Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person ger tummen upp (Foto: Mostphotos)

Vaccination mot covid-19

Aktuellt

  • Nu finns uppdaterade vaccin ute på mottagningarna.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos i höst till personer med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

  • För friska vuxna finns ingen allmän rekommendation om en fjärde dos i höst, men från och med måndag 3 oktober kan du som är över 18 år och önskar ta höstens påfyllnadsdos boka vaccinationstid eller vaccinera dig på drop-in.

  • Bokningen görs via appen Alltid öppet eller på 0498-26 98 00 (vardagar kl. 06.30–15.30) Aktuella öppettider för mottagningar med drop-in finns på gotland.se/dropinvaccination
* Riskfaktorer är bland annat kraftig övervikt, diabetes eller nedsatt njurfunktion. Det kan även vara demens eller att man har haft stroke, om man har högt blodtryck eller någon annan hjärt-kärlsjukdom, leversjukdom, kronisk lungsjukdom, eller neurologisk sjukdom som påverkar andningen. Även gravida inkluderas i riskgrupp.

 

Vaccinationsgrupper hösten 2022, från och med 1 september

Åldersgrupp Grundvaccination
(Primärdoser)
Påfyllnadsdoser Bokning/
Vaccination
12–17 år Dos 1 + Dos 2 Påfyllnadsdos rekommenderas inte för åldersgruppen 12-17 år Bokas via 0498-26 98 00 eller drop-in.
18-64 år Dos 1 + Dos 2 Dos 3
(Dos 4 ingår inte i rekommendationerna, men erbjuds för dig som önskar)
Bokas i appen Alltid öppet, via 0498-26 98 00 eller tas på drop-in.
18–64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 Bokas i appen Alltid öppet, via 0498-26 98 00 eller tas på drop-in.
Fyller 65 år i år eller är äldre, samt personer med hemsjukvård, hemtjänst Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 + Dos 5 Bokas i appen Alltid öppet, via 0498-26 98 00 eller tas på drop-in.
Personer med Downs syndrom eller mycket kraftigt nedsatt immunförsvar Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 + Dos 5 + (Dos 6 på läkares rekommendation) Bokas via 0498-26 98 00 eller drop-in.
 Riskfaktorer är bland annat kraftig övervikt, diabetes eller nedsatt njurfunktion. Det kan även vara demens eller att man har haft stroke, om man har högt blodtryck eller någon annan hjärt-kärlsjukdom, leversjukdom, kronisk lungsjukdom, eller neurologisk sjukdom som påverkar andningen. Även gravida inkluderas i riskgrupp.

Du som är 18 år eller äldre rekommenderas att vaccinera dig med tre doser. Du kan boka tid i appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Det går också bra att vaccinera sig på drop-in. 

Dos 2 tas minst 3 till 7 veckor efter första dosen
Dos 3 tas efter minst 4 månader
 
Det kommer att finnas möjlighet att även ta ytterligare påfyllnadsdos (dos 4) för dig som önskar. Bokningen för detta öppnar inom kort.
 
Du som arbetar inom vård och omsorg läs mer under rubriken "Du som är 18 år eller äldre". Samma rekommendationer gäller för dig. 


Du som fyller 65 år i år eller är äldre (född 1957 eller tidigare) rekommenderas att vaccinera dig med fem doser. Du kan boka tid via appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00. Det går också bra att vaccinera sig  på drop-in när det gått minst fyra månader sedan senaste dos. 

Dos 2  tas minst 3 till 7 veckor efter första dosen
Dos 3  tas efter minst 4 månader
Dos 4  tas efter minst 4 månader
Dos 5  tas efter minst 4 månader
 
Du som har hemtjänst kan boka tid för dos 5 via bokningen på 0498-26 98 00. Det gäller även dig som  vårdas under hemtjänstliknande förhållanden. Vid vaccinationen ska det ha gått minst fyra månader sedan du fick senaste dosen. Du som har hemtjänst kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från mottagningen när du ska vaccineras. 


Du som är vårdnadshavare till ett barn mellan 12 och 15 år kan boka tid på telefon på 0498-26 98 00. Det går även bra att besöka en drop-in-mottagning. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna lämna medgivande. Lär mer här om vaccination av barn

Du som är 16 år eller äldre kan boka tid via bokningstelefonen på 0498-26 98 00. Läs mer här om hur du bokar tid för vaccination mot covid-19

Personer över 18 år med Downs syndrom rekommenderas dos 4 redan tre månader efter tredje dosen samt dos 5 fyra månader efter fjärde dosen. Bokning görs på telefon 0498-26 98 00. Det går även bra att vaccinera sig på drop-in. I de fall som den som skall vaccineras inte kan ta sig till vaccinationsmottagning kontaktas patientansvarig sjuksköterska för samordning av vaccination i bostaden. 

Personer över 18 år med måttlig till allvarlig immunbrist kan rekommenderas extra påfyllnadsdoser. Patientansvarig läkare fattar beslut om vilka personer som är aktuella för ytterligare påfyllnadsdoser och om lämpligt dosintervall. Vaccinbokning görs sedan på telefon 0498-26 98 00. Läs mer hos Folkhälsomyndighetens sida om vaccin till personer med nedsatt immunförsvar
 
För barn mellan 5 och 11 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten inte allmän vaccination. Den medicinska nyttan är för liten då barn har en lägre risk för att bli svårt sjuka i covid-19. För barn som är extra känsliga för luftvägsinfektioner kan barnets behandlande läkare göra en individuell bedömning om en vaccination behövs.  Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om  vaccin till barn inom särskilda grupper
 

Just nu använder Region Gotland följande vaccin mot covid-19:

  • Pfizer Biontech (Comirnaty) - Även det uppdaterade vaccinet
  • Moderna (Spikevax). Ej till personer födda 1991 eller senare.
  • Novavax (Nuvaxovid).  Ges endast vid bokade tider och går inte att få vid drop-in-besök

 

Hitta direkt