Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person ger tummen upp (Foto: Mostphotos)

Information om vaccination mot covid-19

Aktuellt

  • Intervallet mellan dos 2 och dos 3 är kortat till fem månader för alla från 18 år.
  • Du som fick din andra dos covidvaccin senast den 8 september kan boka dos 3 via appen Alltid öppet eller telefonbokningen. När du gör din bokning  säkerställ att det vid vaccinationstillfället gått fem månader sedan dos 2. Du hittar datum för din senaste vaccination på ditt vaccinationsbevis.
  • Bokningen av dos 1 och dos 2 är öppen för personer från 12 år. Dos 1 och dos 2 kan enbart bokas via telefonbokningen.
  • Bokningen av säsongsinfluensavaccination är öppen för alla. Bokningen görs i appen Alltid öppet eller via telefonbokningen.

Du som är vårdnadshavare till ett barn mellan 12 och 15 år kan boka tid via bokningstelefonen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30).

Du som är från 16 år kan boka tid via bokningstelefonen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). 

Du som fick din andra dos covid-vaccin senast 8 september kan boka tid för dos 3  i appen Alltid öppet eller via telefonbokningen på nummer 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Det är viktigt att det vid vaccinationstillfället har gått minst fem månader sedan dos 2.

Läs mer här om hur du bokar tid för vaccination mot covid-19

Du som nyligen varit sjuk i covid-19 men nu tillfrisknat rekommenderas också att vaccinera dig. Det gäller även påfyllnadsdos (dos 3) för dig över 18 år. Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart, därför rekommenderas även de som varit sjuka i covid-19 att vaccinera sig.

Barn 5–11 år inom särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19. Det är behandlande läkare som gör bedömningen. Vaccindoserna finns sannolikt tillgängliga och distribuerade runtom i Sverige under januari 2022. 
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om  vaccin till barn inom särskilda grupper

Vuxna personer med allvarlig immunbrist rekommenderas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Patientansvarig läkare fattar beslut om vilka personer som är aktuella för påfyllnadsdosen och om lämpligt dosintervall.

Drop-in 

Tider för drop-in hittar du här.

 

Prioritera din vaccination, även din andra och tredje dos. Vaccin räddar liv, skyddar människors hälsa och skapar förutsättningar för att samhället ska kunna återhämta sig igen.

Hitta direkt