Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person håller ett vaccin i sin hand (Foto: Mostphotos)

Information om vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat att Astra Zenecas vaccin fortsatt inte ska ges till personer 64 år eller yngre.

Personer som vaccinerats med en dos av Astra Zenecas vaccin kommer därför att få sin dos två av ett så kallat mRNA-vaccin. Berörda personer kontaktas via brev. 
Folkhälsomyndigheten har även beslutat att rekommendationen om vaccination med Astra Zenecas vaccin kvarstår för personer födda 1956 och tidigare. Det innebär att Astra Zenecas vaccin även fortsättningsvis kommer att ges till denna grupp.

Bokningen är öppen från och med tisdag 20 april klockan 13.00, för personer födda 1954 och tidigare. Bokningen är då också öppen för sammanboende, förutsatt att dessa ingår i Fas 2, det vill säga är 65 år eller äldre eller ingår i Folkhälsomyndighetens definierade riskgrupper för Fas 2.

Mer information om Fas 2 och Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning hittar du här.

Bokningen är också öppen för följande grupper:

  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personer med personlig assistans
  • Personer med insats enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
  • Personer som vårdar anhörig under hemtjänstliknande förhållanden, utan att vara anställd.
  • Personer som tar emot hjälp i hemmet under hemtjänstliknande förhållanden.

Bokning sker via telefonnummer 0498-26 98 00.

Vaccin mot covid-19 kommer att levereras löpande i omgångar. Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19.

Den som har störst risk för svår sjukdom i covid-19 ska erbjudas vaccin först.

Hitta direkt