Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Badplatser

Region Gotland sköter 45 bad- och besöksplatser på Gotland. Denna skötsel bedrivs med förhoppning om att erbjuda allmänheten trevliga natur- och friluftsupplevelser. Skötselnivån på platserna varierar. Detta beror ofta på huruvida marken på platsen ägs av Region Gotland eller inte. Den service som erbjuds kan innebära allt från att det endast finns möjlighet att slänga skräp i en soptunna, gå på en enklare toalett till att regionen har ansvar för släkerensning och lekutrustning.

15 badplatser är regionägda varav skötseln på fyra av dessa är utarrenderad. Resterande badplatser ligger som samfälld eller privat mark.

De regionägda badplatserna är: 

 • Visby Havsbad*
 • Snäckvikens bad*
 • Norderstrands bad*
 • Gustavsvik
 • Kappelshamns västra bad
 • Ronehamns bad
 • Badhusparken Fårösund
 • Nybro bad, Grötlingbo 
 • Slite bad*
 • Burgsviks bad
 • Bunge Sandviken
 • Lickershamn
 • Östergarn Sandviken
 • Tingstäde träsk

* badplatsområdet utarrenderat

På Gotland finns ett par tillgänglighetsanpassade badplatser med tillgänglig toalett, anvisad parkering samt ramp över stranden och ner i vattnet. Utöver dessa helhetsanpassade badplatser finns det på ett tiotal andra badplatser antingen tillgängliga toaletter eller en ramp ner i vattnet.

I badplatsstrategin uppe till höger kan du läsa mer om hur Region Gotland arbetar med och har beslutat kring skötsel, förbättrad tillgänglighet, släkerensning, säkerhet med mera på de badplatser som regionen sköter.