheter:

Vi arbetar med gruppverksamheter i egna lokaler med handledare på plats med inriktningar inom olika yrkesområden. I våra gruppverksamheter arbetar vi med konst- och textilhantverk, återvinning och återbruk, snickeri, digitala medier, journalistik, skogsvård och mycket annat.

 

Arbetsplatsförlagda grupper:

Vi samarbetar med både externa och interna arbetsplatser, där vi arbetar tillsammans med andra på samma arbetsplats. De arbetsplatsförlagda grupperna finns vid olika livsmedelsbutiker och secondhandbutiker, Region Gotlands äldreboenden och vid Region Gotlands kontor på Visborgsområdet. Grupperna är mindre och har handledare som stöd i det dagliga arbetet.


Externa platser:

Vi samarbetar med enskilda arbetsgivare, föreningar och Region Gotlands olika arbetsplatser. En extern placering innebär att man arbetar på egen hand ute vid en arbetsplats tillsammans med övrig personal i företaget/föreningen. I sitt dagliga arbete får man stöd av personal på den arbetsplats man arbetar. Vi har externa handledare som finns med som stöd vid behov och som besöker arbetsplatsen regelbundet för att följa upp insatsen och vara till stöd för både individen och arbetsplatsen.

___________________________________________________________________________________________

Enhetschefer för Daglig Verksamhet

 

Christofer Gustafsson
Enhetschef
0498-26 85 65

Isabelle Edwardsson
Enhetschef
0498-20 46 69

Katarina Lawergren
Enhetschef
0498-26 99 54

 

Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Telefonväxel 0498-26 90 00

 

Hitta direkt