Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person ger tummen upp (Foto: Mostphotos)

Vaccination mot covid-19

Boka tid på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–12.00) eller via appen Alltid öppet. Du kan även vaccinera dig på drop-in.

Aktuellt

  • Du som är över 18 år men inte tog en påfyllnadsdos mot covid-19 under hösten kan fortfarande göra det. 
  • Tog du en påfyllnadsdos under hösten behöver du inte ta någon ny just nu. Även om det gått över fyra månader.
  • Från och med den 1 mars 2023 rekommenderar Folkhälsomyndigheten två påfyllnadsdoser per år för personer från 80 år, samt för boende på SÄBO. För personer 65–79 år samt personer i riskgrupp rekommenderas en påfyllnadsdos per år. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.
Vad gäller för vaccinationer mot covid-19 2023?

Fram till 1 mars 2023 gäller nuvarande rekommendationer för primärvaccination och påfyllnadsdoser.

1 mars kommer nya rekommendationer för riskgrupper och äldre. Personer från 80 år och personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre) rekommenderas då två påfyllnadsdoser per år. Personer 65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos per år. Det beskrivs närmare längre ned i texten.

Gällande rekommendationer (till och med februari 2023)
 

Du som är 18 år eller äldre rekommenderas att vaccinera dig med tre doser. Det finns även möjlighet att ta ytterligare påfyllnadsdos (dos 4) om du önskar när det gått minst fyra månader sedan senaste dos. 

Du som arbetar patientnära inom vård och omsorg rekommenderas att vaccinera dig med tre doser. För att skydda de sköraste är det bra att även ta dos 4. 


Du som fyller 65 år i år eller är äldre rekommenderas att vaccinera dig igen om du inte redan har gjort det under hösten. För de flesta blir det dos nummer fem. 

Du som är 18 år eller äldre och har hemtjänst, hemsjukvård, bor på särskilt boende för äldre eller vårdas under hemtjänstliknande förhållanden rekommenderas att vaccinera dig igen om du inte redan har gjort det under hösten. För de flesta blir det dos nummer fem. Du som har hemtjänst kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från mottagningen när du ska vaccineras. 


Personer över 18 år med Downs syndrom rekommenderas dos 4 redan tre månader efter tredje dosen och sedan dos 5 fyra månader efter fjärde dosen. Bokning görs på telefon 0498-26 98 00. Det går även bra att vaccinera sig på drop-in. I de fall som den som skall vaccineras inte kan ta sig till en mottagning kontaktas patientansvarig sjuksköterska för samordning av vaccination i bostaden. 

Personer över 18 år med nedsatt immunförsvar kan rekommenderas extra påfyllnadsdoser. Patientansvarig läkare fattar beslut om vilka personer som är aktuella för ytterligare påfyllnadsdoser och om lämpligt dosintervall. Vaccinbokning görs sedan på telefon 0498-26 98 00. Läs mer på 1177.se 
 
Du som inte har vaccinerat dig mot covid-19 rekommenderas tre doser vaccin. Det gäller om du är 18 år eller äldre.  Ta dos 1 så snart som möjligt, sedan dos 2 efter minst tre veckor och dos 3 efter ytterligare fyra månader.
 
Du behöver inte börja om med vaccinationen oavsett hur lång tid det har gått sedan din senaste dos. 
 
Om du fyller 65 år eller är äldre, eller om det finns någon annan orsak till att du har en högre risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 rekommenderas du fler doser. Se vad som gäller för dig högre upp på den här sidan. 
 
För barn rekommenderar Folkhälsomyndigheten inte längre allmän vaccination. Den medicinska nyttan är för liten då barn har en lägre risk för att bli svårt sjuka i covid-19. Läs mer på 1177.se
 
För barn över 5 år som är extra känsliga för luftvägsinfektioner kan barnets behandlande läkare göra en individuell bedömning om en vaccination behövs. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om vaccin till barn inom särskilda grupper


Våren 2023

Personer som är 80 år och äldre, samt personer boende på SÄBO kan från och med 1 mars vaccinera sig med ytterligare en påfyllnadsdos. När det gått minst 6 månader sedan senaste dos.
 

Hösten 2023

Inför höst- och vintersäsongen 2023 rekommenderas alla från 65 år samt alla i riskgrupp från 18 år en påfyllnadsdos, när det gått minst 6 månader sedan senaste dos. 
 
Vilka rekommendationer som kommer att gälla för övriga åldersgrupper från den 1 mars är ännu inte beslutade.
 
Just nu använder Region Gotland följande vaccin mot covid-19:
  • Pfizer Biontech (Comirnaty) 
  • Novavax (Nuvaxovid). Endast vid bokade tider, går inte att få på drop-in.

 

Hitta direkt